Nawigacja

Aktualności

Ogólnopolska konferencja naukowa „»Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej…«. PRL w latach 1970–1975” – Rzeszów-Łańcut, 7–9 czerwca 2017 (termin przyjmowania zgłoszeń upłynął).

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział w Rzeszowie zorganizował w 2014 r. konferencję naukową „PRL na pochylni 1975–1980”. Spotkała się ona z ogromnym zainteresowaniem naukowców z całego kraju. Wśród pokonferencyjnych ustaleń znalazł się m.in. postulat o konieczności przeprowadzenia i upowszechnienia badań nad historią Polski w latach 1970–1975. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk naukowych, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „»Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej…«. PRL w latach 1970–1975”, która odbędzie się w dniach 7–9 czerwca 2017 r. w Rzeszowie i Łańcucie. Zakres czasowy problematyki, która zostanie podjęta na konferencji, wyznaczają dwa wydarzenia. Pierwsze z nich to kryzys społeczny w grudniu 1970 r., którego symbolem stała się masakra robotników na Wybrzeżu. Jego konsekwencją była m.in. zmiana na stanowisku lidera partii. Nowym I sekretarzem KC PZPR został Edward Gierek. Drugim wydarzeniem, zamykającym przedział czasowy konferencyjnych rozważań jest dzień 1 czerwca 1975 r., w którym weszła w życie reforma administracyjna kraju, tworząca 49 małych województw. Lata 1970–1975 to okres w dziejach PRL, który nadal w dużej części opinii społecznej uchodzi głownie za czas inwestycji, rozwoju gospodarczego, poprawy warunków życia ludności i przywoływanych z sentymentem sukcesów sportowych. Zamiarem organizatorów konferencji jest umożliwienie prezentacji wyników badań nad pierwszą połową dekady rządów Edwarda Gierka w Polsce oraz dokonanie kompleksowej diagnozy ówczesnej sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej. Konferencja będzie więc naukową weryfikacją potocznych i powszechnych społecznie opinii na temat PRL w latach 1970–1975.

Proponujemy dyskusję wokół następujących problemów:

 • obóz władzy: PZPR, ZSL, SD
 • organy administracji publicznej
 • aparat bezpieczeństwa
 • nastroje społeczne, mentalność społeczeństwa
 • relacje obywatel – władza,
 • przejawy oporu i sprzeciwu społecznego, formy i zakres kontestacji władzy
 • organizacje, stowarzyszenia
 • stan gospodarki i jej wpływ na życie ludności
 • kultura, sport, wypoczynek
 • Kościół
 • PRL w relacjach międzypaństwowych, opinia na temat PRL w innych krajach
 • Polska „wojewódzka”

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o kontakt oraz przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na jeden z poniższych adresów (drogą elektroniczną lub tradycyjną). Organizatorzy zapewniają referentom nocleg i wyżywienie. Planowana jest także publikacja tekstów zaprezentowanych referatów.

Dr Marcin Bukała, marcin.bukala@ipn.gov.pl (tel. 17 8606024)

Dr Dariusz Iwaneczko, dariusz.iwaneczko@ipn.gov.pl (tel. 17 8606018)

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 18, 35–060 Rzeszów

 

 

 

do góry