Nawigacja

Aktualności

Debata „Stalinogród w pamięci społecznej mieszkańców Katowic” – Katowice, 30 sierpnia 2017

30 sierpnia 2017 r. w Przystanku Historia - Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach odbyła się debata "Stalinogród w pamięci społecznej mieszkańców Katowic". Spotkanie było elementem prowadzonego od początku 2017 r. międzynarodowego projektu "Byłem mieszkańcem miasta Stalina", realizowanego w Katowicach (Stalinogrodzie w latach 1953-1956) przez Oddział IPN w Katowicach oraz Katowice Miasto Ogrodów - Instytucję Kultury im. K. Bochenek.

W pierwszej części wydarzenia koordynatorzy projektu z poszczególnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które wzięły w nim udział (Albania, Bułgaria, Polska, Rumunia i Węgry), prócz kilku słów o historii swoich miast Stalina, opowiedzieli o realizacji w nich przedsięwzięcia, o tym czym był dla nich ten projekt oraz jakie uzyskali efekty. W drugiej części rozmawialiśmy o różnych aspektach pamięci o Stalinogrodzie. Swój głos oddali m.in. Aleksandra Korol-Chudy z IPN Katowice, Ryszard Mozgol z IPN Katowice, red. Józef Krzyk z Gazety Wyborczej oraz pan Zbigniew Andrzej Kędzior, pierwsze dziecko płci męskiej urodzone po zmianie nazwy Katowic na Stalinogród, obdarowany przez władze imieniem Józef.

W spotkaniu wzięli udział koordynatorzy i wolontariusze projektu z wszystkich krajów biorących w nim udział: Rumunii, Węgier, Albanii, Bułgarii i Polski, którzy opowiedzieli o realizacji przedsięwzięcia w swoich „miastach Stalina”. Głos zabrali również zaproszeni goście – m.in. historycy IPN oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dziennikarze, muzealnicy, mieszkańcy Stalinogrodu. Spotkanie otworzyli dyrektorzy placówek koordynujących projekt w Katowicach – dr Andrzej Sznajder z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Piotr Zaczkowski z Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. K. Bochenek.

O projekcie

do góry