Nawigacja

Aktualności

Wykład prof. Winfrieda Nerdingera „Architektura narodowego socjalizmu w Niemczech” – Warszawa, 27 marca 2018

 • Prof. Winfried Nerdinger Prof. Winfried Nerdinger
 • Wizyta prof. Winfrieda Nerdingera w Instytucie Pamięci Narodowej – 26 marca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wizyta prof. Winfrieda Nerdingera w Instytucie Pamięci Narodowej – 26 marca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Wizyta prof. Winfrieda Nerdingera w Instytucie Pamięci Narodowej – 26 marca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wizyta prof. Winfrieda Nerdingera w Instytucie Pamięci Narodowej – 26 marca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Wizyta prof. Winfrieda Nerdingera w Instytucie Pamięci Narodowej – 26 marca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wizyta prof. Winfrieda Nerdingera w Instytucie Pamięci Narodowej – 26 marca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Wizyta prof. Winfrieda Nerdingera w Instytucie Pamięci Narodowej – 26 marca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wizyta prof. Winfrieda Nerdingera w Instytucie Pamięci Narodowej – 26 marca 2018. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Wykład prof. Winfrieda Nerdingera „Architektura narodowego socjalizmu w Niemczech” – 27 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Wykład prof. Winfrieda Nerdingera „Architektura narodowego socjalizmu w Niemczech” – 27 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Wykład prof. Winfrieda Nerdingera „Architektura narodowego socjalizmu w Niemczech” – 27 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Wykład prof. Winfrieda Nerdingera „Architektura narodowego socjalizmu w Niemczech” – 27 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Wykład prof. Winfrieda Nerdingera „Architektura narodowego socjalizmu w Niemczech” – 27 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Wykład prof. Winfrieda Nerdingera „Architektura narodowego socjalizmu w Niemczech” – 27 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Wykład prof. Winfrieda Nerdingera „Architektura narodowego socjalizmu w Niemczech” – 27 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Wykład prof. Winfrieda Nerdingera „Architektura narodowego socjalizmu w Niemczech” – 27 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Wykład prof. Winfrieda Nerdingera „Architektura narodowego socjalizmu w Niemczech” – 27 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Wykład prof. Winfrieda Nerdingera „Architektura narodowego socjalizmu w Niemczech” – 27 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Wykład prof. Winfrieda Nerdingera „Architektura narodowego socjalizmu w Niemczech” – 27 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Wykład prof. Winfrieda Nerdingera „Architektura narodowego socjalizmu w Niemczech” – 27 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Wykład prof. Winfrieda Nerdingera „Architektura narodowego socjalizmu w Niemczech” – 27 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Wykład prof. Winfrieda Nerdingera „Architektura narodowego socjalizmu w Niemczech” – 27 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Wykład prof. Winfrieda Nerdingera „Architektura narodowego socjalizmu w Niemczech” – 27 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Wykład prof. Winfrieda Nerdingera „Architektura narodowego socjalizmu w Niemczech” – 27 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Wykład prof. Winfrieda Nerdingera „Architektura narodowego socjalizmu w Niemczech” – 27 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Wykład prof. Winfrieda Nerdingera „Architektura narodowego socjalizmu w Niemczech” – 27 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Wykład prof. Winfrieda Nerdingera „Architektura narodowego socjalizmu w Niemczech” – 27 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Wykład prof. Winfrieda Nerdingera „Architektura narodowego socjalizmu w Niemczech” – 27 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Wykład prof. Winfrieda Nerdingera „Architektura narodowego socjalizmu w Niemczech” – 27 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Wykład prof. Winfrieda Nerdingera „Architektura narodowego socjalizmu w Niemczech” – 27 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Wykład prof. Winfrieda Nerdingera „Architektura narodowego socjalizmu w Niemczech” – 27 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Wykład prof. Winfrieda Nerdingera „Architektura narodowego socjalizmu w Niemczech” – 27 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Wykład prof. Winfrieda Nerdingera „Architektura narodowego socjalizmu w Niemczech” – 27 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Wykład prof. Winfrieda Nerdingera „Architektura narodowego socjalizmu w Niemczech” – 27 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Wykład prof. Winfrieda Nerdingera „Architektura narodowego socjalizmu w Niemczech” – 27 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Wykład prof. Winfrieda Nerdingera „Architektura narodowego socjalizmu w Niemczech” – 27 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Wykład prof. Winfrieda Nerdingera „Architektura narodowego socjalizmu w Niemczech” – 27 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Wykład prof. Winfrieda Nerdingera „Architektura narodowego socjalizmu w Niemczech” – 27 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Wykład prof. Winfrieda Nerdingera „Architektura narodowego socjalizmu w Niemczech” – 27 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Wykład prof. Winfrieda Nerdingera „Architektura narodowego socjalizmu w Niemczech” – 27 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Wykład prof. Winfrieda Nerdingera „Architektura narodowego socjalizmu w Niemczech” – 27 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN) Wykład prof. Winfrieda Nerdingera „Architektura narodowego socjalizmu w Niemczech” – 27 marca 2018. Fot. Piotr Życieński (IPN)

27 marca 2018 w stołecznym Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki odbył się wykład prof. Winfrieda Nerdingera „Architektura narodowego socjalizmu w Niemczech”.

Prof. Winfried Nerdinger jest historykiem architektury i sztuki, jego zainteresowania obejmują m.in. architekturę klasycystyczną i modernistyczną na świecie, architekturę nazistowskich Niemiec oraz powojenną odbudowę Europy. Z jego inicjatywy w Monachium powstało Centrum Dokumentacji i Edukacji o Historii Narodowego Socjalizmu. Prof. Nerdinger pełni funkcję dyrektora tej instytucji.

Za działania na rzecz edukacji historycznej i krzewienia dobrego imienia Polski w Niemczech otrzymał we wrześniu 2017 r. odznakę honorową Ministra Spraw Zagranicznych RP Bene Merito.

Profesor został zaproszony przez pion edukacyjny IPN do wygłoszenia w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” wykładów, poświęconych architekturze i jej roli w budowaniu państwa totalitarnego oraz powstaniu i działalności Centrum Dokumentacji i Edukacji o Historii Narodowego Socjalizmu w Monachium. Ponadto wizyta była okazją do omówienia pól współpracy pomiędzy obiema instytucjami.

26 marca w biurze prezesa IPN odbyło się spotkanie kierownictwa Instytutu z profesorem, w którym udział wzięli prezes IPN dr Jarosław Szarek, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz, zastępca dyrektora BEN IPN Waldemar Brenda, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek oraz dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk.

Podczas spotkania rozmawiano o polskim i niemieckim modelu rozliczeń. Prezes Szarek podkreślił, że sposób, w jaki Niemcy podchodzą do tematu drugiej wojny światowej i swojego w niej udziału może być wzorem dla innych społeczeństw. Dodał, że nie ma złych narodów, choć zło może się obudzić w każdym człowieku. Gość interesował się szczególnie możliwością wymiany na polu wystawienniczym między Centrum a IPN. Przedstawiono mu propozycje bieżących ekspozycji Instytutu. Omawiano także temat zbliżającej się okrągłej rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej. Z tej okazji IPN przygotuje wystawę związaną z tą tematyką ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki niemieckiej okupacji w Polsce, którą warto by przybliżyć publiczności w Europie Zachodniej, gdzie wojna, mimo wszystko, wyglądała inaczej.

W ramach wizyty profesor Nerdinger zwiedził Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, znajdujące się na terenie byłego Aresztu Śledczego przy ulicy Rakowieckiej 37. Więzienie to pełniło funkcję głównego więzienia politycznego od 1945 roku i przez cały okres stalinowski, byli w nim przetrzymywani najważniejsi członkowie podziemia niepodległościowego, wykonano 350 wyroków śmierci.

Profesor Nerdinger uczestniczył także w warsztatach zorganizowanych przez  Samodzielną Sekcję Kontaktów Międzynarodowych i poszczególne piony merytoryczne IPN.

Profesora Nerdingera zainteresowała zarówno idea, jak i projekt nagrody IPN Kustosz Pamięci Narodowejprzyznawanej przez Instytut za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989, a także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu.

* * *

Prof. Winfried Nerdinger (ur. 1944) bada najnowszą historię architektury i sztuki. Szczególnie interesuje go klasycyzm i historyzm, nowoczesna architektura na całym świecie, architektura narodowo-socjalistyczna i odbudowa Europy po II wojnie światowej.

Po ukończeniu architektury w TUM, prof. Nerdinger uzyskał doktorat z historii sztuki. W 1986 roku został profesorem historii architektury w TUM, a w 1989 został dyrektorem Muzeum Architektury TUM. Od 2002 r. zasiada w radzie dyrektorów muzeum Pinakothek der Moderne w Monachium. Od 2004 roku jest dyrektorem działu sztuk wizualnych w Bawarskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pracował jako visiting professor na Harvardzie i w Helsinkach. Prof. Nerdinger napisał ponad 300 publikacji naukowych, które ukazały się w 14 językach.

do góry