Nawigacja

Aktualności

Wystawa „Wypędzeni 1939” w Instytucie Polskim – Wiedeń, 12–30 września 2017

Prezentacja ekspozycji w stolicy Austrii

 • Otwarcie wystawy „Wypędzeni 1939” w Instytucie Polskim w Wiedniu Otwarcie wystawy „Wypędzeni 1939” w Instytucie Polskim w Wiedniu
 • Otwarcie wystawy „Wypędzeni 1939” w Instytucie Polskim w Wiedniu Otwarcie wystawy „Wypędzeni 1939” w Instytucie Polskim w Wiedniu
 • Otwarcie wystawy „Wypędzeni 1939” w Instytucie Polskim w Wiedniu Otwarcie wystawy „Wypędzeni 1939” w Instytucie Polskim w Wiedniu
 • Otwarcie wystawy „Wypędzeni 1939” w Instytucie Polskim w Wiedniu Otwarcie wystawy „Wypędzeni 1939” w Instytucie Polskim w Wiedniu
 • Otwarcie wystawy „Wypędzeni 1939” w Instytucie Polskim w Wiedniu Otwarcie wystawy „Wypędzeni 1939” w Instytucie Polskim w Wiedniu
 • Otwarcie wystawy „Wypędzeni 1939” w Instytucie Polskim w Wiedniu Otwarcie wystawy „Wypędzeni 1939” w Instytucie Polskim w Wiedniu
 • Otwarcie wystawy „Wypędzeni 1939” w Instytucie Polskim w Wiedniu Otwarcie wystawy „Wypędzeni 1939” w Instytucie Polskim w Wiedniu
 • Otwarcie wystawy „Wypędzeni 1939” w Instytucie Polskim w Wiedniu Otwarcie wystawy „Wypędzeni 1939” w Instytucie Polskim w Wiedniu
 • Otwarcie wystawy „Wypędzeni 1939” w Instytucie Polskim w Wiedniu Otwarcie wystawy „Wypędzeni 1939” w Instytucie Polskim w Wiedniu
 • Otwarcie wystawy „Wypędzeni 1939” w Instytucie Polskim w Wiedniu Otwarcie wystawy „Wypędzeni 1939” w Instytucie Polskim w Wiedniu
 • Otwarcie wystawy „Wypędzeni 1939” w Instytucie Polskim w Wiedniu Otwarcie wystawy „Wypędzeni 1939” w Instytucie Polskim w Wiedniu
 • Otwarcie wystawy „Wypędzeni 1939” w Instytucie Polskim w Wiedniu Otwarcie wystawy „Wypędzeni 1939” w Instytucie Polskim w Wiedniu
 • Otwarcie wystawy „Wypędzeni 1939” w Instytucie Polskim w Wiedniu Otwarcie wystawy „Wypędzeni 1939” w Instytucie Polskim w Wiedniu
 • Plakat Plakat

12 września 2017 r. o godz. 19:00 w Instytucie Polskim w Wiedniu zaprezentowana została niemieckojęzyczna wersja wystawy „Wypędzeni 1939. Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy” / „Vertriebene 1939. Deportationen von polnischen Bürgern aus den ins Dritte Reich eingegliederten Gebieten”.

Na otwarcie wystawy przybyli przedstawiciele środowisk polonijnych z Wiednia oraz Austriacy, w tym przedstawiciele świata nauki. Krótkie wystąpienia dyrektora Instytutu Polskiego w Wiedniu Rafała Sobczaka (w języku niemieckim) oraz Agnieszki Kołodziejskiej reprezentującej Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu (w języku angielskim) wprowadziły zebranych w tematykę wystawy. Doktor Jacek Kubiak, jej kurator, oprowadził gości po wystawie, przybliżając wyeksponowane na planszach fakty i omawiając fotografie. W trakcie rozmów kuluarowych zarówno polscy, jak i austriaccy goście dopytywali o niemieckie plany germanizacyjne i ich realizację po rozpoczęciu II wojny światowej, o różnice w polityce prowadzonej przez okupanta niemieckiego na ziemiach wcielonych do III Rzeszy (m.in. w Poznaniu) i w Generalnym Gubernatorstwie, zainteresowani byli także danymi liczbowymi na temat obywateli polskich poddanych różnego typu represjom ze strony rozmaitych formacji nazistowskich Niemiec.

Na zdjęciach m.in. dyrektor IP w Wiedniu Rafał Sobczak, zastępca dyrektora IP w Wiedniu Bogdan Wrzochalski, dr Winfried Garscha z Archiwum Austriackiego Ruchu Oporu.

Wystawę w Instytucie Polskim w Wiedniu można zwiedzać do 30 września br. Wstęp wolny.

W scenerii wystawy 28 września br. w Instytucie Polskim w Wiedniu odbędzie się dyskusja na temat wadliwych kodów pamięci zatytułowana „Pamięć i prawda w narracji o zbrodniach niemieckiego totalitaryzmu”.


Niemieckojęzyczna wystawa „Vertriebene 1939...”  koncentruje się na deportacjach obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy. Na wielkoformatowych planszach ukazane zostały poszczególne etapy polityki realizowanej przez okupanta niemieckiego. Kilkaset fotografii, plakatów i dokumentów zebranych w polskich i niemieckich archiwach dokumentuje wywózki ludzi zmuszonych do opuszczenia swoich domów, ich dalsze losy, a także ukazuje szerszy kontekst polityki prowadzonej przez Niemcy pod hasłami Lebensraum oraz Generalplan Ost, w okolicznościach terroru stosowanego wobec Polaków i Żydów na tych terenach. Skierowana do niemieckiego odbiorcy wystawa ma na celu m.in. zwrócenie uwagi na rolę paktu Hitler – Stalin w polityce wobec ludności polskiej żydowskiej, jak i przesiedleń tzw. Niemców etnicznych z terenów sowieckich, osiedlanych w okupowanej Polsce w ramach akcji „Heim ins Reich” (Powrót do Rzeszy).

Die Ausstellung „Vertriebene 1939. Deportationen von polnischen Bürgern aus den ins Dritte Reich eingegliederten Gebieten” dokumentiert erstmals die traumatischen Erlebnisse und Erfahrungen der polnischen Bevölkerung mit dem nationalsozialistischen Terror speziell in den westlichen Regionen Polens. Diese Gebiete waren nach dem Überfall Hitler-Deutschlands auf Polen 1939 nicht nur von der Wehrmacht und SS be-setzt und ausgeplündert, sondern zwangsweise dem Staatsgebiet des „Deutschen Reiches” zugeschlagen worden. Im Ergebnis wurde die polnische Bevöl-kerung gewaltsam ins südlich gelegene, von den  Nationalsozialisten eingerichtete „Generalgouver-nement” umgesiedelt und damit in ein Gebiet, in dem sie ökonomisch kaum überleben konnte. Der polnischen Bevölkerung wurden ihre Häuser,  Bauernhöfe und ihr bewegliches Eigentum geraubt. Das war das Schicksal von mehreren Hunderttau-senden Menschen aus diesen westlichen Regionen Polens.
 

Austellung Vertriebene 1939... / Wystawa Wypędzeni 1939...

Produzenten / Produkcja
Związek Miast Polskich oraz Instytut Pamięci Narodowej

Konzeption / Koncepcja
dr Jacek Kubiak (Kurator der Ausstellung / Kurator wystawy)
Janusz Zemer (Mitarbeit / Współpraca)
Małgorzata Schmidt (Graphische Gestaltung / Opracowanie graficzne)
Andreas Kleine-Kraneburg

Wissenschaftliche Konsultation / Konsultacja naukowa
prof. dr hab. Robert Traba, dr Katarzyna Woniak
Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie

Wissenschaftliche Mitarbeit / Współpraca naukowa
dr Agnieszka Łuczak IPN
Tomasza Sudoł IPN

Übersetzungen / Tłumaczenia
Reinhard Lauterbach, Elżbieta  Marszałek

Mitarbeit / Partnerzy
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Wielkopolska Region
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
Urząd Miasta Poznania

Miejsce / Veranstaltungsort: Instytut Polski w Wiedniu, Am Gestade 7, 1010 Wiedeń, Austria / Polnisches Institut Wien, Am Gestade 7, 1010 Wien

Wstęp wolny. Wymagana wcześniejsza rezerwacja miejsc: 01/533 89 61

do góry