Nawigacja

Aktualności

Odznaczenia dla uczestników protestu w obronie nauczania historii – Warszawa, 17 maja 2017

 • Protest głodowy w obronie nauczania historii – Kraków, marzec 2012 Protest głodowy w obronie nauczania historii – Kraków, marzec 2012
 • Protest głodowy w obronie nauczania historii – Kraków, marzec 2012 Protest głodowy w obronie nauczania historii – Kraków, marzec 2012
 • Protest głodowy w obronie nauczania historii – Kraków, marzec 2012 Protest głodowy w obronie nauczania historii – Kraków, marzec 2012
 • Protest głodowy w obronie nauczania historii – Kraków, marzec 2012 Protest głodowy w obronie nauczania historii – Kraków, marzec 2012
 • Protest głodowy w obronie nauczania historii – Kraków, marzec 2012 Protest głodowy w obronie nauczania historii – Kraków, marzec 2012
 • Protest głodowy w obronie nauczania historii – Kraków, marzec 2012 Protest głodowy w obronie nauczania historii – Kraków, marzec 2012
 • Protest głodowy w obronie nauczania historii – Kraków, marzec 2012 Protest głodowy w obronie nauczania historii – Kraków, marzec 2012
 • Protest głodowy w obronie nauczania historii – Kraków, marzec 2012 Protest głodowy w obronie nauczania historii – Kraków, marzec 2012
 • Protest głodowy w obronie nauczania historii – Kraków, marzec 2012 Protest głodowy w obronie nauczania historii – Kraków, marzec 2012
 • Protest głodowy w obronie nauczania historii – Kraków, marzec 2012 Protest głodowy w obronie nauczania historii – Kraków, marzec 2012
 • Protest głodowy w obronie nauczania historii – Kraków, marzec 2012 Protest głodowy w obronie nauczania historii – Kraków, marzec 2012
 • Protest głodowy w obronie nauczania historii – Kraków, marzec 2012 Protest głodowy w obronie nauczania historii – Kraków, marzec 2012
 • Protest głodowy w obronie nauczania historii – Kraków, marzec 2012 Protest głodowy w obronie nauczania historii – Kraków, marzec 2012
 • Protest głodowy w obronie nauczania historii – Kraków, marzec 2012 Protest głodowy w obronie nauczania historii – Kraków, marzec 2012
 • Protest głodowy w obronie nauczania historii – Kraków, marzec 2012 Protest głodowy w obronie nauczania historii – Kraków, marzec 2012

41 uczestników protestu przeciwko zmniejszeniu liczby lekcji historii i języka polskiego w szkołach otrzymali dziś z rąk minister edukacji Anny Zalewskiej Medale Komisji Edukacji Narodowej. W uroczystości udział wzięli wiceminister edukacji Maciej Kopeć oraz Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Minister Anna Zalewska podkreśliła w czasie wręczania wyróżnień, że medale są wyrazem wdzięczności dla osób, które pięć lat temu stanęły w obronie polskiej historii, a wprowadzana teraz reforma edukacji przywraca rangę i znaczenie historii w szkole.

– Kiedy trzeba upomnieć się wiedzę, trzeba mówić o tym głośno – nawet poprzez desperackie gesty. Dzięki wam historia wraca do szkół. Jesteśmy wam bardzo wdzięczni – powiedziała minister Anna Zalewska.

Wiceminister Maciej Kopeć stwierdził, że wydarzenia z 2012 roku były pierwszym elementem tak szerokiej dyskusji na temat znaczenia nauczaniu historii w szkołach.

Protest – głodówkę podjęto na początku w Krakowie w marcu 2012 roku. Zdecydowało się na to pięć osób – dawnych opozycjonistów z czasów PRL. Potem dołączyli protestujący z kilku innych miast.

W Krakowie upominano się o przywrócenie nie tylko lekcji historii, ale i języka polskiego oraz religii, których wymiar ówczesny resort edukacji ograniczył. Gościny udzielili głodującym salezjanie – w salce w podziemiach kościoła św. Stanisława Kostki na krakowskich Dębnikach. Pięciu byłych działaczy antykomunistycznych z Krakowa, którzy tak radykalny protest podjęli, to: Leszek Jaranowski, Adam Kalita i Grzegorz Surdy, Ryszard Majdzik i Bogusław Dąbrowa-Kostka. Dołączyli do nich potem Marian Stach i Kazimierz Korabiński. Rotacyjnie uczestniczyli w głodówce również studenci: Aleksandra Czapla, Marek Kalita, Paweł Kurtyka, Sebastian Kęcik.

Protest zmobilizował inne ośrodki. Inicjatywy podjęły środowiska uniwersyteckie, nauczycielskie i uczniowskie. W obronie polskiej szkoły stanęli działacze opozycji demokratycznej w PRL.

Protest poparło wielu obywateli, a także środowiska historyków Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Polskiej Akademii Nauk, liczne fundacje i stowarzyszenia, NSZZ „Solidarność” Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania oraz Region Mazowsze.

Do akcji dołączali kolejni protestujący z Warszawy, Wrocławia, Siedlec, Tarnowskich Gór, Częstochowy, Nowej Rudy i Nysy.

Domagano się wycofania rozporządzenia ówczesnego ministra edukacji z 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz rozporządzenia z 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania. Zmiana w podstawie programowej polegała na zespoleniu programów nauczania gimnazjum i pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Niepokój i sprzeciw budziło również ograniczenie nauczania pozostałych przedmiotów ogólnokształcących. 

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:

 1. Zenon Borkowski – Siedlce
 2. Adam Borowski – Warszawa
 3. Marek Boruc – Siedlce
 4. Jan Cebart – Nysa
 5. Jadwiga Chmielowska – Tarnowskie Góry
 6. Bogusław Dąbrowa-Kostka – Kraków
 7. Agnieszka Dutka – Nysa
 8. Piotr Gryza – Warszawa
 9. Jolanta Hejduk – Częstochowa
 10. Leszek Jaranowski – Kraków
 11. Adam Kalita – Kraków
 12. Tomasz Kalita – Kraków
 13. Andrzej Kamiński – Tarnowskie Góry
 14. Jan Karandziej – Częstochowa
 15. Ewa Kiślak – Częstochowa
 16. Witold Korona – Częstochowa
 17. Kazimierz Korabiński – Kraków
 18. Maciej Kublikowski – Siedlce
 19. Ola Lamorska - Nowa Ruda
 20. Celina Lichnowska – Nysa
 21. Ryszard Majdzik – Kraków
 22. Krzysztof Musialski – Częstochowa
 23. Marek Muszyński – Wrocław
 24. Ryszard Nikodem – Tarnowskie Góry
 25. Lech Ochnik – Warszawa
 26. Lech Osiak - Tarnowskie Góry
 27. Mariusz Patey – Warszawa
 28. Stanisław Pawlaczyk – Nysa
 29. Anna Rakocz – Częstochowa
 30. Radosław Rozpędowski – Częstochowa
 31. Janusz Sanocki – Nysa
 32. Marian Stach - Kraków
 33. Grzegorz Surdy - Kraków
 34. Eugeniusz Szumiejsko – Wrocław
 35. Marcin Szymański – Kraków
 36. Krystyna Śliwińska – Nowa Ruda
 37. Henryk Wieczorek – Częstochowa
 38. Janusz Wolniak – Wrocław
 39. Grzegorz Wysocki – Warszawa
 40. Anna Zaskórska – Tarnowskie Góry
 41. Jerzy Andrzej Zimny – Częstochowa
do góry