Nawigacja

Aktualności

Warsztaty dla instytucji partnerskich Europejskiej Sieci Instytucji Archiwalnych Zajmujących się Aktami Tajnych Służb z udziałem dyrektor Archiwum IPN Marzeny Kruk – Budapeszt, 7 grudnia 2017

Spotkanie pt. Archives in Charge of the Secret Police Files for Education and the Public Dissemination of Knowledge zostało zorganizowane przez Archiwum Historyczne Węgierskich Służb Specjalnych (ÁBTL) w związku z 20 rocznicą powołania tejże instytucji przez Parlament Węgierski.

Celem warsztatów było omówienie sposobów, w jakie archiwa i instytucje odpowiedzialne za akta komunistycznych tajnych policji mogą wspierać wykorzystanie dokumentów w edukacji społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży. Instytuty pamięci zrzeszone w Sieci odgrywają ważną rolę w kształceniu uczniów szkół podstawowych i średnich w zakresie funkcjonowania dyktatur sprzed 1990 r. w Europie Środkowej i Wschodniej, w szczególności w zakresie sposobów, w jakie te dyktatury naruszały prawa człowieka i utrzymywały kontrolę nad społeczeństwem. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele instytucji z Bułgarii, Czech, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier.

Dyrektor Archiwum IPN przedstawiła referat Wykorzystanie dokumentów z Archiwum IPN w projektach edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej oraz zaprezentowała film „Niezwyciężeni”, który został przyjęty z dużym uznaniem.

  • Warsztaty dla instytucji partnerskich Europejskiej Sieci Instytucji Archiwalnych Zajmujących się Aktami Tajnych Służb – Budapeszt, 7 grudnia 2017
    Warsztaty z udziałem dyrektor Archiwum IPN Marzeny Kruk – Budapeszt, 7 grudnia 2017
  • Warsztaty dla instytucji partnerskich Europejskiej Sieci Instytucji Archiwalnych Zajmujących się Aktami Tajnych Służb – Budapeszt, 7 grudnia 2017
    Warsztaty z udziałem dyrektor Archiwum IPN Marzeny Kruk – Budapeszt, 7 grudnia 2017
  • Warsztaty dla instytucji partnerskich Europejskiej Sieci Instytucji Archiwalnych Zajmujących się Aktami Tajnych Służb – Budapeszt, 7 grudnia 2017
    Warsztaty z udziałem dyrektor Archiwum IPN Marzeny Kruk – Budapeszt, 7 grudnia 2017
do góry