Co? Gdzie? Kiedy?


Twoje skróty

Dodaj link
Data publikacji: 2015-06-23 14:14:36 Data rozpoczęcia: Data zakończenia:

Oddział IPN
w Białystoku
na Facebooku

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Białymstoku
ul. Warsztatowa 1A,15-637 Białystok
tel. 85 664 57 80, fax 85 664 57 88

Naczelnik OBEP
dr Waldemar F. Wilczewski 85 66 45 781 waldemar.wilczewski@ipn.gov.pl l
fax. 85 66 45 788  

Sekretariat OBEP
Karolina Korolkiewicz-Mojsa – inspektor 85 66 45 780 Karolina.Korolkiewicz-Mojsa@ipn.gov.pl

Referat Edukacji Historycznej:

dr Ewa Rogalewska – kierownik 85 66 45 783 ewa.rogalewska@ipn.gov.pl
Magdalena Dzienis-Todorczuk – starszy inspektor 85 66 45 713 magdalena.dzienis@ipn.gov.pl
Krzysztof Jodczyk –  starszy inspektor 85 66 45 787 krzysztof.jodczyk@ipn.gov.pl
Paweł Kalisz – specjalista 85 66 45 785 pawel.kalisz@ipn.gov.pl
dr Łukasz Lubicz-Łapiński – specjalista 85 66 45 785 lukasz.lubicz@ipn.gov.pl
Ładysław Tomasz Piotrowski – starszy specjalista 85 66 45 789 tomasz.piotrowski@ipn.gov.pl
Karol Usakiewicz – starszy inspektor 85 66 45 787 karol.usakiewicz@ipn.gov.pl
Jarosław Wasilewski – starszy inspektor 85 66 45 787 jaroslaw.wasilewski@ipn.gov.pl

Referat Badań Naukowych i Zbiorów Bibliotecznych:

dr Marcin Markiewicz – kierownik 85 66 45 758 marcin.markiewicz@ipn.gov.pl 
Piotr Łapiński – specjalista 85 66 45 786 piotr.lapinski@ipn.gov.pl
Paweł Niziołek – inspektor 85 66 45 779 pawel.niziolek@ipn.gov.pl
dr Jan Jerzy Milewski – główny specjalista 85 66 45 789 jerzy.milewski@ipn.gov.pl
Anna Pyżewska – specjalista 85 66 45 784 anna.pyzewska@ipn.gov.pl
dr hab. Krzysztof Sychowicz – główny specjalista 85 66 45 761 krzysztof.sychowicz@ipn.gov.pl
Emilia Świętochowska – specjalista 85 66 45 779 emilia.swietochowska@ipn.gov.pl
dr Marcin Zwolski – specjalista 85 66 45 784 marcin.zwolski@ipn.gov.pl

Delegatura w Olsztynie

ul. Jagiellońska 46
Olsztyn 10-273

dr Waldemar Brenda – naczelnik, 89 52 14 800, waldemar.brenda@ipn.gov.pl
Daniel Białuński – (89) 52-14-803 daniel.bialunski@ipn.gov.pl
Renata Gieszczyńska – główny specjalista 89 52 14 805 renata.gieszczynska@ipn.gov.pl
dr Dominik Krysiak – starszy inspektor 89 52 14 814 dominik.krysiak@ipn.gov.pl
dr Piotr Kardela – starszy specjalista 89 52 14 806 piotr.kardela@ipn.gov.pl
dr Karol Sacewicz – starszy inspektor 89 52 14 807 karol.sacewicz@ipn.gov.pl