Nawigacja

Aktualności

Wizyta parlamentarzystów w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Warszawa, 17 lipca 2018

 • Wizyta parlamentarzystów w Archiwum IPN – Warszawa, 17 lipca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wizyta parlamentarzystów w Archiwum IPN – Warszawa, 17 lipca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Wizyta parlamentarzystów w Archiwum IPN – Warszawa, 17 lipca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wizyta parlamentarzystów w Archiwum IPN – Warszawa, 17 lipca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Wizyta parlamentarzystów w Archiwum IPN – Warszawa, 17 lipca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wizyta parlamentarzystów w Archiwum IPN – Warszawa, 17 lipca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Wizyta parlamentarzystów w Archiwum IPN – Warszawa, 17 lipca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wizyta parlamentarzystów w Archiwum IPN – Warszawa, 17 lipca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Wizyta parlamentarzystów w Archiwum IPN – Warszawa, 17 lipca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wizyta parlamentarzystów w Archiwum IPN – Warszawa, 17 lipca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Wizyta parlamentarzystów w Archiwum IPN – Warszawa, 17 lipca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wizyta parlamentarzystów w Archiwum IPN – Warszawa, 17 lipca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Wizyta parlamentarzystów w Archiwum IPN – Warszawa, 17 lipca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wizyta parlamentarzystów w Archiwum IPN – Warszawa, 17 lipca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Wizyta parlamentarzystów w Archiwum IPN – Warszawa, 17 lipca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wizyta parlamentarzystów w Archiwum IPN – Warszawa, 17 lipca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Wizyta parlamentarzystów w Archiwum IPN – Warszawa, 17 lipca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wizyta parlamentarzystów w Archiwum IPN – Warszawa, 17 lipca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Wizyta parlamentarzystów w Archiwum IPN – Warszawa, 17 lipca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wizyta parlamentarzystów w Archiwum IPN – Warszawa, 17 lipca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Wizyta parlamentarzystów w Archiwum IPN – Warszawa, 17 lipca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wizyta parlamentarzystów w Archiwum IPN – Warszawa, 17 lipca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Wizyta parlamentarzystów w Archiwum IPN – Warszawa, 17 lipca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wizyta parlamentarzystów w Archiwum IPN – Warszawa, 17 lipca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Wizyta parlamentarzystów w Archiwum IPN – Warszawa, 17 lipca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wizyta parlamentarzystów w Archiwum IPN – Warszawa, 17 lipca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)

17 lipca 2018 r., na zaproszenie prezesa IPN, Archiwum Instytutu odwiedzili posłowie z Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 

Gości powitali prezes IPN dr Jarosław Szarek i dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk. Dr Szarek omówił kwestie związane z działalnością Instytutu, natomiast dyrektor Marzena Kruk opowiedziała o zasobie Archiwum, zasadach gromadzenia i udostępniania dokumentów oraz bieżących zadaniach realizowanych przez pion archiwalny Instytutu.

Spotkanie było także okazją do zaprezentowania zainicjowanego przez AIPN projektu Archiwum Pełne Pamięci, mającego na celu pozyskiwanie od osób prywatnych cennych spuścizn i kolekcji dokumentów dotyczących najnowszej historii Polski.

W dalszej części wizyty goście odwiedzili pracownię digitalizacji, gdzie dowiedzieli się więcej o programie cyfryzacji zasobu Instytutu, oraz pracownię konserwacji dokumentów, której pracownicy na przykładzie aktualnie opracowywanych dokumentów – m.in. pozyskanych w ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci – omówili zasady zabezpieczania i konserwacji archiwaliów. W pracowni goście mogli także zobaczyć przygotowane do zabiegów konserwatorskich egzemplarze przejętego do zasobu Instytutu „Dziennika Związkowego”.

Posłowie mieli możliwość zwiedzania magazynów archiwalnych i poznania warunków pracy i przechowywania zasobu Instytutu. Goście odwiedzili m.in. magazyn materiałów paszportowych – największy z magazynów IPN zlokalizowanych przy ul. Kłobuckiej, w którym zgromadzono 4 km akt. W magazynie materiałów dotyczących okresu II wojny światowej archiwiści zaprezentowali kartoteki historyczne, m.in. Kartotekę Gestapo Zichenau oraz materiały z zasobu po byłej Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 

Zainteresowaniem cieszyła się także prezentacja wykorzystywania videokomparatora do odczytywania informacji ze zniszczonych lub zanonimizowanych dokumentów.

do góry