Nawigacja

Aktualności

Ogólnopolska konferencja naukowa „Księża dla władzy groźni. Duchowni współpracujący z opozycją (1976–1989)”, cz. II – Warszawa, 16–17 kwietnia 2019 (termin przyjmowania zgłoszeń upłynął)

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Księża dla władzy groźni. Duchowni współpracujący z opozycją (1976–1989)”, cz. IIktóra odbędzie się w dniach 16–17 kwietnia 2019 r. w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia w Warszawie.

Celem konferencji, realizowanej w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1944–1989”, będzie przedstawienie sytuacji księży współpracujących z opozycją w latach 1976–1989. Chodzi duchownych kooperujących nie tylko z „Solidarnością” i organizacjami o charakterze politycznym, takimi jak KOR czy KPN, ale również ze środowiskami lokalnymi, przeciwstawiającymi się na różne sposoby władzom PRL.

Sytuacja duchownych, których komunistyczne władze nazywały „księżmi negatywnymi” ze względu na współpracę z opozycją oraz otwarcie wyrażany sprzeciw wobec ich rządów, była skomplikowana. Wynikało to z faktu, że nie tylko dygnitarze partyjni oceniali ich działalność w negatywny sposób, ale zdarzało się również, że czynili tak ich kościelni zwierzchnicy czy też inni duchowi pracujący w tej samej diecezji. Już z tego powodu warto nakreślić ich sytuację i problemy, jakie wynikały z otwartego prezentowania poglądów niezgodnych z założeniami politycznymi władz PRL.

Podstawowym założeniem konferencji i późniejszej publikacji o charakterze monografii wieloautorskiej, będzie omówienie sposobu funkcjonowania, relacji z władzami wojewódzkimi oraz ordynariuszami i sufraganami diecezji księży współpracujących z opozycją w poszczególnych województwach. Celem będzie zaprezentowanie wspomnianej problematyki w jak najszerszym zakresie i we wszystkich najważniejszych regionach Polski. Oprócz tego omówione zostanie w osobnych referatach podejście centralnych władz partyjnych oraz Episkopatu Polski do problemu aktywności wspomnianej grupy duchownych, która – należy pamiętać – stanowiła zdecydowaną mniejszość wśród księży. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i zgłoszenia.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 października 2018

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres organizatora konferencji:
dr Rafał Łatka
rafal.latka@ipn.gov.pl

do góry