Co? Gdzie? Kiedy?


Twoje skróty

Dodaj link
Data publikacji: 2006-12-01 20:00:00 Data rozpoczęcia: Data zakończenia:

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Krakowie
Delegatura w Kielcach

Al. Na Stadion 1
25-127 Kielce
tel. (0-41) 340 50 50, fax. (0-41) 340 50 96

 

p. o. Naczelnika Delegatury – dr Dorota Koczwańska-Kalita

Leszek Bukowski – główny specjalista
leszek.bukowski@ipn.gov.pl 

dr Tomasz Domański – starszy inspektor, tel. (0-41) 340 50 58
tomasz.domanski@ipn.gov.pl

Marzena Grosicka – starszy inspektor, tel. (0-41) 340 50 65
marzena.grosicka@ipn.gov.pl

Marek Jończyk – główny specjalista, tel. (0-41) 340 50 66
marek.jonczyk@ipn.gov.pl

Edyta Krężołek – specjalista, tel. (0-41) 340 50 67
edyta.krezolek@ipn.gov.pl

dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki – główny specjalista, tel. (0-41) 340 50 65
ryszard.smietanka-kruszelnicki@ipn.gov.pl

 

Udział pracowników Delegatury w Kielcach
w ogólnopolskich i oddziałowych projektach naukowych, centralnych projektach edukacyjnych

oraz przygotowaniu wystaw

 

dr Tomasz Domański – starszy inspektor
Realizowane projekty naukowe:
1. Aparat bezpieczeństwa w walce z Kościołem i wolnością wyznania (projekt ogólnopolski)
2. Wojna i okupacja 1939–1945 (projekt ogólnopolski)
3. Polacy ratujący Żydów (projekt ogólnopolski)
4. Pacyfikacje na Kielecczyźnie 1939–1945 (projekt oddziałowy)

Marzena Grosicka– starszy inspektor
Realizowane projekty naukowe:
1. Władze PRL wobec kryzysów społecznych i opozycji demokratycznej w województwie kieleckim w latach 19751980 (projekt ogólnopolski)
2. Władze PRL wobec kryzysów społecznych i opozycji demokratycznej. Solidarność 1980–1989 (projekt ogólnopolski)
3. Wieś 1944–1989 (projekt ogólnopolski)
4. Encyklopedia „Solidarności" (projekt ogólnopolski)
5. Ruch ludowy na Kielecczyźnie w latach 1939–1949 (projekt oddziałowy)

Marek Jończyk – główny specjalista
Realizowane projekty naukowe:
1.Aparat bezpieczeństwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym 1944–1956 (projekt ogólnopolski)
2. Encyklopedia „Solidarności" (projekt ogólnopolski)
Realizowane centralne projekty edukacyjne:
1. Śladami zbrodni. Komunistyczny aparat represji w latach 1944–1956
Ponadto:
1. Organizowanie oraz prowadzenie wypraw i rajdów edukacyjnych
2. Współpraca ze szkołami, ośrodkami doskonalenia nauczycieli i placówkami edukacyjnymi

Edyta Krężołek – specjalista
Realizowane projekty naukowe:
1. Władze PRL wobec kryzysów społecznych i opozycji demokratycznej w województwie kieleckim w latach 1975–1980 (projekt ogólnopolski)
2. Społeczeństwo Kielecczyzny w czasie kryzysów społeczno-politycznych 1956–1980 (projekt oddziałowy)
3. Życie codzienne w Świdniku 1954–1970 (projekt oddziałowy)

dr Ryszard Śmietanka–Kruszelnicki – główny specjalista
Realizowane projekty naukowe:
1.Aparat bezpieczeństwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym 1944–1956 (projekt ogólnopolski)
2. Władze PRL wobec kryzysów społecznych i opozycji demokratycznej w województwie kieleckim w latach 19751980 (projekt ogólnopolski)
3. Władze PRL wobec kryzysów społecznych i opozycji demokratycznej. Solidarność 1980–1989 (projekt ogólnopolski)
4. Encyklopedia „Solidarności" (projekt ogólnopolski)
5. Społeczeństwo Kielecczyzny wobec władzy komunistycznej po 1945 r. (projekt oddziałowy)

 

OFERTA EDUKACYJNA

OBEP IPN w Krakowie Delegatura w Kielcach

 I
Wystawy zrealizowane

OBEP IPN w Krakowie Delegatura w Kielcach oferuje możliwość zaprezentowania wystaw będących efektem pracy pracowników Instytutu, przedstawiających wydarzenia z najnowszej historii Polski i dotyczących regionu świętokrzyskiego.

 1. Opozycja i opór społeczny w regionie świętokrzyskim 1975–1989 – 45 drukowanych plansz formatu 70x100 cm
 2. Twarze kieleckiej bezpieki – 71 drukowanych plansz formatu 70x100 cm
 3. Niezależne Zrzeszenie Studentów w Kielcach 1980–1989 – 28 drukowanych plansz formatu 70×100 cm
 4. Akcja AB na Kielecczyźnie – 18 drukowanych plansz formatu 70x100 cm
 5. Zbrodnia Katyńska – 20 drukowanych plansz formatu 70×100 cm
 6. Z archiwum kieleckiego IPN – 31 drukowanych plansz formatu 70x100 cm
 7. Ruch ludowy na Kielecczyźnie w latach 1939–1947 – 23 drukowane plansze formatu 70x100 cm
 8. 586 dni stanu wojennego – 36 drukowanych plansz formatu 70x100 cm, dostosowanych do ekspozycji zewnętrznej
 9. Miednoje – policyjny Katyń – 23 wydrukowane plansze formatu 70x100 cm

Wystawy są wypożyczane bezpłatnie szkołom, muzeom i innym placówkom. Zamawiający pokrywa koszty transportu. Zamówienia w sprawie udostępnienia wystawy prosimy składać ze znacznym wyprzedzeniem z uwagi na dużą ilość zgłoszeń.

Kontakt:
Marek Jończyk, tel. (0-41) 340 50 66, e-mail: marek.jonczyk@ipn.gov.pl

II
Warsztaty dla nauczycieli

Proponujemy Państwu organizację i udział w zajęciach seminaryjno-warsztatowych dla nauczycieli prowadzonych przez pracowników Delegatury IPN w Kielcach:

 1. Kielecczyzna 1939–1945
 2. Niemieckie pacyfikacje na Kielecczyźnie w czasie II wojny światowej
 3. Zbrodnia Katyńska
 4. Ruch ludowy po 1945 r.
 5. Pogrom kielecki 1946 r.
 6. Podziemie niepodległościowe 1944-1956
 7. Władza a Kościół w czasach PRL
 8. Stan wojenny w regionie świętokrzyskim

Kontakt:
dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki
, tel. (0-41) 340 50 65, e-mail: ryszard.smietanka-kruszelnicki@ipn.gov.pl

III
Lekcje z historii najnowszej

Tę propozycję kierujemy do nauczycieli wszystkich typów szkół. W ciągu dziewięćdziesięciominutowych zajęć, przeprowadzanych w szkole przez przeszkolonych do tego celu edukatorów, uczniowie poznają jeden z tematów związanych z najnowszą historią Polski. Dzięki bogatemu materiałowi źródłowemu i zastosowaniu różnorodnych metod dydaktycznych lekcje zachęcają do samodzielnych poszukiwań. Zajęcia są bezpłatne, można je zamówić telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej u koordynatorów regionalnych.

W roku szkolnym 2013/2014 proponujemy następujące tematy:

 1. PRL – państwo totalitarne?
 2. Prześladowani i aparat terroru 1944–1989
 3. Sztuka w służbie propagandy
 4. Dzieje pewnego eksperymentu – gospodarka PRL
 5. Z flagą narodową przez najnowszą historię Polski
 6. „W samo południe” – wybory 4 czerwca 1989
 7. „A więc wojna…” – polski wrzesień 1939
 8. Polacy ratujący Żydów
 9. „Grudniowy wstał świt, nie wiedział nikt nic…” – stan wojenny w Polsce
 10. Historie żołnierzy z wyrokiem – polskie podziemie niepodległościowe po 1945 r.

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzania nowych tematów znajdują się na stronie: www.pamiec.pl/lekcje. Tam również dostępna jest ankieta dla nauczycieli korzystających z lekcji lub osób nimi zainteresowanych. Ich wypełnienie wraz z uwagami pomogą nam udoskonalić realizowane prezentacje

Kontakt:
OBEP IPN Kraków Delegatura w Kielcach:
Marek Jończyk, 
tel.: (0-41) 340 50 66, e-mail : marek.jonczyk@ipn.gov.pl

IV
Zajęcia dla młodzieży

Proponujemy zorganizowanie w zainteresowanych placówkach oświatowo-wychowawczych zajęć dla młodzieży, które poprowadzą pracownicy OBEP IPN w Krakowie Delegatury w Kielcach. Tematyka spotkań obejmuje zagadnienia zarówno z historii najnowszej Polski, jak i regionu świętokrzyskiego:

 1. Polska pod okupacją 1939-1945
 2. Fałszerstwa wyborcze – referendum 1946 i wybory 1947
 3. Opozycja antykomunistyczna w latach 80. XX w.
 4. Młodzież w oporze społecznym w latach 1980-1989 na przykładzie regionu świętokrzyskiego
 5. Państwo – Kościół w PRL
 6. Stan wojenny
 7. Kielecczyzna pod okupacją niemiecką 1939-1945
 8. Ofiary Zbrodni Katyńskiej z terenu Kielecczyzny
 9. Zbrojne podziemie na Kielecczyźnie 1945-1948
 10. Stan wojenny na Kielecczyźnie
 11. Akcja „Burza” na Kielecczyźnie w 1944 r.
 12. Strajk szkolny w obronie Krzyży – Włoszczowa 1984 r.

Zgłoszenia przyjmuje:
Marzena Grosicka, tel. (0-41) 340 50 65, e-mail: marzena.grosicka@ipn.gov.pl

V
Seminaria dla studentów

Zachęcamy zainteresowane grupy studentów do uczestnictwa w zajęciach pt. „Zasób archiwalny IPN i jego wykorzystanie w praktyce”. Podczas zajęć, jakie poprowadzą pracownicy OBEP IPN w Krakowie Delegatury w Kielcach, przybliżone zostaną metody pracy z materiałami archiwalnymi, wytworzonymi przez aparat represji w Polsce w latach 1944-1990, specyfika tych źródeł i ich wykorzystanie w pracy badawczej.

Kontakt:
OBEP IPN Kraków Delegatura w Kielcach: Marek Jończyk
,
tel. (0-41) 340 50 66, e-mail: marek.jonczyk@ipn.gov.pl

VI
Wykłady otwarte

Zapraszamy na cykl wykładów prowadzonych przez pracowników OBEP IPN w Krakowie Delegatury w Kielcach. W programie:

 1. Okupacja Kielecczyzny w czasie II wojny światowej
 2. Ruch ludowy na Kielecczyźnie
 3. Zbrodnia Katyńska
 4. „Solidarność” w regionie świętokrzyskim
 5. Rola Kościoła w oporze antykomunistycznym w Polsce

Kontakt:
dr Tomasz Domański
, tel. (0-41) 340 50 58, e-mail: tomasz.domanski@ipn.gov.pl

VII
Wycieczki historyczne

Placówkom oświatowo-wychowawczym z Kielecczyzny proponujemy uczestnictwo w wycieczkach historycznych do miejsc martyrologii. Spotkania te, zatytułowane „Szlakami miejsc martyrologii okresu okupacji i czasów stalinowskich na terenie Kielc” odbędą się w 2013 r. w miesiącach: październik-listopad, a w 2014 r.: kwiecień-maj-czerwiec.

Zgłoszenia szkół przyjmuje:
Marek Jończyk, tel. (0-41) 340 50 66, e-mail: marek.jonczyk@ipn.gov.pl

VIII
Edukacyjne rajdy historyczne

W latach 2008-2013 Delegatura IPN w Kielcach corocznie organizowała rajd Szlakami mjr. Jana Piwnika „Ponurego” i gen. Antoniego Hedy „Szarego„ – postaci nierozerwalnie związanych z najnowszą historią Polski i regionu świętokrzyskiego. Dotąd odbyło się pięć edycji rajdu, w ramach których młodzież przemierzała Góry Świętokrzyskie – Puszczę Świętokrzyską, lasy siekierzyńskie, starachowickie, wzgórza niekłańsko-bliżyńskie, pasmo oblęgorsko-suchedniowskie. W 2013 r. planujemy zorganizowanie VI edycji. Informacje o terminie rajdu, warunkach uczestnictwa i przyjmowaniu zgłoszeń zostaną zamieszczone w zakładce z propozycjami dla szkół: „Edukacyjne wyprawy historyczne”.

IX
Przegląd filmów dokumentalnych

We współpracy z Ośrodkiem Kultury „Ziemowit” zapraszamy do udziału w comiesięcznej projekcji dokumentalnych filmów historycznych, opatrzonych komentarzem historyka i filmoznawcy. Spotkania w ramach cyklu „Filmowe spotkania z historią„ będą odbywać się w Ośrodku Kultury „Ziemowit” przy ul. Mieszka I 79. Istnieje również możliwość zorganizowania seansów częściej niż co miesiąc.

Kontakt:
Marek Jończyk
, tel. (0-41) 340 50 66, e-mail: marek.jonczyk@ipn.gov.pl

X
Promocje książek, debaty i dyskusje o książkach i nie tylko…

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie Delegatura w Kielcach zapraszają na spotkania promujące publikacje pracowników IPN. Prezentacji towarzyszy dyskusja z udziałem autora/autorów. Informacje o terminach są podawane na bieżąco w dziale „Aktualności” oraz w kalendarium.

Załączniki do strony

Rozmiar pliku: 121.5 KB