Co? Gdzie? Kiedy?


Twoje skróty

Dodaj link

Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Data publikacji: 2006-08-12 11:00:00 Data rozpoczęcia: Data zakończenia:

Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu została powołana jako pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Stanowi jednocześnie część Prokuratury Rzeczpospolitej Polskiej na czele której stoi Prokurator Generalny Minister Sprawiedliwości Na czele Głównej Komisji stoi Dyrektor Głównej Komisji będący jednocześnie zastępcą Prokuratora Generalnego, który jest przełożonym wszystkich prokuratorów pracujących w Głównej i Oddziałowych Komisjach.

Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu realizuje wraz z jedenastoma Oddziałowymi Komisjami Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w całym kraju prokuratorskie funkcje śledcze w sprawach o zbrodnie popełnione na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości w okresie od dnia 1 września 1939 r. do dnia 31 lipca 1990, o których mowa w art. 1 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej to jest zbrodnie nazistowskie, zbrodnie komunistyczne, inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne.
Do zadań Głównej Komisji należy nadzór w trybie instancyjnym i służbowym postępowań karnych prowadzonych w Oddziałowych Komisjach Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Jej działalność stanowi kontynuację prac Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, która powstała w 1945 r. z zadaniem gromadzenia dokumentacji umożliwiającej osądzenie przestępców nazistowskich za zbrodnie, których dopuścili się w latach drugiej wojny światowej. W 1949 r. została zmieniona nazwa Komisji na Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, pod którą to nazwą Główna i Okręgowe Komisje kontynuowały prace śledcze i badawcze do 1991 r.
W 1991 roku Komisja, która na mocy ustawy z 4 kwietnia 1991 r. (Dz. U. 91.45.195) przyjęła nazwę: Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej rozszerzyła zarówno merytoryczny jak i czasowy zakres działalności. Swoim zainteresowaniem objęła nie tylko zbrodnie niemieckie popełnione w czasie okupacji hitlerowskiej, ale także zbrodnie stalinowskie oraz inne przestępstwa, które zostały zaliczone do przestępstw nie ulegających przedawnieniu, popełnione na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innej narodowości, w latach 1939-1956.

Dotychczasowa działalność Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu od 2000r. do koniec pierwszego kwartału 2009 r. zaowocowała przeprowadzeniem ponad 6300 postępowań przygotowawczych, skierowaniem 242 aktów oskarżenia przeciwko 385 sprawcom zbrodni oraz uzyskaniem zeznań 67397 świadków.