Nawigacja

Aktualności

Współpraca Archiwum IPN i Państwowego Archiwum Województwa Odeskiego – Odessa, 14–16 marca 2017

Delegacja IPN z dyrektor Archiwum Instytutu Marzeną Kruk na czele gościła od 14 do 16 marca w Odessie na zaproszenie dyrektora Państwowego Archiwum Województwa Odeskiego Wołodymyra Lewczuka. Wizyta zainicjuje współpracę między obiema instytucjami.

Podczas zwiedzania dwóch siedzib ukraińskiego archiwum polska delegacja miała okazję zapoznać się z dokumentami wytworzonymi przez sowieckie służby specjalne – od wybuchu rewolucji do upadku systemu komunistycznego w ZSRS. Szczególną uwagę polskich gości zwróciła duża ilość materiałów dotyczących represji stosowanych wobec obywateli pochodzenia polskiego, głównie tzw. operacji polskiej 1937–1938.

Podczas spotkań roboczych strony ustaliły rozpoczęcie międzynarodowego projektu, by przeprowadzić digitalizację dokumentów dotyczących represji politycznych, jakim podlegali Polacy zamieszkujący południową Ukrainę. Warunki zaproponowane przez stronę ukraińską zostały pozytywnie przyjęte przez stronę polską, dzięki czemu ustalono zasady, według których projekt ten ma być zarządzany. Obie strony zadeklarowały także chęć współpracy edukacyjnej i wydawniczej. Wstępnie ustalono również szczegóły umowy – podstawy przyszłej współpracy.

W czasie wizyty dyrektor Archiwum Marzena Kruk udzieliła wywiadu telewizji ukraińskiej, podczas którego scharakteryzowała działalność Instytutu Pamięci Narodowej i wyraziła zadowolenie z podjęcia bliskiej współpracy z Państwowym Archiwum Województwa Odeskiego.

W spotkaniach w Odessie IPN reprezentowali także: zastępca dyrektora Archiwum Mariusz Kwaśniak i dr Dorota Lewsza z Samodzielnej Sekcji Kontaktów Międzynarodowych Biura Prezesa IPN.

Przekazany polskim archiwistom z IPN list Henryka Sienkiewicza, w którym pisarz zabiega o fundusze dla ratowania polskich szkół w Cieszynie.

 

do góry