Nawigacja

Aktualności

„Przystanek Historia” na Białorusi: otwarcie wystawy „Florian Czarnyszewicz, żołnierz, robotnik, pisarz, patriota polski” oraz prelekcja o życiu i twórczości Floriana Czarnyszewicza - Grodno, 21 marca 2018

 • Powitanie gości przez konsula Leszka Wanata Powitanie gości przez konsula Leszka Wanata
 • Wystąpienie dr. hab. Piotra Kardeli, dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku Wystąpienie dr. hab. Piotra Kardeli, dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku
 • Prelekcja dr Diany Maksimiuk o życiu i twórczości Floriana Czarnyszewicza Prelekcja dr Diany Maksimiuk o życiu i twórczości Floriana Czarnyszewicza
 • Prelekcja dr Diany Maksimiuk o życiu i twórczości Floriana Czarnyszewicza Prelekcja dr Diany Maksimiuk o życiu i twórczości Floriana Czarnyszewicza
 • Przybyła publiczność wypełniła salę w Konsulacie RP w Grodnie Przybyła publiczność wypełniła salę w Konsulacie RP w Grodnie
 • Prelekcja dr Diany Maksimiuk o życiu i twórczości Floriana Czarnyszewicza Prelekcja dr Diany Maksimiuk o życiu i twórczości Floriana Czarnyszewicza
 • Wystąpienie dr. hab. Krzysztofa Sychowicza, naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku Wystąpienie dr. hab. Krzysztofa Sychowicza, naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku
 • Konsul Leszek Wanat i Andrzej Raczkowski kierownik Wydziału Współpracy z Polakami na Białorusi Konsul Leszek Wanat i Andrzej Raczkowski kierownik Wydziału Współpracy z Polakami na Białorusi
 • Konsul Leszek Wanat i dr hab. Piotr Kardela, dr Diana Maksimiuk i dr hab. Krzysztof Sychowicz Konsul Leszek Wanat i dr hab. Piotr Kardela, dr Diana Maksimiuk i dr hab. Krzysztof Sychowicz
 • Goście zwiedzają wystawę poświęconą Florianowi Czarnyszewiczowi Goście zwiedzają wystawę poświęconą Florianowi Czarnyszewiczowi
 • Goście zwiedzają wystawę poświęconą Florianowi Czarnyszewiczowi Goście zwiedzają wystawę poświęconą Florianowi Czarnyszewiczowi
 • Goście zwiedzają wystawę poświęconą Florianowi Czarnyszewiczowi Goście zwiedzają wystawę poświęconą Florianowi Czarnyszewiczowi
 • Dr hab. Piotr Kardela i dr Diana Maksimiuk Dr hab. Piotr Kardela i dr Diana Maksimiuk

21 marca br. na „Przystanku Historia” w Grodnie (Konsulat Generalny RP) o godz. 17.30 czasu miejscowego odbyło się otwarcie wystawy „Florian Czarnyszewicz, żołnierz, robotnik, pisarz, patriota polski”, uświetnione wykładem dr. Diany Maksimiuk pt. „Losy moje szły poprzez dzieje »Nadberezyńców...«. O życiu i twórczości Floriana Czarnyszewicza”. Spotkanie rozpoczęło się od powitania gości przez konsula Leszka Wanata i dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku dr. hab. Piotra Kardelę, który podkreślił dużą wagę tego rodzaju przedsięwzięć edukacyjno-wystawienniczych w doniosłym dla nas Polaków roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dr Diana Maksimiuk z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku, przedstawiając postać urodzonego w 1900 r. w Bobrujsku Floriana Czarnyszewicza, opowiadała o jego fascynacji ziemiami utraconymi dawnej Rzeczypospolitej, udziale w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r., pobycie w Wilnie, emigracji w 1924 r. do Argentyny i aktywności pisarskiej na obczyźnie. Mówiła o braciach Czarnyszewicza, z których jeden został zamordowany przez bolszewików w czasie operacji antypolskiej NKWD. Prelegentka opowiadała również o dziele życia Czarnyszewicza z 1942 r. pt. „Nadberezyńcy”. „Losy Floriana Czarnyszewicza i jego twórczość są niesamowitym przykładem miłości do ojczyzny, która przetrwała i była przekazywana najpierw w warunkach zaboru, a potem w wojennej zawierusze i na wieloletniej emigracji” – mówiła PAP dr Maksimiuk. Prelekcja spotkała się z żywym oddźwiękiem. Z sali padło wiele pytań. Po wykładzie wywiązała się interesująca dyskusja. Po wystąpieniu historyka z IPN, konsul Wanat i dr hab. Krzysztof Sychowicz z IPN zaprosili obecnych do zapoznania się z przygotowaną wystawą. Do Konsulatu w Grodnie na zaproszenie Konsula Generalnego RP dr. Jarosława Książka oraz dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku dr. hab. Piotra Kardeli przybyło ok. 150 osób. Na sali był komplet widzów. Konsulat Generalny na „Przystanku” reprezentowali konsul Leszek Wanat i Andrzej Raczkowski – kierownik Wydziału Współpracy z Polakami na Białorusi. Wśród gości obecni byli między innymi: młodzież i nauczyciele z Polskiej Macierzy Szkolnej z prezesem Stanisławem Sienkiewiczem na czele, uczniowie szkoły społecznej przy Związku Polaków na Białorusi wraz z prezeską Angeliką Borys i jej zastępcą Andrzejem Poczobutem, dr Tadeusz Gawin – założyciel ZPB i obecnie jego prezes honorowy, Aleksander Kołyszko – prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej, młodzież z Wspólnoty Młoda Polonia. Relację ze spotkania przygotowały TVP Polonia, Polskie Radio i korespondent Polskiej Agencji Prasowej.

Linki:

http://dzieje.pl/aktualnosci/w-grodnie-kolejna-edycja-przystanku-historia-ipn

https://www.polskieradio.pl/75/921/Artykul/2069838,Przystanek-Historia-w-Grodnie-juz-po-raz-drugi-Florian-Czarnyszewicz-autor-Nadberezyncow

https://www.polskieradio.pl/75/916/Galeria/2069861/5

do góry