Co? Gdzie? Kiedy?


Twoje skróty

Dodaj link

Dr Łukasz Kamiński

Data publikacji: 2009-04-15 13:00:00 Data rozpoczęcia: Data zakończenia:

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Łukasz Kamiński (ur. 1973) – absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego (1996), od 1999 r. adiunkt w tymże Instytucie. Od 2000 r. w IPN, początkowo naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej we Wrocławiu, następnie kierownik Referatu Badań Naukowych, Dokumentacji i Zbiorów Bibliotecznych. Od 2006 r. zastępca dyrektora Biura Edukacji Publicznej, od 2009 r. – dyrektor BEP. Pomysłodawca i kierownik Letniej Szkoły Historii Najnowszej. Członek redakcji półrocznika „Pamięć i Sprawiedliwość” i redakcji „Encyklopedii Solidarności”, członek kolegium „Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej”, Komitetu Redakcyjnego słownika biograficznego „Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956”, Rady Redakcyjnej kwartalnika „Soudobe Dejiny” (Republika Czeska), Rady Naukowej pisma „Caiatele CNSAS” (Rumunia). Autor i współautor ponad trzystu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Stypendysta Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundacji z Brzezia Lanckorońskich i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Laureat nagród im. J.J. Lipskiego (1997) i im. R. Gąsowskiego (2000).

Zainteresowania badawcze dr. Łukasza Kamińskiego koncentrują się wokół problematyki opozycji i oporu społecznego wobec reżimu komunistycznego w latach 1944–1989. Jest autorem m.in. monografii „Strajki robotnicze w Polsce w latach 1945–1948” (1999), „Polacy wobec nowej rzeczywistości 1944–1948. Formy pozainstytucjonalnego, żywiołowego oporu społecznego” (2000), i „Drogi do wolności Zagłębia Miedziowego” (2006).

Z inicjatywy dr. Kamińskiego i pod jego redakcją został również opublikowany fundamentalny wybór dokumentów z archiwów wschodnioeuropejskich, pokazujący reakcję krajów bloku sowieckiego na kryzys 1980–1981 w Polsce („Przed i po 13 grudnia: państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980–1982”, t. 1-2). Wspólnie z dr. Grzegorzem Waligórą wydał zbiory dokumentów dotyczących działań organów bezpieczeństwa PRL wobec organizacji i środowisk opozycyjnych w latach 70. i 80. („Solidarność Walcząca w dokumentach” (2007), „Kryptonim »Wasale«: Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977–1980” (2007), „Kryptonim »Pegaz«: Służba Bezpieczeństwa wobec Towarzystwa Kursów Naukowych 1978–1980” (2008)).

Jest inicjatorem międzynarodowej współpracy naukowej dotyczącej najnowszych dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Jest pomysłodawcą seminariów i konferencji naukowych poświęconych problematyce kryzysów społeczno-politycznych w krajach bloku sowieckiego oraz redaktorem naukowym tomów prezentujących dorobek tych konferencji.

Dr Łukasz Kamiński jest również pomysłodawcą i współorganizatorem kilku ważnych międzynarodowych konferencji naukowych na temat systemu komunistycznego i komunistycznego aparatu represji współorganizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Zgromadziły one uczonych o najwyższej światowej renomie („Komunistyczny aparat bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej 1944/45–1989” (2005); „Kryzysy systemu komunistycznego 1953–1989” (2006); „Międzynarodowy ruch komunistyczny 1944–1956 (2007)). Jest współredaktorem pionierskiej zbiorowej monografii komunistycznego aparatu represji w krajach bloku sowieckiego, która ukazała się w języku angielskim („A Handbook of the Communist Security Apparatus in East-Central Europe 1944–1989”) i niemieckim („Handbuch der kommunistischen Geheimdienste in Osteuropa 1944–1991”). 

10 czerwca 2011 r. Sejm RP wybrał dr. Łukasza Kamińskiego na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.Wykaz publikacji

centrala