Nawigacja

Aktualności

Konferencja naukowa „Opracowywanie dokumentacji audiowizualnej i fotograficznej w komputerowych systemach informacji archiwalnej” – Warszawa, 27 października 2017

 • Plakat
  Plakat

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej

zaprasza na

konferencję naukową

Opracowywanie dokumentacji audiowizualnej i fotograficznej
w komputerowych systemach informacji archiwalnej

objętą honorowym patronatem Polskiego Komitetu do spraw UNESCO

27.10.2017 r.  – Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego 

 Przystanek Historia
Centrum Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej im. Janusza Kurtyki,
Warszawa, ul. Marszałkowska 21/25

 

Obrazowość to jedna z cech determinujących współczesną kulturę. Wokół niej ogniskują się zainteresowania. Dlatego zabezpieczenie dokumentacji audiowizualnej, a zaraz za tym opracowanie i szybkie udostępnienie pod postacią plików cyfrowych stały się wyzwaniem, któremu Archiwa próbują sprostać. Ułatwia im to technologia informatyczna, nowoczesne programy komputerowe stały się sprawnym narzędziem archiwizującym i zapewniającym szeroki dostęp do informacji archiwalnej.

PROGRAM KONFERENCJI:

 • 10.00–10.10  Powitanie uczestników

Prowadzenie konferencji dr hab. Jacek Sawicki – kierownik Sekcji Opracowywania Dokumentacji Audiowizualnej Archiwum IPN (prof. KUL)                          

 • 10.10–10.35 – Radosław Morawski (Archiwum IPN), Problemy opracowywania fotografii z zasobu IPN w zmodernizowanym systemie ZEUS.
 • 10.35–11.00 – Radosław Poboży (Archiwum IPN), Założenia opisu dokumentacji filmowej w systemie ZEUS.
 •  11.00–11.25 - Justyna Soliwoda (Narodowe Archiwum Cyfrowe)  Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA w praktyce. Instytucje, użytkownicy, doświadczenia.
 • 11.25–11.45 – Przerwa kawowa
 • 11.45–12.10 – Katarzyna Kalisz, Katarzyna Plewka (Narodowe Archiwum Cyfrowe), Dokumentacja audiowizualna i fotograficzna w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej ZoSIA. Zasady metadanowania wczoraj, dziś i pojutrze.
 • 12.10–12.35 – Magdalena Kosałka (Biblioteka Narodowa), Katalogowanie nagrań audiowizualnych w formacie MARC 21 z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej.
 • 12.35–13.00 - Beata Włodarska-Szefler (Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP), Audiowizualne archiwum TVP S.A. – Specyfika opracowania.
 • 13.00–13.25 –  Joanna Kaliszewska,  Aneta Kozłowska (Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny), Centralna ewidencja zbioru Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego i wdrażanie norm opisu w dobie cyfryzacji i szerokiego udostępniania.
 • 13.25–14.25 –  Przerwa obiadowa
 • 14.25–15.00 – Dyskusja
 • 15.00 – Zakończenie konferencji

UWAGA! WYMAGANA REJESTRACJA!

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:

radoslaw.morawski@ipn.gov.pl
Radosław Morawski
ul. Kłobucka 21, Budynek B pok. 057
02-699 Warszawa
tel. 22 581 89 13

do góry