Nawigacja

Uroczystości

Wręczenie odznaczeń państwowych działaczom małopolskiej opozycji niepodległościowej z lat 1981-1989 – Kraków, 6 sierpnia 2014

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński wręczył 6 sierpnia 2014 r. podczas uroczystości w Muzeum Archeologicznym w Krakowie odznaczenia państwowe – Krzyż Wolności i Solidarności – działaczomopozycji niepodległościowej z lat 1981–1989.

Licznie zgromadzonych odznaczonych oraz ich rodziny i gości zaproszono na otwarcie wystawy „Dla Ciebie Polsko. W stulecie czynu legionowego".

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski zostali odznaczeni:

 • Czesław Boruta
 • Henryk Brancewicz
 • Michał Garapich
 • Roman Kosiba
 • Eugeniusz Myszor

Krzyżem Wolności i Solidarności zostali odznaczeni:

 • Andrzej Belski
 • Krystyna Chmiel
 • Jerzy Donimirski
 • Anna Galus
 • Stanisław Gaweł
 • Ryszard Janeczek
 • Zbigniew Kędra
 • Józef Kisielowski
 • Władysław Komorek
 • Krzysztof Krasiński
 • Marek Krzemiński
 • Edward Malec
 • O. Dominik Orczykowski
 • Adam Polak
 • Krzysztof Sajboth
 • Feliks Rosenstrauch
 • Rafał Stós
 • Józef Tupta
 • Tomasz Tylka
 • HelenaWesołowska
 • Leszek Zieliński

Krzyż Wolności iSolidarności to polskie państwowe odznaczenie cywilne, nadawane działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL. Zostało ustanowione ustawą z dnia 5 sierpnia 2010. Po raz pierwszy Krzyż został nadany w czerwcu 2011 przy okazji obchodów 35. rocznicy Wydarzeń Radomskich. Krzyż Wolności i Solidarności jest nagrodą dla działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej, którzy w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r., z wyłączeniem okresu od 31 sierpnia 1980 r. do 12 grudnia 1981 r., na terytorium Polski co najmniej przez rok byli aktywnymi członkami nielegalnych organizacji, które stawiały sobie za cel odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL lub prowadzili zagrożoną odpowiedzialnością karną lub represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka w PRL.

Krzyż Wolności i Solidarności nadaje się również osobom, które w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r. na terytorium Polski ze względu na prowadzoną działalność mającą na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL lub też ze względu na świadome uczestnictwo w działaniach i manifestacjach mających taki cel zostały zabite, doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, przez łączny okres co najmniej 30 dni były więzione, aresztowane, internowane lub w inny sposób pozbawione wolności, zostały powołane na ćwiczenia wojskowe lub do odbycia zasadniczej służby wojskowej, były pozbawione prawa lub możliwości wykonywania zawodu lub podjęcia pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy, zostały wydalone z wyższej uczelni lub szkoły na okres co najmniej 6 miesięcy.

Pliki do pobrania

do góry