Co? Gdzie? Kiedy?


Twoje skróty

Dodaj link
Data publikacji: 2015-06-23 14:14:36 Data rozpoczęcia: Data zakończenia:

Oddział IPN
w Białystoku
na Facebooku

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Białymstoku
ul. Warsztatowa 1A,15-637 Białystok
tel. 85 664 57 80, fax 85 664 57 88

Naczelnik OBEP
dr Waldemar F. Wilczewski 85 66 45 781 [email protected] l
fax. 85 66 45 788  

Sekretariat OBEP
Karolina Korolkiewicz-Mojsa – inspektor 85 66 45 780 [email protected]

Referat Edukacji Historycznej:

dr Ewa Rogalewska – kierownik 85 66 45 783 [email protected]
Magdalena Dzienis-Todorczuk – starszy inspektor 85 66 45 713 [email protected]
Krzysztof Jodczyk –  starszy inspektor 85 66 45 787 [email protected]
Paweł Kalisz – specjalista 85 66 45 785 [email protected]
dr Łukasz Lubicz-Łapiński – specjalista 85 66 45 785 [email protected]
Ładysław Tomasz Piotrowski – starszy specjalista 85 66 45 789 [email protected]
Karol Usakiewicz – starszy inspektor 85 66 45 787 [email protected]
Jarosław Wasilewski – starszy inspektor 85 66 45 787 [email protected]

Referat Badań Naukowych i Zbiorów Bibliotecznych:

dr Marcin Markiewicz – kierownik 85 66 45 758 [email protected] 
Piotr Łapiński – specjalista 85 66 45 786 [email protected]
Paweł Niziołek – inspektor 85 66 45 779 [email protected]
dr Jan Jerzy Milewski – główny specjalista 85 66 45 789 [email protected]
Anna Pyżewska – specjalista 85 66 45 784 [email protected]
dr hab. Krzysztof Sychowicz – główny specjalista 85 66 45 761 [email protected]
Emilia Świętochowska – specjalista 85 66 45 779 [email protected]
dr Marcin Zwolski – specjalista 85 66 45 784 [email protected]

Delegatura w Olsztynie

ul. Jagiellońska 46
Olsztyn 10-273

dr Waldemar Brenda – naczelnik, 89 52 14 800, [email protected]
Daniel Białuński – (89) 52-14-803 [email protected]
Renata Gieszczyńska – główny specjalista 89 52 14 805 [email protected]
dr Dominik Krysiak – starszy inspektor 89 52 14 814 [email protected]
dr Piotr Kardela – starszy specjalista 89 52 14 806 [email protected]
dr Karol Sacewicz – starszy inspektor 89 52 14 807 [email protected]