Nawigacja

Aktualności

II Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est...” – Warszawa, 6–7 czerwca 2017

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Archiwistów i Historyków „Educare necesse est...”, która odbędzie się w dniach 6–7 czerwca 2017 r. w Warszawie.

Konferencja jest wspólnym projektem Archiwum Państwowego w Warszawie, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Celem spotkań jest poszerzenie wiedzy o możliwości wykorzystania niepublikowanych dokumentów archiwalnych w nauczaniu oraz wymiana doświadczeń w zakresie działań edukacyjnych i popularyzatorskich archiwów.

Tegoroczna edycja konferencji poświęcona będzie zmianom w nauczaniu historii w kontekście reformy oświatowej oraz omówieniu cennych dla edukacji szkolnej źródeł archiwalnych dokumentujących polskie drogi do niepodległości (począwszy od II poł. XIX w. do końca wieku XX).

Spotkanie objęła patronatem Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Jolanta Choińska-Mika.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesyłać na adres poczty elektronicznej Magdaleny Mołczanowskiej: magdalena.molczanowska@ipn.gov.pl do 20 maja 2017 r. 

do góry