Nawigacja

Aktualności

Porozumienie o współpracy między IPN a Komendą Główną Policji – Warszawa, 21 lutego 2017

Instytut Pamięci Narodowej i Komenda Główna Policji będą współpracować m.in. w dziedzinie promowania historii – porozumienie w tej sprawie podpisali we wtorek w Warszawie prezes Instytutu dr Jarosław Szarek oraz szef KGP nadinsp. Jarosław Szymczyk.

- Policja Państwowa jest rówieśnikiem niepodległej Polski – podkreślił prezes IPN tłumacząc, że od daty powstania – 1919 roku – swoimi działaniami dobrze przysłużyła się odrodzonemu krajowi, choć zapłaciła za swe poświęcenie wysoką cenę. Jak przypomniał dr Szarek, we wrześniu 1939 roku nie zabrakło policjantów wśród obrońców napadniętego kraju. Wielu z nich trafiło do sowieckich obozów i więzień, w których mordowano polską elitę. Szef Instytutu zwrócił też uwagę na ofiarność funkcjonariuszy Policji z okresu II RP w czasach okupacji, w ramach działalności w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego.

Jak dodał dr Szarek, po 1945 roku „komuniści ukradli nam Policję”, a odwołanie do przedwojennych tradycji było możliwe dopiero po upadku komunizmu. – Dzisiaj Policja jest jednym z elementów niepodległej Polski. Instytut Pamięci Narodowej zrobi wszystko, aby wiedza o dumnych kartach Policji Państwowej została przekazana przyszłym pokoleniom – podsumował prezes Instytutu.

Gościem specjalnym uroczystości była Maria Czernek, wdowa po st. Post. Janie Borkowskim, pełniącym przed wojną służbę w Policji Państwowej jako telegrafista. Po sowieckiej agresji z 17 września 1939 roku st. post. Borkowski dostał się do niewoli; osadzono go w obozie w Ostaszkowie. Sowieci zamordowali go wiosną 1940 roku w siedzibie NKWD w Kalininie (Twerze). Spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.

W ocenie komendanta głównego Policji, podpisane porozumienie „otwiera nowe kierunki współpracy w budowaniu pamięci o przeszłości i tożsamości formacji (Policji – red.) na przyszłość”. Jak dodał nadinsp. Szymczyk, dzisiejszej Policji -jako spadkobierczyni przedwojennych tradycji - zależy na kontynuowaniu wysiłku na rzecz państwa oraz edukowaniu młodzieży.

Współpraca między IPN a Policją sprawi, że obie instytucje skoordynują działania popularyzacyjne oraz naukowe - wspólnie będą tworzyły m.in. wystawy, wydawały publikacje oraz organizowały prelekcje dla szerokiego grona odbiorców. W ramach porozumienia odbywać się będą także szkolenia dla nauczycieli; planowany jest również m.in. udział pracowników Instytutu na szkolnych lekcjach historii. Docelowo program edukacyjny, realizowany wspólnie przez IPN i Policję, ma objąć ok. 300 szkół ponadgimnazjalnych, w których kształci się ok. 22 tys. uczniów w mundurowych klasach policyjnych.

Efektem dotychczasowej współpracy jest m.in. konkurs „Policjanci w służbie historii”. Organizatorom zależy na zainteresowaniu młodzieży XX-wieczną historią Polski, a w szczególności dziejami Policji i jej wkładem w odzyskanie niepodległości oraz odbudowę państwa. Uczniowie poznają też tragiczne losy policjantów w czasie wojny – więźniów sowieckich obozów, a następnie ofiar zbrodni katyńskiej. Celem projektu jest również otoczenie opieką miejsc spoczynku funkcjonariuszy Policji Państwowej w Polsce i za granicą.

Podpisaniu umowy o porozumieniu IPN i Policji towarzyszyło otwarcie wystawy przygotowanej przez Biuro Historii i Tradycji Policji KGP pt. „Historia Policji Państwowej w fotografii”.

do góry