Co? Gdzie? Kiedy?


Twoje skróty

Dodaj link

Katowice

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach
 oddzial.katowice@ipn.gov.pl
Dyrektor
dr Andrzej Sznajder

sekretariat:
tel. 32 207 01 00,
fax 32 207 01 80,
ul. Józefowska 102,
40-145 Katowice
Asystent prasowy:
Monika Kobylańska,
monika.kobylanska@ipn.gov.pl
tel. (032) 207-01-03
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej (szczegółowe kontakty) Naczelnik
dr hab. Adam Dziurok

tel. 32 207 03 00,
fax 32 207 03 80,
ul. Józefowska 102,
40-145 Katowice
Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów (szczegółowe kontakty) Naczelnik
dr Renata Dziechciarz

tel. 32 207 05 00,
fax 32 207 05 80,
ul. Józefowska 102,
40-145 Katowice
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach
 komisja.katowice@ipn.gov.pl
Naczelnik
prok. Ewa Koj

tel. 32 207 02 00,
fax 32 207 02 80,
ul. Józefowska 102,
40-145 Katowice
Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Katowicach Naczelnik
prok. Andrzej Majcher

tel. 32 207 04 00,
tel. 32 207 04 01,
fax 32 207 04 80,
ul. Józefowska 102,
40-145 Katowice