Co? Gdzie? Kiedy?


Twoje skróty

Dodaj link

Białystok

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku Dyrektor Barbara Bojaryn-Kazberuk
sekretariat:
tel. 85 664 57 01,
fax 85 664 57 00
ul. Warsztatowa 1A,
15-637 Białystok
oddzial.bialystok@ipn.gov.pl
Asystent prasowy:
tomasz.danilecki@ipn.gov.pl
tel. (0-85) 664 57 82, kom. 662 164 269 
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej (szczegółowe kontakty) Naczelnik
dr Waldemar Wilczewski

tel. 85 664 57 81,
fax 85 664 57 88
ul. Warsztatowa 1A,
15-637 Białystok
Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów (szczegółowe kontakty) Naczelnik
Eugeniusz Korneluk

tel. 85 664 57 22,
fax 85 664 57 33
ul. Warsztatowa 1A,
15-637 Białystok
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku Naczelnik
prok. Janusz Romańczuk

tel. 85 664 57 90,
fax 85 664 57 99
ul. Warsztatowa 1A,
15-637 Białystok
Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Białymstoku Naczelnik
prok. Andrzej Ostapa

tel. 85 664 57 64,
fax 85 664 57 62
ul. Warsztatowa 1A,
15-637 Białystok