Co? Gdzie? Kiedy?


Twoje skróty

Dodaj link

Nagroda Kustosz Pamięci Narodowej

Nagroda Kustosz Pamięci NarodowejKustosz Pamięci Narodowej

Nagroda Kustosz Pamięci Narodowej została ustanowiona w lipcu 2002 roku przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej prof. Leona Kieresa. Jest ona przyznawana za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989, a także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatów do Nagrody mogą wysuwać instytucje, organizacje społeczne i naukowe oraz osoby fizyczne. Ma charakter honorowy, a jej laureaci otrzymują tytuł Kustosza Pamięci Narodowej.
Nagroda ma przywrócić szacunek dla narodowej przeszłości, chronić wartości, dzięki którym Polska przetrwała przez lata zniewolenia.


Kapituła Nagrody:
Kapituła przyznaje Nagrodę corocznie. Kapitule przewodniczy Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Wiceprzewodniczącymi są osoby pełniące funkcje: przewodniczącego Rady IPN oraz dyrektora Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN. Członkowie: Marek Lasota – dyrektor Oddziału IPN w Krakowie; prokurator Dariusz Gabrel; prof. Albin Głowacki – badacz polskich dziejów na Wschodzie po 17 września 1939 roku; Andrzej Kostrzewski – żołnierz AK, działacz WiN, wiceprezes Instytutu Katyńskiego; dr Tadeusz Krawczak – historyk w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, wykładowca w Papieskim Wydziale Teologicznym; Jerzy Woźniak – żołnierz ZWZ-AK, kurier WiN, skazany na karę śmierci w 1948 roku, więziony do 1956 roku, w latach 1998–2001 podsekretarz w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Od roku 2002 w skład kapituły wchodzą kolejni laureaci nagrody. Od roku 2009 w skład Kapituły wchodzą również osoby wskazane przez Kapitułę: Paweł Kurtyka, Ewa Beynar-Czeczott i Magdalena Merta. 

 Laureaci Nagrody w 2002 roku:

Laureaci Nagrody w 2003 roku:

Laureaci Nagrody w 2004 roku:

Laureaci Nagrody w 2005 roku:

Laureaci Nagrody w 2006 roku:

Laureaci Nagrody w 2008 roku:

Laureaci nagrody w 2010 roku:

Laureaci nagrody w 2011 roku:

Laureaci nagrody w 2012 roku:

Laureaci nagrody w 2013 roku:

Laureaci nagrody w 2014 roku:

Z regulaminu Nagrody:
Nagroda może być przyznana instytucjom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym za szczególnie aktywny udział na rzecz upamiętniania historii polskiego Narodu w latach 1939–1989, a także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej.
Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne dołączając zgodę kandydatów na zgłoszenie.