Nawigacja

Aktualności

Konferencja naukowa „Łódzkie drogi do niepodległości 1905–1918” – Łódź, 25–26 października 2018 (termin przyjmowania zgłoszeń upłynął)

Rozejm zawarty 11 listopada 1918 r. we francuskim Compiègne między państwami Ententy a Cesarstwem Niemieckim zakończył działania zbrojne na frontach I wojny światowej. Polacy, którzy od 123 lat walczyli o niepodległość ojczyzny, mogli wykorzystać konflikt między zaborcami, będącymi w dwóch przeciwnych koalicjach, a także pozytywny stosunek USA do odtworzenia niepodległego państwa polskiego i rozpocząć odbudowę struktur państwa.

Data 11 listopada 1918 r., kiedy to – jeden z czterech polskich ośrodków władzy – Rada Regencyjna oddała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad wojskiem polskim, została przyjęta, jako dzień odzyskania przez Polskę niepodległości. Wprawdzie był to dopiero początek dłuższego procesu, ale entuzjazm i radość jaką dawało rozbrajanie wojska zaborców i polskie barwy widziane na ulicach, niosły nadzieję na znalezienie porozumienia. Nie osiągnął go pierwszy, utworzony 17 listopada 1918 r., tymczasowy rząd odrodzonej Rzeczypospolitej, na którego czele stanął socjalista i były legionista Jędrzej Moraczewski. Sukcesy, również na arenie międzynarodowej, odnotował dopiero rząd kierowany przez Ignacego Paderewskiego.

Mimo iż 11 listopada 1918 r. rozpoczynał, wymagający wysiłku, okres konsolidacji gospodarczej, politycznej i kulturalnej kraju, a walka o ostateczny kształt granic trwała jeszcze do 1921 r., to w 1918 r. Polska wróciła na mapę Europy.

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to doskonała okazja do spotkania naukowego poświęconego prezentacji i analizie wydarzeń w Łodzi oraz regionie, jakie miały miejsce w tym ważnym dla kształtowania się polskiej państwowości okresie.

Interesują nas następujące pola badawcze:

  • Sytuacja na ziemiach polskich przed 1914 r. – koncepcje stronnictw politycznych
    na odzyskanie niepodległości.
  • Rewolucja 1905 r. w Królestwie Polskim, z uwzględnieniem Łodzi.
  • Legiony – powstanie, walka o niepodległość i udział w nich Łodzian.
  • Bitwa Łódzka 1914 r., jako element działań wojennych podczas I wojny światowej.
  • Przejmowanie władzy w kraju i w Łodzi w 1918 r. i tworzenie polskich władz.
  • Sytuacja społeczna i gospodarcza w Łodzi i regionie po odzyskaniu niepodległości.
  • Rozwój kultury i nauki w Łodzi i regionie po odzyskaniu niepodległości.

Pozostajemy otwarci również na propozycje wystąpień wykraczające poza wymienione obszary, ale związane z tematem przewodnim konferencji.

Wygłoszone referaty – w formie poszerzonej – zostaną opublikowane w formie tomu studiów. Prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia, do końca 2018 r., tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Prelegentom zapewniamy wyżywienie, nocleg oraz zwrot kosztów podróży. Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych.

Konferencja odbędzie się w Łodzi, w ramach realizacji Oddziałowego Projektu Badawczego Instytutu Pamięci Narodowej „Łódź i region łódzki na tle historii Polski 1914/1918–1989”.

Zgłoszenia i korespondencję proszę kierować do:

dr Joanny Żelazko: joanna.zelazko@ipn.gov.pl, tel. (0-42) 616 27 53

Kamili Kańki: kamila.kanka@ipn.gov.pl, tel. (0-42) 616 27 00

do góry