Nawigacja

Aktualności

Wieś polska podczas okupacji niemieckiej

Konferencja popularnonaukowa w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach

 • Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej” Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej”
 • Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej” Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej”
 • Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej” Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej”
 • Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej” Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej”
 • Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej” Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej”
 • Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej” Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej”
 • Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej” Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej”
 • Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej” Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej”
 • Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej” Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej”
 • Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej” Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej”
 • Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej” Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej”
 • Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej” Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej”
 • Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej” Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej”
 • Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej” Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej”
 • Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej” Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej”
 • Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej” Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej”
 • Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej” Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej”
 • Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej” Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej”
 • Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej” Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej”
 • Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej” Kielecka konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej”

Naczelnik Delegatury IPN w Kielcach dr Dorota Koczwańska-Kalita i dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Mariusz Masny otworzyli 12 czerwca 2018 r. konferencję popularnonaukową, zorganizowaną w ramach obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej oraz 75. rocznicy pacyfikacji Michniowa, podczas której zginęło 204 cywilnych mieszkańców tej świętokrzyskiej wsi. W spotkaniu w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach wzięło udział kilkudziesięciu gości.

Na wstępie zastępca dyrektora Oddziału IPN w Krakowie Cecylia Radoń odczytała list, jaki skierował do uczestników konferencji dyrektor krakowskiego IPN dr hab. Filip Musiał. Podkreślił w nim, że podczas II wojny światowej to chłopi zasilali oddziały partyzanckie, dostarczali aprowizację, ukrywali broń i żołnierzy polskiego podziemia. Ratowali swych Żydowskich sąsiadów i cierpieli z powodu ekonomicznego wyzysku, zmuszani do oddawania Niemcom ostatnich zapasów żywności. To oni wreszcie płacili życiem za wspieranie Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej. Niemiecki terror nie złamał jednak ducha polskiej wsi. W tym kontekście dramat polskiej wsi bywa niesłusznie pomijany w dyspucie publicznej.

Problematyka udziału mieszkańców wsi polskiej w zmaganiach o odzyskanie niepodległości oraz dyskusja na temat strat poniesionych przez prowincję podczas II wojny światowej są nieobecne w publicznym dyskursie. Dlatego organizatorzy kieleckiej konferencji zdecydowali się zwrócić uwagę na aktywność obszarów wiejskich i skalę represji niemieckich, skierowanych przeciwko wsi.

Do debaty zaproszono historyków z IPN, Muzeum Wsi Kieleckiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys mówił m.in. o patriotycznych tradycjach chłopskich XIX i XX wieku. Dr Marek Jedynak (IPN) przedstawił wieś jako zaplecze oporu wobec Niemców. Konsekwencje okupacji niemieckiej na wsi analizowała Ewa Kołomańska (MWK), a za podsumowanie posłuży referat dr. Tomasza Domańskiego (IPN) na temat prób osądzenia po II wojnie światowej niemieckich sprawców zbrodni.

Przedsięwzięciu towarzyszy wystawa dr Katarzyny Jedynak z Muzeum Wsi Kieleckiej pt. „817. Poznaj tę historię”. Ekspozycja ukazuje niemieckie pacyfikacje wsi w ujęciu ogólnopolskim. Konferencja „Wieś polska podczas okupacji niemieckiej” stanowi element – przypadających na 12 i 13 lipca 2018 r. – obchodów 75. rocznicy pacyfikacji Michniowa. Podczas głównych uroczystości w Michniowie nastąpi uruchomienie zmodernizowanego portalu Martyrologia Wsi Polskich (www.martyrologiawsipolskich.pl). Został on przygotowany przez IPN i Muzeum Wsi Kieleckiej. Prezentuje szczegółowe informacje o wynikach działań wojennych i polityki okupacyjnej najeźdźców w latach 1939–1945 oraz społecznych i gospodarczych stratach wsi polskiej.

do góry