Nawigacja

Aktualności

Promocja publikacji „Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1944–1950. Likwidacja struktur kierowniczych” – Kijów, 22 maja 2018

  • Promocja publikacji „Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1944–1950. Likwidacja struktur kierowniczych” – Kijów, 22 maja 2018 Promocja publikacji „Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1944–1950. Likwidacja struktur kierowniczych” – Kijów, 22 maja 2018
  • Promocja publikacji „Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1944–1950. Likwidacja struktur kierowniczych” – Kijów, 22 maja 2018 Promocja publikacji „Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1944–1950. Likwidacja struktur kierowniczych” – Kijów, 22 maja 2018
  • Promocja publikacji „Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1944–1950. Likwidacja struktur kierowniczych” – Kijów, 22 maja 2018 Promocja publikacji „Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1944–1950. Likwidacja struktur kierowniczych” – Kijów, 22 maja 2018
  • Promocja publikacji „Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1944–1950. Likwidacja struktur kierowniczych” – Kijów, 22 maja 2018 Promocja publikacji „Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1944–1950. Likwidacja struktur kierowniczych” – Kijów, 22 maja 2018

22 maja 2018 w gmachu Instytutu Badań Politycznych i Narodowościowych im. I. F. Kurasa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (NAN Ukrainy) miała miejsce promocja 9. tomu serii „Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX w. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych”. Publikacja źródłowa, zatytułowana Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1944–1950. Likwidacja struktur kierowniczych, powstała we współpracy IPN z Wydzielonym Archiwum Państwowym Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (HDA SBU) oraz Instytutem Badań Politycznych i Narodowościowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

W trakcie promocji miały miejsce krótkie wystąpienia na temat historii grupy roboczej i promowanej publikacji: Andrija Kohuta (dyrektor HDA SBU), Marzeny Kruk (dyrektor Archiwum IPN), prof. Olega Rafalskiego (dyrektor Instytutu Badań Politycznych i Narodowościowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy), dr. Jerzego Bednarka (zastępca dyrektora BBH IPN), prof. Jurija Szapowała (Instytut Badań Politycznych i Narodowościowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy), dr Marcina Majewskiego (Archiwum IPN) i dr Wołodymyra Kowalczuka (HDA SBU).

Wśród zgromadzonych na sali gości byli m.in. krytyk literacki i eseista Mykoła Riabczuk, prof. Ołeksandr Majboroda (NAN Ukrainy), dr Serhij Kokin (IH NAN Ukrainy), a także prof. Mychajło Kirsenko (Narodowy Uniwersytet Akademia Kijowsko-Mohylańska) oraz przedstawiciel Ukraińskiego IPN (Ihor Kułyk). Spotkaniu towarzyszyło znaczne zainteresowanie mediów polskich i ukraińskich.

Po wystąpieniach doszło do prawie godzinnej dyskusji na temat OUN w Polsce po 1944 r., a także na temat samej publikacji, jej konstrukcji i problemów metodologicznych. Dyskusję moderował dyrektor Wydzielonego Archiwum Państwowego SBU Andrij Kohut.

do góry