Co? Gdzie? Kiedy?


Twoje skróty

Dodaj link
Data publikacji: 2006-08-10 14:00:00 Data rozpoczęcia: Data zakończenia:

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Poznaniu
ul. Rolna 45a, 61–487 Poznań
tel. (61) 835 69 69, faks (61) 835 69 65

Naczelnik OBEP
dr Agnieszka Łuczak, tel. 61 835 69 55 agnieszka.luczak@ipn.gov.pl
Sekretariat: Barbara Słomińska, tel. 61 835 69 69 barbara.slominska@ipn.gov.pl

Referat Badań Naukowych

prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn, kierownik, tel. 61 835 69 58 krzysztof.brzechczyn@ipn.gov.pl  
dr hab. Konrad Białecki, tel. 61 835 69 57 konrad.bialecki@ipn.gov.pl  
dr Karolina Bittner, tel. 61 835 69 58, karolina.bittner@ipn.gov.pl
dr Aleksandra Kuligowska, tel. 61 835 69 54, aleksandra.kuligowska@ipn.gov.pl
Aleksandra Pietrowicz, tel. 61 835 69 54 aleksandra.pietrowicz@ipn.gov.pl
dr Rafał Sierchuła, tel. 61 835 69 59 rafal.sierchula@ipn.gov.pl  
dr hab. Elżbieta Wojcieszyk, tel. 61 835 69 54 elzbieta.wojcieszyk@ipn.gov.pl
dr Przemysław Zwiernik, tel. 61 835 69 59 przemyslaw.zwiernik@ipn.gov.pl
 
Referat Edukacji Historycznej

Marta Szczesiak-Ślusarek, kierownik, tel. 61 835 69 57, marta.szczesiak@ipn.gov.pl
dr Katarzyna Florczyk, tel. 61 835 69 53, katarzyna.florczyk@ipn.gov.pl
Agnieszka Kołodziejska, tel. 61 835 69 53 agnieszka.kolodziejska@ipn.gov.pl
Marcin Podemski, tel./faks 61 835 69 65 marcin.podemski@ipn.gov.pl