Nawigacja

Aktualności

Młodzi badacze wyróżnieni przez IPN i PAN

Wręczenie nagród za Najlepszy Debiut Historyczny Roku – Warszawa, 19 lipca 2017

Wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma wręczył w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” w Warszawie nagrody laureatom konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w Dziedzinie Historii Najnowszej.

W konkursie tym nagradzane są najlepsze prace magisterskie i doktorskie z minionego roku. Organizatorami wydarzenia są Instytut Pamięci Narodowej i Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.

Jury konkursu tym razem nie przyznało pierwszych nagród, natomiast drugie nagrody otrzymali: za pracę doktorską „Kapelani Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-sowieckiej 1919–1921” – Michał Ceglarek, a także Katarzyna Nuckowska-Cherek za doktorat „Dyplomacja Królestwa Norwegii wobec przełomów politycznych w Polsce w latach1945–1981”.

Wyróżnione zostały prace doktorskie: Haliny Bogusz – „Opieka hospicyjna i paliatywna w Poznaniu w latach 1986–2004”, Barbary Kasprzyk – „Fabryka a miasto. Rozwój Skarżyska-Kamiennej w latach 1922–1955” oraz Radosława Gila – „Służba oficerów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w ludowym Wojsku Polskim”.

Spośród nadesłanych prac magisterskich jury przyznało dwie drugie nagrody dla prac: „Prasa brytyjska a Polska w przededniu i w trakcie kampanii wrześniowej 1939 r.” Natalii Olszewskiej oraz „Papież Pius XII w propagandzie komunistycznej w Polsce w latach 1945–1958” Marcina Sanaka.

Wyróżnieniem mogą pochwalić się natomiast: Zofia Antkiewicz za pracę „Cukier krzepi. Propaganda spożycia cukru w latach 1925–1932”, Konrad Banaś za pracę „Władysław Wolski. Meandry kariery komunistycznego działacza 1944–1950” oraz Łukasz Szkwarek za pracę „NSZZ Solidarność. Podregion Miastko w latach 1980–1981”.

Dr Mateusz Szpytma pogratulował laureatom i podkreślił, że nagroda ma dla Instytutu Pamięci Narodowej ogromne znaczenie, ponieważ pozwala zwrócić uwagę na najwybitniejszych młodych badaczy. Zauważył, że książki wielu nagrodzonych w latach ubiegłych laureatów są dziś na półkach księgarni i bibliotek.

Profesor Tomasz Szarota, który jest przewodniczącym komisji konkursowej, przybliżył zebranym postać patrona nagrody profesora Władysława Pobóg-Malinowskiego, a także omówił przebieg prac komisji konkursowej. Podkreślił ponadto wyjątkową rolę promotorów i opiekunów naukowych przy powstawaniu dobrych prac.

Przedstawiciel Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, współorganizatora konkursu, profesor Krzysztof Kosiński wskazał, że tematy tegorocznych prac dowodzą różnorodności zainteresowań młodych badaczy.

W tym roku nagrody wręczono po raz dziesiąty.

do góry