Co? Gdzie? Kiedy?


Twoje skróty

Dodaj link

Gdańsk

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku Dyrektor
prof. dr hab. Mirosław Golon

sekretariat:
tel. 58 660 67 00,
fax 58 660 67 01
al. Grunwaldzka 216
80-266 Gdańsk
oddzial.gdansk@ipn.gov.pl
Asystent prasowy:
Marcin Węgliński
marcin.weglinski@ipn.gov.pl 
tel. (0-58) 668-49-09, kom. 882-080-940
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej (szczegółowe kontakty) Naczelnik
dr Karol Nawrocki

tel. 58 669 40 24,
fax 58 669 40 23
al. Grunwaldzka 216
80-266 Gdańsk
Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów (szczegółowe kontakty) Naczelnik
Marzena Kruk

tel. 58 511 92 11,
fax 58 511 92 12
al. Grunwaldzka 216
80-266 Gdańsk
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku Naczelnik
prok. Maciej Schulz

sekretariat:
tel. 58 660 67 30,
tel. 58 660 67 32,
fax 58 660 67 31
naczelnik:
tel. 58 660 67 45
al. Grunwaldzka 216
80-266 Gdańsk
Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Gdańsku p.o. Naczelnika
prok. Krzysztof Grodziewicz

tel. 58 511 92 80
fax 58 555 05 77
al. Grunwaldzka 216
80-266 Gdańsk