Co? Gdzie? Kiedy?


Twoje skróty

Dodaj link

Rzeszów

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie Dyrektor
dr Dariusz Iwaneczko

sekretariat:
tel. 17 860 60 18,
fax 17 860 60 39,
ul. Słowackiego 18,
35-060 Rzeszów
p.o. asystenta prasowego
Katarzyna Gajda-Bator
katarzyna.gajda-bator@ipn.gov.pl 
tel. (0-17) 860-60-10
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej (szczegółowe kontakty) Naczelnik
dr hab. Krzysztof Kaczmarski

tel. 17 860 60 25,
fax 17 860 60 44,
ul. Słowackiego 18,
35-060 Rzeszów
Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów (szczegółowe kontakty) Naczelnik
Dariusz Byszuk

sekretariat:
tel. 17 860 60 03,
fax 17 860 60 43
ul. Słowackiego 18,
35-060 Rzeszów
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie Naczelnik
Grzegorz Malisiewicz

sekretariat:
tel. 17 867 30 01,
fax 17 867 30 02,
ul. Słowackiego 18,
35-060 Rzeszów
Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Rzeszowie Naczelnik
prok. Tomasz Gawlik

sekretariat:
tel. 17 867 30 15,
fax 17 867 30 16,
ul. Słowackiego 18,
35-060 Rzeszów