Nawigacja

Aktualności

Dyskusja „Okupacja czy okupacje? Ziemie polskie wcielone do Rzeszy w latach 1939–1945” – Warszawa, 13 grudnia 2017

  • Dyskusja „Okupacja czy okupacje? Ziemie polskie wcielone do Rzeszy w latach 1939–1945” – Warszawa, 13 grudnia 2017. Fot. Maciej Foks (IPN) Dyskusja „Okupacja czy okupacje? Ziemie polskie wcielone do Rzeszy w latach 1939–1945” – Warszawa, 13 grudnia 2017. Fot. Maciej Foks (IPN)
  • Dyskusja „Okupacja czy okupacje? Ziemie polskie wcielone do Rzeszy w latach 1939–1945” – Warszawa, 13 grudnia 2017. Fot. Maciej Foks (IPN) Dyskusja „Okupacja czy okupacje? Ziemie polskie wcielone do Rzeszy w latach 1939–1945” – Warszawa, 13 grudnia 2017. Fot. Maciej Foks (IPN)
  • Dyskusja „Okupacja czy okupacje? Ziemie polskie wcielone do Rzeszy w latach 1939–1945” – Warszawa, 13 grudnia 2017. Fot. Maciej Foks (IPN) Dyskusja „Okupacja czy okupacje? Ziemie polskie wcielone do Rzeszy w latach 1939–1945” – Warszawa, 13 grudnia 2017. Fot. Maciej Foks (IPN)
  • Dyskusja „Okupacja czy okupacje? Ziemie polskie wcielone do Rzeszy w latach 1939–1945” – Warszawa, 13 grudnia 2017. Fot. Maciej Foks (IPN) Dyskusja „Okupacja czy okupacje? Ziemie polskie wcielone do Rzeszy w latach 1939–1945” – Warszawa, 13 grudnia 2017. Fot. Maciej Foks (IPN)
  • Dyskusja „Okupacja czy okupacje? Ziemie polskie wcielone do Rzeszy w latach 1939–1945” – Warszawa, 13 grudnia 2017. Fot. Maciej Foks (IPN) Dyskusja „Okupacja czy okupacje? Ziemie polskie wcielone do Rzeszy w latach 1939–1945” – Warszawa, 13 grudnia 2017. Fot. Maciej Foks (IPN)

13 grudnia 2017 r. w Domu Polonii w Warszawie odbyła się dyskusja „Okupacja czy okupacje? Ziemie polskie wcielone do Rzeszy w latach 1939–1945”, przygotowana przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy i Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej.

Okupacja niemiecka ziem polskich postrzegana jest często przez pryzmat doświadczeń Generalnego Gubernatorstwa. Inne założenia polityki okupacyjnej i inne warunki życia codziennego, panujące na ziemiach wcielonych do Rzeszy (Okręgi Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie i Kraj Warty, rejencje katowicka i ciechanowska), choć znajdowały odzwierciedlenie w publikacjach naukowych, nie zawsze trafiały do świadomości historycznej. Opublikowanie przez prof. Włodzimierza Jastrzębskiego pierwszej syntezy okupacji niemieckiej na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy (Okupacyjne losy ziem polskich wcielonych do III Rzeszy 1939–1945, Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki, 2017) stało się okazją do dyskusji na ten temat. Tym bardziej interesującej, że również między poszczególnymi ziemiami wcielonymi do Rzeszy występowały różnice i każdy z gauleiterów odmiennie realizował politykę okupacyjną.

W dyskusji wzięli udział: 

  • prof. Włodzimierz Jastrzębski (WSG w Bydgoszczy), autor książki Okupacyjne losy ziem polskich wcielonych do III Rzeszy 1939–1945
  • prof. Witold Stankowski (UJ, PWSZ w Oświęcimiu)
  • dr Tomasz Ceran (IPN Bydgoszcz)
  • dr Mirosław Sikora (IPN Katowice)
  • prowadzenie: dr Marcin Przegiętka (IPN Warszawa)
do góry