Nawigacja

Aktualności

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Gdańsk, 24 sierpnia 2017

W słynnej Sali BHP w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności zasłużonym dla walki o wolną Polskę działaczom. Odznaczenia otrzymało 38 osób (w tym siedem pośmiertnie), a wręczył je w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy prezes IPN dr Jarosław Szarek.

Uroczystość rozpoczął i poprowadził dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosław Golon. W swoim przemówieniu stwierdził, że ma nadzieję, iż tegoroczne obchody Święta Wolności i Solidarności obchodzone będą w godny sposób. Następnie głos zabrał prezes IPN:

To było wielkie zwycięstwo, wielka nadzieja, po raz pierwszy system komunistyczny się cofnął. I to stało się tu, w Gdańsku i o tym nie zapomnimy. [...] Jesteśmy wielkim, dumnym narodem.

Powiedział dr Szarek. Mówiąc do odznaczonych stwierdził:

To wasza zasługa, to wasze bohaterstwo, przełamanie strachu w tamtym czasie, to odwaga i niezgoda na to, co było filarem systemu komunistycznego. Niezgoda na kłamstwo i wielki krzyk o prawdę, o godność, bo to godność człowieka pracy była łamana niemal każdego dnia w systemie komunistycznym.

W swoim przemówieniu prezes IPN wyróżnił Tadeusza Szczudłowskiego, osobę szczególnie zasłużoną wśród członków opozycji demokratycznej. Przemówienie w imieniu odznaczonych wygłosiła posłanka Małgorzata Zwiercan, w latach osiemdziesiątych działaczka „Solidarności Walczącej”.

Wśród odznaczonych pośmiertnie była Anna Kurska, która brała udział w Powstaniu Warszawskim, następnie była sędzią i działaczką „Solidarności”. Odznaczenie w jej imieniu odebrał syn, Jacek Kurski.

Część artystyczną zwieńczył koncert Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego. Na zakończenie prezes IPN otworzył wystawę poświęconą Błogosławionemu Jerzemu Popiełuszce pt.: „Zdawałoby się im, że go unicestwili, a to on przeszedł do nieśmiertelności”. Jej autorką jest dr Katarzyna Maniewska z pionu edukacyjnego Delegatury IPN w Bydgoszczy. ​Po uroczystości prezes IPN wraz z dyrektorem Oddziału IPN w Gdańsku udali się Cmentarz Garnizonowy, gdzie złożyli kwiaty na grobie „Inki” i „Zagończyka”. Następnie udali się pod pomnik Anny „Solidarność” we Wrzeszczu, gdzie upamiętnili bohaterkę Sierpnia '80 kwiatami.

Odznaczeni zostali: Aleksandra Bakiera, Roman Andrzej Bielecki, Antoni Chrzanowski, Ryszard Stanisław Czajkowski, Marek Czernik, Franciszek Dycha, Lech Dziarkowski, Julian Filip, Zenon Formella, Irena Gasperowicz, Józef Hołownia, Teresa Juszczak, Jerzy Kmiecik, Kazimierz Kortoniuk, Barbara Danuta Kozicka, Edward Lipkowski, Józef Lis, Dariusz Lubrzycki, Andrzej Malinowski, Mariusz Muskat, Adam Nowak, Roman Pączek, Marek Przybytniak, Aniceta Ryznar-Wasak, Igor Zbigniew Strzok-Lewicki, Tadeusz SzczudłowskiDariusz Tłoczyński, Władysław Jerzy Trzciński, Marian Tyszka, Irena Zagrabska, Małgorzata Grażyna Zwiercan. Pośmietnie: Zbigniew Edmund Fierka, Ryszard Grabowski, Zbigniew Anzelm Jędrzejewski, Jadwiga Krawczyk, Anna Maria Kurska, Wiesława Irena Kwiatkowska, Edmund Łukomski.

***

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL. Źródłem uchwalenia Krzyża Wolności i Solidarności jest Krzyż Niepodległości z II RP.

do góry