Nawigacja

Aktualności

40. Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie – Paryż, 28 sierpnia – 1 września 2018

 • Dr Iwona Korga – prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku i prof. Kazimierz Piotr Zaleski – prezes Biblioteki Poskiej w Paryżu. 40. Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie – Paryż, 29 sierpnia 2018 Dr Iwona Korga – prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku i prof. Kazimierz Piotr Zaleski – prezes Biblioteki Poskiej w Paryżu. 40. Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie – Paryż, 29 sierpnia 2018
 • 40. Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie – Paryż, 28 sierpnia – 1 września 2018 40. Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie – Paryż, 28 sierpnia – 1 września 2018
 • 40. Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie – Paryż, 28 sierpnia – 1 września 2018 40. Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie – Paryż, 28 sierpnia – 1 września 2018
 • Ambasador RP w Paryżu Tomasz Młynarski. Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie – Paryż, 29 sierpnia 2018 Ambasador RP w Paryżu Tomasz Młynarski. Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie – Paryż, 29 sierpnia 2018
 • Wystąpienie prezesa IPN dr. Jarosława Szarka podczas sesji zamkniętej na 40. Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie – Paryż, 29 sierpnia 2018 Wystąpienie prezesa IPN dr. Jarosława Szarka podczas sesji zamkniętej na 40. Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie – Paryż, 29 sierpnia 2018
 • 40. Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie – Paryż, 28 sierpnia – 1 września 2018 40. Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie – Paryż, 28 sierpnia – 1 września 2018
 • 40. Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie – Paryż, 28 sierpnia – 1 września 2018 40. Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie – Paryż, 28 sierpnia – 1 września 2018
 • 40. Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie – Paryż, 28 sierpnia – 1 września 2018 40. Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie – Paryż, 28 sierpnia – 1 września 2018
 • 40. Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie – Paryż, 28 sierpnia – 1 września 2018 40. Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie – Paryż, 28 sierpnia – 1 września 2018
 • Biblioteka Polska w Paryżu Biblioteka Polska w Paryżu

Od 28 sierpnia do 1 września 2018 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu obradowała 40. Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. Tematem przewodnim była 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 

W konferencji wzięło udział kilkadziesiąt osób z różnych krajów świata, zarządzających ponad dwudziestoma placówkami. Wśród uczestników byli przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej z prezesem IPN dr. Jarosławem Szarkiem na czele. IPN reprezentowali także dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk, zastępca dyrektora Archiwum IPN Mariusz Kwaśniak oraz naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobem Archiwalnym Grzegorz Trzyna. 

W środę 29 sierpnia dr Jarosław Szarek podczas sesji otwartej wygłosił przemówienie nawiązujące do obchodów stulecia niepodległości Polski. Głos zabrali także ambasador RP w Paryżu Tomasz Młynarski oraz wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. W trakcie sesji organizator spotkania, prezes Towarzystwa Historyczno-Literackiego/Biblioteki Polskiej w Paryżu prof. Kazimierz Piotr Zaleski omówił działalność tej instytucji.

Uczestnicy konferencji przysłuchiwali się prelekcjom objętym wspólnym tematem „W drodze do Niepodległości. Ślady działań w archiwach, dokumentach i publicystyce państwowej, lokalnej i polonijnej w krajach zamieszkiwanych przez Polaków”. W programie były m.in. wykłady pt. „Legiony i ich historia w zbiorach Instytutu Piłsudskiego w Ameryce”, „Jan Paweł II i Niepodległość", „Kościuszko i Paderewski. Drogowskazy Niepodległości”, „Reakcja węgierskiej prasy na odrodzenie Polski”, a także „Zaangażowanie Polaków w Australii na rzecz Polski w czasie pierwszej wojny światowej”.

W trakcie obrad przyjęto protokół z posiedzenia 39. Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek w Nowym Jorku, omówione zostały także projekty na przyszły rok.

***

Zainaugurowana w 1979 roku Konferencja stanowi luźne zrzeszenie polskich organizacji, początkowo w Europie Zachodniej, a później także w USA, Kanadzie i Ameryce Południowej. Są to głównie instytucje posiadające biblioteki, archiwa albo muzea polonijne. Ośrodki te przyczyniają się od wielu lat do gromadzenia, przechowywania i udostępniania dóbr kultury polskiej poza granicami naszego kraju: gromadzą prace z zakresu historii, literatury i sztuki, kompletują wydawnictwa emigracyjne, wydają opracowania bibliograficzne, prowadzą wymianę wydawnictw z bibliotekami naukowymi i uniwersyteckimi w Polsce, gromadzą źródła naukowe i prowadzą badania historyczne związane z najnowszymi dziejami Polski, kolekcjonują pamiątki (odznaczenia, portrety, medale, sztandary) przekazywane przez osoby prywatne, opiekują się pomnikami i wydają własne publikacje. Stała Konferencja jest ważnym forum wymiany doświadczeń przedstawicieli instytucji emigracyjnych z całego świata.

Konferencja skupia najważniejsze instytucje kulturalne polskiej Emigracji, m.in. Bibliotekę Polską w Paryżu, Muzeum Polskie w Rapperswilu, a także podobne placówki w Londynie, Rzymie, Montrealu czy Buenos Aires. W USA zrzesza m.in. Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (SWAP), Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Fundację Kościuszkowską, Polski Instytut Naukowy, Archiwa, Biblioteki i Muzea Polonii w Orchard Lake oraz chicagowskie Muzeum Polskie w Ameryce. Stawia sobie za cel umacnianie współpracy między instytucjami członkowskimi, wymianę doświadczeń, pomoc w zbieraniu poloników, wspólną akcję informacyjną i wzajemne przedstawianie dorobku instytucji członkowskich.

Przez wiele lat coroczne spotkania przedstawicieli muzeów, bibliotek i archiwów na Zachodzie dokumentowały działalność kulturalną instytucji emigracyjnych. Celem tych spotkań jest także dzielenie się problemami i wspólne poszukiwanie rozwiązań oraz podejmowanie inicjatyw dotyczących opieki nad polskim dziedzictwem narodowym poza granicami kraju.

Pierwszą sesją, która odbyła się w Polsce była sesja 17., zorganizowana w Lublinie we wrześniu 1995 r. przez Bibliotekę Polską w Londynie wspólnie z Biblioteką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W Polsce odbyły się jak dotąd jeszcze cztery sesje (w 1996 we Wrocławiu, w 2004 w Krakowie, w 2010 w Warszawie oraz po raz drugi we Wrocławiu we wrześniu 2012 r.).

IPN/PAP

do góry