Nawigacja

Aktualności

„Wywiad i dywersja Konspiracyjnego Wojska Polskiego” – seminarium naukowe zorganizowane przez BBH IPN i ABW – Emów, 28–29 czerwca 2018

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Biuro Badań Historycznych IPN zorganizowały seminarium naukowe „Wywiad i dywersja Konspiracyjnego Wojska Polskiego”. Spotkanie odbywało się 28 i 29 czerwca br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia ABW w Emowie. Historycy zajmujący się konspiracją antykomunistyczną dyskutowali o jednej z najważniejszych powojennych organizacji niepodległościowych, której twórcą i pierwszym dowódcą był kpt. Stanisław Sojczyński „Warszyc” (1910–1947), a która działała w latach 1945–1954 w województwie łódzkim, na Kielecczyźnie, w Wielkopolsce i na Śląsku. Seminarium towarzyszyła prezentacja wystawy poświęconej Konspiracyjnemu Wojsku Polskiemu, którą przygotował Oddział IPN w Łodzi. 

Wywiad i dywersja Konspiracyjnego Wojska Polskiego
(Emów, 28–29 czerwca 2018)

28 czerwca – czwartek

Rozpoczęcie seminarium – Szef ABW prof. dr hab. Piotr Pogonowski

 • dr Tomasz Toborek (Oddział IPN w Łodzi), Trzy Komendy Konspiracyjnego Wojska Polskiego (geneza, oblicze ideowe, cele działalności)
 • Tomasz Lenczewski (Warszawa), Stanisław Żelanowski i struktury wywiadu KWP
 • Paweł Wąs (Oddział IPN w Łodzi), Komórka wywiadowcza KWP w Zarządzie Głównym Informacji WP w Warszawie
 • dr Andrzej Krzystyniak (Katowice), Działalność egzekucyjna KWP
 • Robert Rabiega (Oddział IPN w Łodzi), Akcja na Radomsko. Przygotowanie, przebieg, skutki
 • dr hab. Adam Dziuba (Oddział IPN w Katowicach), Grupa Wojewódzka KWP „Klimczok”
 • dr Joanna Żelazko (Oddział IPN w Łodzi), Komunistyczny wymiar „sprawiedliwości” jako narzędzie represji wobec żołnierzy KWP

29 czerwca – piątek

 • dr Dariusz Rogut (Oddział IPN w Łodzi), Obwód Łask KWP „Buki”
 • Artur Ossowski (Oddział IPN w Łodzi), Sprawa Henryka Brzózki – rozpracowanie sztabu KWP przez UB
 • dr Tomasz Toborek (Oddział IPN w Łodzi), Ubek w obozie reakcji. Jan Łopianiak jako ofiara prowokacji żołnierzy KWP
 • dr Jerzy Bednarek (Centrala IPN w Warszawie), Zagadka Kapitana „Z-24” – wprowadzenie do filmu historycznego na temat rozpracowania KWP przez Informację WP
 • Projekcja filmu Zagadka kapitana „Z-24”
 • Materiały konferencyjne z podobizną kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”
  Materiały konferencyjne z podobizną kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”
 • Rozpoczęcie seminarium przez Szefa ABW prof. Piotra Pogonowskiego
  Rozpoczęcie seminarium przez Szefa ABW prof. Piotra Pogonowskiego
 • Wystąpienie dr. Tomasza Toborka
  Wystąpienie dr. Tomasza Toborka
 • Wystąpienie Tomasza Lenczewskiego
  Wystąpienie Tomasza Lenczewskiego
 • Wystąpienie dr. Andrzeja Krzystyniaka
  Wystąpienie dr. Andrzeja Krzystyniaka
 • Wystąpienie Roberta Rabiegi
  Wystąpienie Roberta Rabiegi
 • Wystąpienie dr. hab. Adama Dziuby
  Wystąpienie dr. hab. Adama Dziuby
 • Wystąpienie dr Joanny Żelazko
  Wystąpienie dr Joanny Żelazko
 • Wystąpienie dr. Dariusza Roguta
  Wystąpienie dr. Dariusza Roguta
 • Wystąpienie Artura Ossowskiego
  Wystąpienie Artura Ossowskiego
 • Wystąpienie dr. Jerzego Bednarka
  Wystąpienie dr. Jerzego Bednarka
 • Prezentacja wystawy IPN w COS ABW w Emowie
  Prezentacja wystawy IPN w COS ABW w Emowie
 • Henryk Żywioł „Szary” – kombatant KWP
  Henryk Żywioł „Szary” – kombatant KWP
 • Od lewej: mjr Zbysław Raczkiewicz, prof. Leszek Żukowski (prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK), ppłk Tadeusz Barański
  Od lewej: mjr Zbysław Raczkiewicz, prof. Leszek Żukowski (prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK), ppłk Tadeusz Barański
do góry