Co? Gdzie? Kiedy?


Twoje skróty

Dodaj link

„Zaczęło się w Polsce” – „First to fight”

Data publikacji: 2009-02-17 09:00:00 Data rozpoczęcia: Data zakończenia:

„Zaczęło się w Polsce” i „First to fight” – pod takimi hasłami Instytut Pamięci Narodowej obchodzi i upamiętnia w 2009 roku 20. rocznicę upadku komunizmu i 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Już wiosną 2008 roku Instytut Pamięci Narodowej opracował i przekazał władzom państwowym kompleksową propozycję obchodów i propozycje haseł przewodnich uroczystości – „Zaczęło się w Polsce” i „First to fight” . Zdaniem Instytutu różnorodne formy upamiętnienia wydarzeń 1939 i 1989 powinny mieć zarówno wymiar krajowy, jak i międzynarodowy, służyć przypomnieniu historycznej roli Polski w dziejach Europy i świata.


Najważniejsze działania edukacyjne i popularyzatorskie
podejmowane przez Instytut Pamięci Narodowej w ramach obchodów


Dwudziesta rocznica upadku komunizmu

Rok Kultury Niezależnej

Siedemdziesiąta rocznica wybuchu II wojny światowej