Co? Gdzie? Kiedy?


Twoje skróty

Dodaj link

Kielce

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Krakowie Delegatura w KielcachNaczelnik Delegatury dr Dorota Koczwańska-Kalita
tel. 41 340 50 50,
fax 41 340 50 96,
Al. Na Stadion 1,
25-127 Kielce
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie Delegatura w Kielcachtel. 41 340 50 50,
Al. Na Stadion 1,
25-127 Kielce