Nawigacja

Aktualności

Spotkanie pracowników IPN z francuskimi muzealnikami i przedstawicielami mediów – Warszawa, 5 czerwca 2018

Barbara Niedzielko
Data publikacji 06.06.2018

 • Spotkanie pracowników IPN z francuskimi muzealnikami i przedstawicielami mediów – Warszawa, 5 czerwca 2018
  Spotkanie pracowników IPN z francuskimi muzealnikami i przedstawicielami mediów – Warszawa, 5 czerwca 2018
 • Spotkanie pracowników IPN z francuskimi muzealnikami i przedstawicielami mediów – Warszawa, 5 czerwca 2018
  Spotkanie pracowników IPN z francuskimi muzealnikami i przedstawicielami mediów – Warszawa, 5 czerwca 2018
 • Spotkanie pracowników IPN z francuskimi muzealnikami i przedstawicielami mediów – Warszawa, 5 czerwca 2018
  Spotkanie pracowników IPN z francuskimi muzealnikami i przedstawicielami mediów – Warszawa, 5 czerwca 2018
 • Spotkanie pracowników IPN z francuskimi muzealnikami i przedstawicielami mediów – Warszawa, 5 czerwca 2018
  Spotkanie pracowników IPN z francuskimi muzealnikami i przedstawicielami mediów – Warszawa, 5 czerwca 2018
 • Spotkanie pracowników IPN z francuskimi muzealnikami i przedstawicielami mediów – Warszawa, 5 czerwca 2018
  Spotkanie pracowników IPN z francuskimi muzealnikami i przedstawicielami mediów – Warszawa, 5 czerwca 2018
 • Spotkanie pracowników IPN z francuskimi muzealnikami i przedstawicielami mediów – Warszawa, 5 czerwca 2018
  Spotkanie pracowników IPN z francuskimi muzealnikami i przedstawicielami mediów – Warszawa, 5 czerwca 2018
 • Spotkanie pracowników IPN z francuskimi muzealnikami i przedstawicielami mediów – Warszawa, 5 czerwca 2018
  Spotkanie pracowników IPN z francuskimi muzealnikami i przedstawicielami mediów – Warszawa, 5 czerwca 2018
 • Spotkanie pracowników IPN z francuskimi muzealnikami i przedstawicielami mediów – Warszawa, 5 czerwca 2018
  Spotkanie pracowników IPN z francuskimi muzealnikami i przedstawicielami mediów – Warszawa, 5 czerwca 2018
W dniach 2–8 czerwca 2018 r. Instytut Polski w Paryżu zorganizował wizytę studyjną francuskich muzealników i przedstawicieli mediów w miejscach pamięci związanych z II wojną światową (w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Markowej). Celem wizyty jest umożliwienie polskim i francuskim placówkom nawiązanie współpracy.

5 czerwca goście złożyli wizytę w Muzeum Katyńskim, gdzie zaproszono również przedstawicieli IPN. W spotkaniu uczestniczyli m.in. dyrektor Muzeum Wojska Polskiego dr Adam Buława, kierownik Muzeum Katyńskiego Sławomir Frątczak oraz Michał Grabowski (Instytut Polski w Paryżu), Philippe Schwartz (Muzeum – Miejsce Pamięci Royallieu), Régis Le Mer (Centrum Ruchu Oporu i Historii w Lyonie), Cyrille Delattre (Muzeum La Coupole-St-Omer), Aurélie Cousin (Muzeum Ruchu Oporu i Deportacji Besançon), Laura Schwartz (Le Guide Juif de l’Europe), Alain Salles (Le Monde), Françoise Pons – dziennikarka niezależna, François Rousseau (Le Journal des Combattants) oraz Bernard de la Hamayde (przedstawiciel Departamentu Aube, Muzeum Mussy-sur-Seine). 

Kierownik Sekcji Kontaktów Międzynarodowych w Biurze Prezesa IPN Agnieszka Jędrzak przedstawiła ustawę o IPN jako dokument regulujący działalność Instytutu oraz omówiła jego strukturę z wyróżnieniem zadań statutowych ośmiu jednostek merytorycznych. Goście pytali o współpracę pomiędzy poszczególnymi biurami: jako przykład Agnieszka Jędrzak wskazała korzyści wynikające ze współpracy badaczy i archiwistów z pionem śledczym. 

Przedstawiając zasób archiwalny, wspomniała o niedawno wpisanem na listę UNESCO, znajdującym się w dokumentach IPN, oryginale raportu Jurgena Stroopa, dotyczącego likwidacji getta w Warszawie.  Wymieniła też inne ważne dokumenty archiwalne związane z okupacją niemiecką, np. dziennik gubernatora Hansa Franka czy też dzienniki lekarza z obozu w Auschwitz Johanna Paula Kremera. Wielu z tych dokumentów użyto jako materiału dowodowego podczas procesów norymberskich. Odrębną grupę stanowią źródła odnoszące się do represji sowieckich na ziemiach polskich, m.in. dokumentujące zbrodnię katyńską. Goście interesowali się szczególnie dokumentacją obozową oraz warunkami dostępu do zasobu IPN.

Ważną część prezentacji stanowiło omówienie działalności IPN na arenie międzynarodowej, m.in. pod egidą Międzynarodowej Rady Archiwalnej, Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia, Sieci Instytucji Archiwalnych zajmujących się Aktami Tajnych Służb czy grup roboczych (ukraińskiej, litewskiej, rumuńskiej i gruzińskiej). Wspomniano też o współorganizowanym corocznie z MSZ „Warszawskim Dialogu na Rzecz Demokracji”, podczas którego IPN podejmuje ważny dla wielu społeczeństw temat sprawiedliwości tranzytywnej. Podjęto także temat uregulowanej od 2016 r. umową, współpracy pomiędzy IPN i MSZ, m.in. jeśli chodzi o popularyzację historii Polski za granicą oraz reagowanie na dyfamacje godzące w dobre imię Narodu Polskiego.

Na koniec francuscy uczestnicy spotkania otrzymali upominki w formie wydawnictw IPN – książkę o Witoldzie Pileckim (wersja dwujęzyczna) – polskim ochotniku do Auschwitz, skazanym po wojnie na śmierć przez reżim stalinowski, historię Polski przygotowaną przez IPN i MSZ w wersji francuskiej oraz katalog publikacji Instytutu na temat Zagłady oraz stosunków polsko-żydowskich podczas drugiej wojny światowej.

Przedstawiciele mediów Alain Salles oraz Françoise Pons wraz z Agnieszką Jędrzak złożyli także wizytę w Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – siedzibie pionu śledczego IPN, gdzie na pytania szczegółowo odpowiadał prokurator Bogusław Tomasz Czerwiński. Rozmawiano m.in. o definicji zbrodni komunistycznej, prowadzonych śledztwach i specyfice pracy prokuratorów GK. Prokurator Czerwiński podkreślał, jak ważne jest wyjaśnienie wszystkich okoliczności zbrodni, nawet jeśli domniemani sprawcy już nie żyją. Dodał, że jesteśmy to winni ofiarom, bo to właśnie one w retoryce komunistów występowały jako sprawcy. Wskazał, że obowiązkiem demokratycznego państwa jest ściganie i rozliczenie tych zbrodni. Zwrócił także uwagę na ciągłą obecność w świadomości Polaków II wojny światowej, która dotknęła wszystkich obywateli naszego kraju, a z jej skutkami zmagamy się do dziś. Zasugerował, by z tej perspektywy – polskiej wrażliwości – popatrzeć na pojawiające się w mediach zagranicznych wzmianki sugerujące, że Naród Polski był w jakikolwiek sposób odpowiedzialny za zakładanie i prowadzenie na okupowanych ziemiach polskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady, pomimo że to właśnie Państwo Polskie nigdy nie splamiło się kolaboracją z niemieckim okupantem.  

Agnieszka Jędrzak podkreślała wagę tzw. sprawiedliwości okresu przemian, w imię której uchylano wyroki zapadające w okresie komunizmu i rzutujące nieraz po dziś dzień na życie prywatne i zawodowe pokrzywdzonych. Wspomniała też o założeniach ustawy dezubekizacyjnej oraz dekomunizacji przestrzeni publicznej, np. usuwaniu sowieckich pomników wdzięczności.

do góry