Co? Gdzie? Kiedy?


Twoje skróty

Dodaj link
Data publikacji: 2007-08-13 09:00:00 Data rozpoczęcia: Data zakończenia:

twitter

Oddział IPN
w Gdańsku
na Twitterze

Oddział IPN
w Gdańsku
na Facebooku

 Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku

adres: al. Grunwaldzka 216, 80-266 Gdańsk
tel. 58 669 40 24 (Sekretariat), fax 58 669 40 23 

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej składa się pionu naukowego i edukacyjnego:

  • Referat Badań Naukowych prowadzi badania w zakresie historii najnowszej (1939–1989) ze szczególnym uwzględnieniem historii Pomorza Nadwiślańskiego i Kujaw;
  • Referat Edukacji Historycznej prowadzi działalność edukacyjną skierowaną przede wszystkim do młodzieży szkolnej, studentów oraz nauczycieli.

Historycy z pionu naukowego OBEP IPN w Gdańsku co roku przygotowują książki, albumy i artykuły naukowe; przeprowadzają kwerendy archiwalne w zbiorach polskich i zagranicznych, opiniują nowe tablice czy pomniki, biorą udział (również jako współorganizatorzy) w sympozjach i konferencjach naukowych.

Formy działalności edukacyjnej to wystawy, wykłady popularnonaukowe, warsztaty i konferencje dla nauczycieli, zajęcia terenowe (gry miejskie oraz rajdy), prelekcje i pokazy filmowe dla uczniów, konkursy i uroczystości upamiętniające osoby oraz organizacja lub pomoc przy realizacji wydarzeń istotnych w historii walki o niepodległy byt państwa polskiego (w granicach lat 1939–1989).

O swoich działaniach Biuro informuje za pośrednictwem strony internetowej IPN, Facebook, Twitter oraz mediów. W ramach Biura prowadzona jest sprzedaż publikacji IPN w Gdańsku.

Biuro współpracuje ze szkołami wyższymi (Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), kuratoriami oświaty i wojewódzkimi ośrodkami kształcenia nauczycieli (Gdańsk, Bydgoszcz), związkami kombatanckimi, harcerstwem (ZHP, ZHR), regionalnymi i centralnymi organami NSZZ „Solidarność”, muzeami (Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Stutthof w Sztutowie, Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Sopotu, Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim), fundacjami (np. Fundacją Generał Elżbiety Zawackiej – Archiwum i Muzeum Pomorskim Armii Krajowej i Wojskowej Służby Polek, Fundacją Pomorska Inicjatywa Historyczna), jednostkami kultury (np. Europejskim Centrum Kultury, Nadbałtyckim Centrum Kultury, Europejskim Centrum Solidarności), bibliotekami (np. Biblioteką Pedagogiczną w Gdańsku) a także z organizacjami pozarządowymi (np. Centrum Współpracy Młodzieży z Gdyni, Domem Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana Kolbego w Gdańsku).

Samodzielną pracę dot. ww. zakresu wykonuje Delegatura OBEP IPN w Bydgoszczy.

Naczelnik OBEP 
dr Karol Nawrocki – tel. 58 669 40 24, 664 748 127, karol.nawrocki@ipn.gov.pl

Sekretariat
Anna Kozłowska – tel. 58 669 40 24, fax 58 669 40 23, anna.kozlowska@ipn.gov.pl
 
Kierownik Referatu Badań Naukowych
dr Daniel Wicenty – tel. 58 668 49 13, 694 182 039, daniel.wicenty@ipn.gov.pl
  
Pracownicy referatu:
dr hab. Grzegorz Berendt – tel. 58 668 49 02, grzegorz.berendt@ipn.gov.pl
Piotr Brzeziński – tel. 58 668 49 04, piotr.brzezinski@ipn.gov.pl
Krzysztof Filip – tel. 58 668 49 06, krzysztof.filip@ipn.gov.pl
prof. dr hab. Igor Hałagida – tel. 58 669 05 35, 664 748 125, igor.halagida@ipn.gov.pl
Arkadiusz Kazański – tel. 58 668 49 03, arkadiusz.kazanski@ipn.gov.pl   
Joanna Karbarz-Wilińska – tel. 58 668 49 16, joanna.karbarz-wilinska@ipn.gov.pl

Kierownik Referatu Edukacji Historycznej 
Krzysztof Drażba – tel. 58 668 49 07, 784 465 268, krzysztof.drazba@ipn.gov.pl  

Pracownicy referatu:
Artur Chomicz – tel. 694 156 947, artur.chomicz@ipn.gov.pl
Agnieszka Gumińska – tel. 58 669 09 01, 882 063 821, agnieszka.guminska@ipn.gov.pl
Bartosz Januszewski – tel. 58 668 49 11, 664 748 124, bartosz.januszewski@ipn.gov.pl 
Barbara Męczykowska – tel. 58 668 49 08, barbara.meczykowska@ipn.gov.pl
Piotr Szubarczyk – tel. 58 668 49 12, piotr.szubarczyk@ipn.gov.pl

Inni pracownicy:
Anna Świtalska-Jopek – tel. 58 668 49 15, anna.switalska-jopek@ipn.gov.pl 

Asystent prasowy
Marcin Węgliński – tel. 58 668 49 09, 882 080 940,  marcin.weglinski@ipn.gov.pl 

Oferta edukacyjna Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku na rok 2016

Delegatura IPN
w Bydgoszczy
na Facebooku

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku
Delegatura w Bydgoszczy

adres: ul. Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz
adres do korespondencji: ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 321 95 00, fax 52 345 48 15

Kierujący pracami BEP w Delegaturze:
dr Marek Szymaniak – tel. 52 321 95 00, 784 645 031, marek.szymaniak@ipn.gov.pl

Pracownicy:
dr Tomasz Ceran – tel. 52 321 95 01, tomasz.ceran@ipn.gov.pl
dr Kamila Churska-Wołoszczak – tel. 52 321 95 01, 784 465 020, kamila.churska@ipn.gov.pl
dr Katarzyna Maniewska – tel. 52 321 95 00, 728 911 329, katarzyna.maniewska@ipn.gov.pl
dr Izabela Mazanowska – tel. 52 321 95 01, 795 460 822, izabela.mazanowska@ipn.gov.pl  
dr Krzysztof Osiński – tel. 52 321 95 01, 668 605 183, krzysztof.osinski@ipn.gov.pl
Mirosław Sprenger – tel. 52 321 55 27, miroslaw.sprenger@ipn.gov.pl
dr Przemysław Wójtowicz – tel. 52 321 95 01, 668 605 284, przemysław.wojtowicz@ipn.gov.pl