Nawigacja

Aktualności

Promocja książki „Partia z piosenką, piosenka z partią. PZPR wobec muzyki rozrywkowej” – Warszawa, 12 lutego 2018

W poniedziałek 12 lutego br. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia w Warszawie odbyła sie dyskusja wokół książki dr Karoliny Bittner „Partia z piosenką, piosenka z partią. PZPR wobec muzyki rozrywkowej”.

W rozmowie udział wzięli: dr Karolina Bittner, prof. Jerzy Eisler i red. Dariusz Michalski. Spotkanie poprowadził Mirosław Biełaszko z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Oddział IPN w Warszawie w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Partia komunistyczna w systemie władzy w Polsce 1944-1989”.

 

* * *

 

Autorka książki gruntownie przebadała plany i koncepcje PZPR w dziedzinie muzyki rozrywkowej oraz ich realizację – od schyłku lat czterdziestych do końca PRL. Praca składa się z ośmiu rozdziałów, w każdym z nich omówiony został inny obszar peerelowskiego przemysłu muzycznego: instytucje zajmujące się rozrywką, koncepcje i zadania partii w tym obszarze, muzyka ludowa, funkcje i znaczenie festiwali piosenki w PRL, rola radia i telewizji w upowszechnianiu muzyki rozrywkowej i kształtowaniu gustów muzycznych Polaków, funkcjonowanie przemysłu fonograficznego w Polsce Ludowej, zagadnienie cenzury wobec piosenki oraz szczególne przypadki wykorzystania piosenki przez władze PRL.

 

do góry