Nawigacja

Aktualności

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kielce, 8 maja 2017

W Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń Krzyż Wolności i Solidarności

  • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kielce, 8 maja 2017 Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kielce, 8 maja 2017
  • Krzyż Wolności i Solidarności Krzyż Wolności i Solidarności

Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dokonał Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma. Na uroczystości obecni byli także Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego Waldemar Bartosz, Pełnomocnik ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Kielcach Karol Fijałkowski, Burmistrz Gminy Włoszczowa Grzegorz Dziubek oraz przedstawiciele organizacji i środowisk opozycji antykomunistycznej. Uroczystość poprowadziła Naczelnik Delegatury IPN w Kielcach, dr Dorota Koczwańska-Kalita, a uświetnił ją występ uczniów Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Kielcach. W imieniu odznaczonych głos zabrali Stanisława Gawlik, Ludwik Błaszczak oraz ksiądz Marek Łabuda.

Krzyż ten nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Został on ustanowiony przez parlament równocześnie z aktem restytucji Krzyża Niepodległości, do którego chlubnej tradycji nawiązuje.

LISTA ODZNACZONYCH:

Ludwik Błaszczak,

Stanisława Marianna Gawlik, 

Ksiądz Marek Waldemar Łabuda,

Marian Józef Kozłowski,

Janusz Stefan Krawczyk,

Stanisław Tadeusz Kułan,

Józef Feliks Małobęcki,

Stanisław Józef Tinc,

Zdzisław Żmijewski,

Pośmiertnie:

Zdzisław Leon Michalski

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL.  Źródłem uchwalenia Krzyża Wolności i Solidarności jest Krzyż Niepodległości z II RP.

do góry