Co? Gdzie? Kiedy?


Twoje skróty

Dodaj link

Oddział IPN
w Białystoku
na Facebooku

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Białymstoku
ul. Warsztatowa 1A,15-637 Białystok
tel. 85 664 57 80, fax 85 664 57 88

Naczelnik OBEP
dr Waldemar F. Wilczewski 85 66 45 781 waldemar.wilczewski@ipn.gov.pl l
fax. 85 66 45 788  
Sekretariat OBEP
Edyta Chrzanowska – specjalista 85 66 45 780 edyta.chrzanowska@ipn.gov.pl
 

Referat Edukacji Historycznej:
dr Ewa Rogalewska – kierownik 85 66 45 783 ewa.rogalewska@ipn.gov.pl
dr Łukasz Lubicz-Łapiński – specjalista 85 66 45 785 lukasz.lubicz@ipn.gov.pl
Paweł Kalisz – specjalista 85 66 45 785 pawel.kalisz@ipn.gov.pl
dr Jan Jerzy Milewski – główny specjalista 85 66 45 789 jerzy.milewski@ipn.gov.pl
Krzysztof Jodczyk –  starszy inspektor 85 66 45 787 krzysztof.jodczyk@ipn.gov.pl
Magdalena Dzienis-Todorczuk – starszy inspektor 85 66 45 785 magdalena.dzienis@ipn.gov.pl
Referat Badań Naukowych i Zbiorów Bibliotecznych:
dr Marcin Markiewicz – kierownik 85 66 45 758 marcin.markiewicz@ipn.gov.pl  
Paweł Niziołek – inspektor 85 664 57 87 pawel.niziolek@ipn.gov.pl
Anna Pyżewska – specjalista 85 66 45 784 anna.pyzewska@ipn.gov.pl
dr hab. Krzysztof Sychowicz – główny specjalista 85 66 45 761 krzysztof.sychowicz@ipn.gov.pl
Piotr Łapiński – specjalista 85 66 45 786 piotr.lapinski@ipn.gov.pl
dr Marcin Zwolski – specjalista 85 66 45 784 marcin.zwolski@ipn.gov.pl
Emilia Świętochowska – specjalista 85 66 45 779 emilia.swietochowska@ipn.gov.pl 
Tomasz Piotrowski – starszy specjalista 85 66 45 789 tomasz.piotrowski@ipn.gov.pl
Delegatura w Olsztynie
ul. Partyzantów 87,
10-402 Olsztyn
Renata Gieszczyńska – starszy specjalista 89 52 14 805 Renata.Gieszczynska@ipn.gov.pl
Dominik Krysiak – inspektor 89 521 48 14 Dominik.Krysiak@ipn.gov.pl
dr Piotr Kardela – starszy specjalista 89 52 14 806 piotr.kardela@ipn.gov.pl