Nawigacja

Aktualności

W wieku 99 lat zmarł Brunon Zwarra – Gdańsk, 14 sierpnia 2018

Był więźniem obozów koncentracyjnych Stutthof i Sachsenhausen oraz autorem książek historycznych o Gdańsku, w tym autobiograficznej „Wspomnienia gdańskiego bówki”.

  • Fot. Artur Andrzej/CC BY-SA 3.0

Brunon Zwarra urodził się 19 października 1919 r. w Gdańsku. Zmarł 14 sierpnia 2018 r. Jego ojciec był działaczem Polonii Gdańskiej. W latach 1929–1935 Brunon Zwarra uczęszczał do Gimnazjum Polskiego w Gdańsku. Od 1935 r. pracował w Emalierni Johannesa Segora we Wrzeszczu. Należał do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, Zjednoczenia Zawodowego Polaków i Klub Sportowego Gedania.

Został aresztowany przez hitlerowców 14 września 1939 r. Początkowo osadzony w obozie dla Polaków w Nowym Porcie, a następnie więziony w obozach koncentracyjnych Stutthof i Sachsenhausen. Zwolniony w 1942 r., powrócił do pracy w emalierni. Po zakończeniu wojny brał udział w odbudowie zniszczonej emalierni i nadal w niej pracował.

Pracą literacką Zwarra zajął się w latach 70. XX wieku, dzięki namowom prof. Mariana Pelczara. Opublikował bezcenny zbiór 73 relacji o początkach II wojny światowej w Gdańsku „Gdańsk 1939. Wspomnienia Polaków gdańszczan” (1984), autobiograficzne „Wspomnienia gdańskiego bówki” (1984–1997, 5 tomów) oraz powieści „Gdańszczanie” (1999–2001) i „W gdańskiej twierdzy” (2003).

„Byłem od dawna zdania, że jako jeden z nielicznych żyjących jeszcze członków dawnej Polonii Gdańskiej, który jako dzieciak był częściej na ulicach naszego miasta, niż w domu, a jako młodzieniec brał żywy udział w polskim życiu społecznym i zawodowym, powinienem zatrzymać na piśmie to, czego byłem wtedy świadkiem” – pisał we ,,Wspomnieniach gdańskiego bówki’’.

W swoich publikacjach polemizował z niemieckim pisarzem Günterem Grassem, m.in. w sprawie nieprawdziwego opisu obrony Poczty Polskiej i losów pocztowców polskich z Gdańska w twórczości Grassa.

do góry