Nawigacja

Aktualności

Prezentacja księgi pamiątkowej z okazji 60. urodzin ks. prof. Józefa Mareckiego – Warszawa, 4 czerwca 2018

 • Ks. prof. Józef Marecki. Fot. Sławek Kasper (IPN) Ks. prof. Józef Marecki. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Prezentacja księgi pamiątkowej z okazji 60. urodzin ks. prof. Józefa Mareckiego – Warszawa, 4 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Prezentacja księgi pamiątkowej z okazji 60. urodzin ks. prof. Józefa Mareckiego – Warszawa, 4 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Prezentacja księgi pamiątkowej z okazji 60. urodzin ks. prof. Józefa Mareckiego – Warszawa, 4 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Prezentacja księgi pamiątkowej z okazji 60. urodzin ks. prof. Józefa Mareckiego – Warszawa, 4 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Prezentacja księgi pamiątkowej z okazji 60. urodzin ks. prof. Józefa Mareckiego – Warszawa, 4 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Prezentacja księgi pamiątkowej z okazji 60. urodzin ks. prof. Józefa Mareckiego – Warszawa, 4 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Prezentacja księgi pamiątkowej z okazji 60. urodzin ks. prof. Józefa Mareckiego – Warszawa, 4 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Prezentacja księgi pamiątkowej z okazji 60. urodzin ks. prof. Józefa Mareckiego – Warszawa, 4 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Prezentacja księgi pamiątkowej z okazji 60. urodzin ks. prof. Józefa Mareckiego – Warszawa, 4 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Prezentacja księgi pamiątkowej z okazji 60. urodzin ks. prof. Józefa Mareckiego – Warszawa, 4 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Prezentacja księgi pamiątkowej z okazji 60. urodzin ks. prof. Józefa Mareckiego – Warszawa, 4 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Prezentacja księgi pamiątkowej z okazji 60. urodzin ks. prof. Józefa Mareckiego – Warszawa, 4 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Prezentacja księgi pamiątkowej z okazji 60. urodzin ks. prof. Józefa Mareckiego – Warszawa, 4 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Prezentacja księgi pamiątkowej z okazji 60. urodzin ks. prof. Józefa Mareckiego – Warszawa, 4 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Prezentacja księgi pamiątkowej z okazji 60. urodzin ks. prof. Józefa Mareckiego – Warszawa, 4 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Prezentacja księgi pamiątkowej z okazji 60. urodzin ks. prof. Józefa Mareckiego – Warszawa, 4 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Prezentacja księgi pamiątkowej z okazji 60. urodzin ks. prof. Józefa Mareckiego – Warszawa, 4 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Prezentacja księgi pamiątkowej z okazji 60. urodzin ks. prof. Józefa Mareckiego – Warszawa, 4 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Prezentacja księgi pamiątkowej z okazji 60. urodzin ks. prof. Józefa Mareckiego – Warszawa, 4 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Prezentacja księgi pamiątkowej z okazji 60. urodzin ks. prof. Józefa Mareckiego – Warszawa, 4 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Prezentacja księgi pamiątkowej z okazji 60. urodzin ks. prof. Józefa Mareckiego – Warszawa, 4 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Prezentacja księgi pamiątkowej z okazji 60. urodzin ks. prof. Józefa Mareckiego – Warszawa, 4 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Prezentacja księgi pamiątkowej z okazji 60. urodzin ks. prof. Józefa Mareckiego – Warszawa, 4 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Prezentacja księgi pamiątkowej z okazji 60. urodzin ks. prof. Józefa Mareckiego – Warszawa, 4 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Prezentacja księgi pamiątkowej z okazji 60. urodzin ks. prof. Józefa Mareckiego – Warszawa, 4 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Prezentacja księgi pamiątkowej z okazji 60. urodzin ks. prof. Józefa Mareckiego – Warszawa, 4 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Prezentacja księgi pamiątkowej z okazji 60. urodzin ks. prof. Józefa Mareckiego – Warszawa, 4 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Prezentacja księgi pamiątkowej z okazji 60. urodzin ks. prof. Józefa Mareckiego – Warszawa, 4 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Prezentacja księgi pamiątkowej z okazji 60. urodzin ks. prof. Józefa Mareckiego – Warszawa, 4 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Prezentacja księgi pamiątkowej z okazji 60. urodzin ks. prof. Józefa Mareckiego – Warszawa, 4 czerwca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)

W Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej „Przystanek Historia” odbyła się uroczysta prezentacja księgi pamiątkowej z okazji 60 rocznicy urodzin i 30 lat pracy naukowej ks. prof. dr hab. Józefa Mareckiego zatytułowanej Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy. Sacrum – profanum (red. L. Rotter, A. Giza). Wzięli w niej udział Jubilat, prezes IPN dr Jarosław Szarek, dr hab. Lucyna Rotter i dr Rafał Łatka jako prowadzący.

Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia księgi pamiątkowej księdzu profesorowi Józefowi Mareckiemu. Prezes Jarosław Szarek, który wręczył księgę, podziękował Jubilatowi za wieloletnią pracę w krakowskim IPN. Podkreślił, że ks. Marecki konsekwentnie realizował w swoim życiu, zarówno naukowym, jak i prywatnym, jedną główną zasadę: dążenie do prawdy. W wypowiedzi dr. Szarka nie zabrakło również nawiązania do okresu wspólnej z Jubilatem pracy, podkreślenia harcerskiego rodowodu ks. Mareckiego i jego aktywności w prasie podziemnej w drugiej połowie lat osiemdziesiątych.

Profesor Lucyna Rotter, pierwsza uczennica ks. Mareckiego i jego najbliższy współpracownik na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, nakreśliła niezwykle szeroki horyzont zainteresowań naukowych Jubilata: od dziedzictwa kulturowego Europy, przez archiwistykę i źródłoznawstwo, aż do historii najnowszej Polski.  Swoją wypowiedź uzupełniła o opis atmosfery wspólnych naukowych przedsięwzięć, których w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii UPJII rodzi się bardzo wiele.

Ks. prof. Marecki podzielił się z zebranymi interesującymi wspomnieniami z pracy naukowej na UPJPII i w IPN. Przedstawił m.in. ciekawe okoliczności rozpoczęcia pracy w Instytucie za czasów prezesury śp. dr. hab. Janusza Kurtyki czy swoje prace nad indeksem duchowieństwa represjonowanego w województwie krakowskim. Podkreślił również, że jego ulubioną dziedziną badawczą zawsze była historia najnowsza, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów polskiego Kościoła po 1945 r. oraz trudnych relacji polsko-ukraińskich.

Spotkanie zamknęły serdeczne życzenia prezesa IPN dla Jubilata: wielu kolejnych sukcesów naukowych, zapału do pracy, następnych wychowanków i niejednego równie okazałego jubileuszu.

Ks. profesor Józef Marecki – członek Kolegium IPN, wieloletni pracownik Instytutu oraz kierownik Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

do góry