Nawigacja

Aktualności

„Medycyna za drutem kolczastym” – międzynarodowa konferencja pod patronatem IPN – Kraków, 9 maja 2018

  • Międzynarodowa konferencja „Medycyna za drutem kolczastym” – Kraków, 9 maja 2018 Międzynarodowa konferencja „Medycyna za drutem kolczastym” – Kraków, 9 maja 2018
  • Międzynarodowa konferencja „Medycyna za drutem kolczastym” – Kraków, 9 maja 2018 Międzynarodowa konferencja „Medycyna za drutem kolczastym” – Kraków, 9 maja 2018
  • Międzynarodowa konferencja „Medycyna za drutem kolczastym” – Kraków, 9 maja 2018 Międzynarodowa konferencja „Medycyna za drutem kolczastym” – Kraków, 9 maja 2018
  • Międzynarodowa konferencja „Medycyna za drutem kolczastym” – Kraków, 9 maja 2018 Międzynarodowa konferencja „Medycyna za drutem kolczastym” – Kraków, 9 maja 2018
  • Międzynarodowa konferencja „Medycyna za drutem kolczastym” – Kraków, 9 maja 2018 Międzynarodowa konferencja „Medycyna za drutem kolczastym” – Kraków, 9 maja 2018
  • Międzynarodowa konferencja „Medycyna za drutem kolczastym” – Kraków, 9 maja 2018 Międzynarodowa konferencja „Medycyna za drutem kolczastym” – Kraków, 9 maja 2018
  • Międzynarodowa konferencja „Medycyna za drutem kolczastym” – Kraków, 9 maja 2018 Międzynarodowa konferencja „Medycyna za drutem kolczastym” – Kraków, 9 maja 2018
  • Międzynarodowa konferencja „Medycyna za drutem kolczastym” – Kraków, 9 maja 2018 Międzynarodowa konferencja „Medycyna za drutem kolczastym” – Kraków, 9 maja 2018

Nad medycznymi, psychologicznymi i społecznymi następstwami prześladowań w niemieckich obozach koncentracyjnych obradowali 9 maja 2018 r. w Krakowie lekarze i przedstawiciele innych dyscyplin naukowych podczas międzynarodowej konferencji

„Medical Review – Auschwitz: Medicine Behind the Barbed Wire”

(Przegląd Lekarski – Oświęcim: medycyna za drutem kolczastym)

Jednym z celów tego przedsięwzięcia jest lepsze zapoznanie opiniotwórczych kręgów społeczności międzynarodowej z mroczną historią medycyny w nazistowskich Niemczech, zbrodniami dokonywanymi przez niemieckich lekarzy w obozach zagłady oraz przykładami pomocy niesionej więźniom przez polski personel medyczny – lekarzy i pielęgniarki. Konferencja powinna się też przyczynić do skorygowania fałszywych opinii o rzekomej roli Polski i Polaków w Holokauście, a także rozpropagować, nieznane szerzej na świecie, unikatowe materiały badawcze, publikowane przez 31 lat w „Przeglądzie Lekarskim – Oświęcim” pod egidą Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego.

„Przegląd Lekarski – Oświęcim” stał się z biegiem czasu jednym z najważniejszych źródeł wiedzy naukowej o patologii wojny i piekle obozów koncentracyjnych. W latach 1961–1991 ukazało się 31 tomów, zawierających ponad tysiąc prac blisko pięciuset autorów. W artykułach naukowych poruszane były zagadnienia medyczne, prawne i etyczne. Specjaliści opisali m.in. niemiecki system eksterminacji, konsekwencje uwięzienia w obozie dla zdrowia ludzkiego oraz dramatyczne efekty eksperymentów pseudomedycznych. Udokumentowali martyrologię dzieci i dorosłych, Żydów, Polaków, Romów, Rosjan i więźniów innych narodowości. „Przegląd Lekarski – Oświęcim” jest dziełem unikatowym na skalę światową. Dość powiedzieć, że był dwukrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla (1993 i 1994).

Z inicjatywy prof. Zdzisława J. Ryna z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezesa Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego prof. Igora Gościńskiego oraz redaktora naczelnego miesięcznika „Medycyna Praktyczna” dr. Piotra Gajewskiego podjęto starania, by wszystkie tomy „Przeglądu Lekarskiego – Oświęcim” przełożyć na język angielski i udostępnić światowej opinii publicznej. Projekt „Medical Review – Auschwitz” wspierają Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na stronie internetowej www.mp.pl/auschwitz można się już zapoznać z ponad dwudziestoma anglojęzycznym wersjami artykułów naukowych z „Przeglądu”. W planach są następne przekłady.

Międzynarodowa konferencja 9 maja 2018 r. w Krakowie to kolejne przedsięwzięciem w ramach projektu „Medical Review – Auschwitz”. Spotkanie zorganizowały: Towarzystwo Lekarskie Krakowskie i wydawnictwo Medycyna Praktyczna we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim i Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. W programie konferencji znalazły się m.in. wystąpienia profesorów Zdzisława J. Ryna i Aleksandra Skotnickiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przedstawicieli innych uczelni, w tym amerykańskiego Uniwersytetu Harvarda, Muzeum Auschwitz-Birkenau, a także dr Wandy Półtawskiej, więźniarki niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück.

Honorowy patronat nad krakowską konferencją roztoczyli ministrowie nauki, kultury, spraw zagranicznych oraz zdrowia, a także prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, rektor UJ i prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

do góry