Nawigacja

Aktualności

Ogólnopolska konferencja naukowa „W przededniu wielkiej zmiany. Polska w roku 1988 – Gdańsk, 24‒25 września 2018 (termin przyjmowania zgłoszeń upłynął)

  • Gdańsk, 31 sierpnia 1988. Uczestnicy strajków składają kwiaty pod pomnikiem Poległych Stoczniowców. Fot. Archiwum Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
    Gdańsk, 31 sierpnia 1988. Uczestnicy strajków składają kwiaty pod pomnikiem Poległych Stoczniowców. Fot. Archiwum Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Europejskie Centrum Solidarności
oraz
Instytut Pamięci Narodowej

zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową

W przededniu wielkiej zmiany. Polska w roku 1988

24–25 września 2018 r.
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

Rok 1988 stanowił preludium wielkich zmian. Związek Sowiecki tracił swą mocarstwową pozycję, trwała gorbaczowowska pieriestrojka. Tymczasem w Polsce długoletni kryzys gospodarczy i społeczny osiągnął punkt krytyczny. Na przekór wszechogarniającemu marazmowi wiosną i latem 1988 r. do strajków poderwali się robotnicy w kilkunastu polskich miastach, co doprowadziło do obrad Okrągłego Stołu i przemian politycznych, które pociągnęły za sobą upadek systemu komunistycznego – najpierw w Polsce, a później w kolejnych krajach bloku.

W trzydziestą rocznicę tych wydarzeń Europejskie Centrum Solidarności i Instytut Pamięci Narodowej organizują konferencję poświęconą sytuacji wewnętrznej i geopolitycznej Polski w tym okresie. Zachęcając do podjęcia wspólnej refleksji, zapraszamy do przesyłania zgłoszeń z propozycją wystąpień. Szczególnie interesują nas:

  • przebieg strajków wiosennych i letnich,
  • nowe formy buntu antysystemowego
  • diagnozy kondycji polskiego społeczeństwa
  • planowane i żywiołowe procesy transformacji politycznej i gospodarczej
  • wydarzenia roku 1988 z perspektywy kluczowych aktorów społecznych i politycznych
  • wpływ globalnych wydarzeń na sytuację w PRL
  • miejsce wydarzeń 1988 r. w debacie publicznej po upadku PRL

Wygłoszone referaty, w poszerzonej formie, zostaną opublikowane w tomie studiów. Prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia tekstów wystąpień, dostosowanych do instrukcji wydawniczej, w ciągu dwóch miesięcy po zakończeniu konferencji. Uczestnicy konferencji zwolnieni są z opłaty konferencyjnej. Zapewniamy wyżywienie oraz pomoc w znalezieniu noclegów.

Na zgłoszenia czekamy do 31 maja 2018 r. Program konferencji zostanie ogłoszony najpóźniej 20 czerwca 2018 r.

KOMITET NAUKOWY
prof. Wojciech Polak, prof. Mirosław Golon, dr Jacek Kołtan

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr Jakub Kufel, dr Przemysław Ruchlewski, Michał Przeperski

ORGANIZATORZY
Europejskie Centrum Solidarności, Instytut Pamięci Narodowej oddział w Gdańsku

INFORMACJE
dr Przemysław Ruchlewski, tel.: 517 755 430
e-mail: p.ruchlewski@ecs.gda.pl
Michał Przeperski, tel.: 606 744 182
e-mail: michal.przeperski@ipn.gov.pl

do góry