Nawigacja

Aktualności

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Gdańsk, 28 kwietnia 2018

28 kwietnia 2018 r. w Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyła się uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.

LISTA ODZNACZONYCH:

 

 • Andrzej Bulc
 • Józef Drogoń
 • Andrzej Stanisław Gwiazda
 • Jan Karandziej
 • Mariusz Muskat
 • Błażej Wyszkowski
 • Krzysztof Wyszkowski
 • Lech Emilian Zborowski

 

POŚMIERTNIE:

 • Maria Helena Płońska (odznaczenie odbiera matka Władysława Płońska)
 • Kazimierz Szołoch (odznaczenie odbiera córka Wiesława Reda)
 • Anna Walentynowicz (odznaczenie odbiera syn Janusz Walentynowicz)
 • Tomasz Wojdakowski (odznaczenie odbiera żona Jolanta Wojdakowska)
 • Marek Henryk Zborowski (odznaczenie odbiera matka Teresa Zborowska)

 

Uroczystość poprowadził prof. Mirosław Golon, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku. Prezes Instytutu Pamięci Nardowej dr Jarosław Szarek powiedział w czasie uroczystości do odznaczonych:

„Uderzyliście w jądro systemu – w kłamstwo. Budowaliście na pamięci, na pamięci Grudnia '70”

Do uczestników uroczystości list o następującej treści wystosował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda:

Czterdzieści lat temu powołano w Gdańsku Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża. W obliczu krzywdy, niesprawiedliwości i represji, jakim poddawani byli walczący o godne życie robotnicy, powstał społeczny ruch, którego celem była wolna Polska, patriotyczne wartości i troska o dobro wspólne, w szczególności obrona praw pracowniczych i poszanowanie godności ludzi pracy. Ruch ten zrodził się ze świadomości, że tylko działając razem, można przeciwstawić się niesprawiedliwości i nadużyciom komunistycznej władzy. Powstanie Wolnych Związków Zawodowych było jasnym sygnałem, że nikt, kto w słusznej sprawie staje do walki z opresyjnym państwem, nie będzie osamotniony, że może liczyć na pomoc i wsparcie. Z tego ducha wyrósł Polski Sierpień, a następnie „Solidarność” – potężny głos narodu zjednoczonego wokół idei wolności.

Winni jesteśmy wdzięczność działaczom Wolnych Związków Zawodowych za odwagę, z jaką przeciwstawiali się niesprawiedliwości i łamaniu praw obywatelskich. Ich zasługą było rzucenie wyzwania totalitarnej władzy, ale przede wszystkim budzenie społecznej świadomości poprzez wykłady, biuletyny, ulotki, rozmowy. Działacze Wolnych Związków Zawodowych swoją odwagą i determinacją otworzyli drogę do sprawiedliwej i solidarnej Rzeczypospolitej.

To dziedzictwo, które pozostaje aktualne niezależnie od sytuacji politycznej i upływu czasu. To fundament, na którym możemy budować sprawiedliwy ład społeczny w naszej Ojczyźnie. W tym roku obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości. Wspominając początki II Rzeczypospolitej, jej ojców założycieli, pamiętamy, że jednym z najważniejszych jej założeń było właśnie poszanowanie praw pracowniczych i polityka społeczna uwzględniająca dobro wszystkich obywateli. Dziś, kiedy myślimy o Polsce następnego stulecia, o Polsce przyszłości, to dziedzictwo jest niezwykle ważne.

Dlatego cieszę się, że w tych dniach kolejne osoby związane z Wolnymi Związkami Zawodowymi otrzymają Krzyż Wolności i Solidarności. Pamięć o Państwa zasługach jest naszym zobowiązaniem – ale jednocześnie to, że możemy dziś, kształtując przyszłość Polski, odwoływać się do tak chlubnej i budującej tradycji, jest naszym wielkim przywilejem. Chcę dziś za to w imieniu wszystkich Polaków bardzo podziękować. Państwa poświęcenie sprawie wolności i solidarności pozostaje dla nas drogowskazem w budowaniu sprawiedliwej i solidarnej Rzeczypospolitej.

Chyląc czoła przed bohaterami Wolnych Związków Zawodowych, dziękuję Instytutowi Pamięci Narodowej za zorganizowanie rocznicowych obchodów, które wzbogacają naszą refleksję nad znaczeniem tamtych wydarzeń. Obyśmy w naszych działaniach i wyborach mieli zawsze na uwadze spuściznę tego wyjątkowego ruchu, który obudził w Polakach poczucie jedności i sprawił, że wolna i sprawiedliwa Polska mogła stać się faktem.

Osobny list skierował też do uczestników obchodów marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Biogramy odznaczonych

 • Jan Karandziej Jan Karandziej
  Jan Karandziej
do góry