Nawigacja

Aktualności

Obchody 75. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej

W niedzielę 11 lipca 1943 roku oddziały UPA dokonały skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowości, głównie w powiatach kowelskim, horochowskim i włodzimierskim. Było to apogeum mordów prowadzonych od lutego 1943 roku do wiosny 1945 roku. Instytut Pamięci Narodowej podejmuje działania, których celem jest wyjaśnianie okoliczności zbrodni przez historyków i prokuratorów, godne upamiętnienie ofiar oraz edukacja na temat zbrodni.

Badacze obliczają, iż tylko tego jednego dnia mogło zginąć ok. 8 tys. Polaków – głównie kobiet, dzieci i starców. Ludność polska ginęła od kul, siekier, wideł, noży i innych narzędzi, nierzadko w kościołach podczas mszy św. i nabożeństw. Powszechnie przyjęło się, że 11 lipca obchodzona jest rocznica zbrodni wołyńskiej. Zbrodnię, kwalifikowaną przez pion śledczy IPN jako ludobójstwo, przeprowadzili nacjonaliści ukraińscy z OUN-B i UPA na ludności polskiej Wołynia, Galicji Wschodniej, a także części Lubelszczyzny i Polesia. Szacuje się, że w jej wyniku w latach 1943–1945 zamordowano ok. 100 tys. Polaków. W wyniku polskich akcji odwetowych zginęło także ok. 10 tys. Ukraińców.

Instytut Pamięci Narodowej podejmuje działania, których celem jest wyjaśnianie okoliczności zbrodni przez historyków i prokuratorów, godne upamiętnienie ofiar oraz edukacja na temat zbrodni.

W 75. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej Instytut uczestniczy w obchodach rocznicowych upamiętniających ofiary, m.in. w Gdańsku, Toruniu, Grudziądzu, Krakowie, Lublinie i Warszawie. IPN jest także organizatorem i współorganizatorem przedsięwzięć naukowych i edukacyjnych. Przygotowano konferencje naukowe, pokazy filmów i spektakle teatralne, wystawy oraz warsztaty dla nauczycieli i uczniów.

PROGRAM OBCHODÓW

IPN CENTRALA

IPN BIAŁYSTOK

IPN GDAŃSK

Uroczystości upamiętniające 75. rocznicę krwawej niedzieli na Wołyniu

17:00 – prof. dr hab. Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk – Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma. Prawda i pamięć. Krótki zarys historyczny o tragicznych wydarzeniach na Wołyniu
17:20 – prof. dr hab. Grzegorz Górski, Kolegium Jagiellońskie w Toruniu – Czy Zbrodnia Wołyńska to było ludobójstwo?
17:40 – prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski, UMK – Sł. Boży Adolf P. Szelążek – biskup diecezji łuckiej na Wołyniu w trudnym okresie II wojny światowej
18:00 – uroczysta Msza św. za ofiary zbrodni wołyńskiej pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego
19:00 – odsłonięcie Tryptyku Zbrodni Wołyńskiej

W piątek, sobotę i niedzielę będzie dostępna wystawa IPN na temat Zbrodni Wołyńskiej.

15.00–16.00 – złożenie kwiatów pod pomnikiem Pamięci Ofiar Eksterminacji Ludności Polskiej na Wołyniu (róg ul. Stolarskiej i ul. Katarzynki obok kościoła pw. św. Brygidy) – prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Oddział w Gdańsku
17.00 – filmowa Akcja „Echa Wołynia”, miejsce: Sala Edukacyjno-Konferencyjna im. gen. A.E. Fieldorfa Nila” (Gdańsk, al. Grunwaldzka 216 w budynku IPN Oddział w Gdańsku)
17.15–18.15 – prelekcja „Zbrodnia Wołyńska” (Bartosz Januszewski z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku)
18.15–20.00 – spotkanie ze świadkami zbrodni OUN-UPA: Henrykiem Wojciechowskim (ur. 1930) – Stasin, woj. wołyńskie, 11 lipca 1943; Janem Michalewskim (ur. 1938) – Hucisko Brodzkie, woj. tarnopolskie, 13 lutego 1944; kmdr. Janem Pinkiewiczem (ur. 1929) – Hucisko Brodzkie, woj. tarnopolskie, 13 lutego 1944
20.00–20.30 – projekcja filmu dokumentalnego „Wołyń w pożodze” (real. A. Sikorski, prod. TVP Lublin i IPN Oddział w Lublinie, 2007). 

Spotkaniu w siedzibie IPN Gdańsk towarzyszy wystawa IPN „Wołyń 1943”. Uroczystościom w Gdańsku towarzyszy akcja informacyjna „Ludobójstwo na ziemiach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej” (ulotki, plakaty)

11.00 – Msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ul. Moniuszki 8 w Grudziądzu
12.00 – odsłonięcie tablicy edukacyjnej oraz poświęcenie krzyża, zbieg ulic Rapackiego i Królewskiej w Grudziądzuzłożenie kwiatów pod pomnikiem Ofiar ukraińskich nacjonalistów oraz otwarcie wystawy IPN  „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma”

  • 11 lipca, Starogard Gdański 

17.30 – Msza św. w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, prelekcja, pokaz filmu Wołyń w pożodze

IPN KATOWICE

IPN KRAKÓW

– Konferencja naukowa „Ludobójstwo na kresach południowo-wschodnich, 1943–1944: aspekt eklezjalny i teologiczny” (Aula Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, ul. Sławkowska 17)

ks. prof. dr hab. Józef Marecki, Nabożeństwa bez końca w przeszłości
dr Leon Popek, Straty duchowieństwa na Wołyniu w okresie drugiej wojny światowej
prof. dr hab. Włodzimierz Osadczy, Błogosławiony bp Grzegorz Chomyszyn wobec herezji nacjonalizmu ukraińskiego
ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier, Misterium nieprawości
dr hab. Andrzej A. Zięba, Duchowieństwo prawosławne wobec ludobójstwa wołyńskiego

– Przedpremierowy pokaz filmu Niedokończone msze wołyńskie
– Msza św. w intencji duchowieństwa wołyńskiego i ludności cywilnej – ofiar zbrodni w Katedrze Wawelskiej    

9.30 – Msza św. w kościele oo. Karmelitów Bosych w intencji ofiar ludobójstwa na Kresach II Rzeczypospolitej
11.00 – modlitwa w intencji pomordowanych kresowian pod pomnikiem Wołyńskim na cmentarzu Rakowickim, złożenie kwiatów
13.00 – otwarcie wystawy „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma” na placu Szczepańskim (czynna do 26 lipca 2018)
18.00 – prezentacja wystawy „Rzeź wołyńska”, wykład dr. Pawła Naleźniaka 
„Samoobrony polskie na Wołyniu” i pokaz filmu „Wołyń” Wojciecha Smarzowskiego w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” (ul. Wita Stwosza 12)

IPN ŁÓDŹ

  • 20 września, Łódź – warsztaty dla nauczycieli na temat teki edukacyjnej IPN 

PN LUBLIN

IPN POZNAŃ

IPN OLSZTYN

IPN RZESZÓW

Uroczystości w 75. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej

IPN SZCZECIN

IPN WARSZAWA

IPN WROCŁAW

 

Polecamy portal edukacyjny
zbrodniawolynska.pl


IPN TV 1943 Zbrodnia Wołyńska – Prawda i Pamięć

 

WYBRANE PUBLIKACJE
(więcej na portalu zbrodniawolynska.pl)

 

   
   
   

 

WYSTAWY

Wołyń 1943.
Wołają z grobów, których nie ma

Polacy – Ukraińcy 1943–1945: „antypolska akcja” OUN i UPA Bandery / rzeź wołyńsko-galicyjska w dokumentach ukraińskich

Polacy – Ukraińcy 1939–1947

   
  Wołyń 1943  

 

do góry