Co? Gdzie? Kiedy?


Twoje skróty

Dodaj link

Kontakty

Prezes IPN

Zastępcy Prezesa

Dyrektor Generalny IPN

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku Dyrektor Barbara Bojaryn-Kazberuk
sekretariat:
tel. 85 664 57 01,
fax 85 664 57 00
ul. Warsztatowa 1A,
15-637 Białystok
oddzial.bialystok@ipn.gov.pl
Asystent prasowy:
tomasz.danilecki@ipn.gov.pl
tel. (0-85) 664 57 82, kom. 662 164 269 
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej (szczegółowe kontakty) Naczelnik
dr Waldemar Wilczewski

tel. 85 664 57 81,
fax 85 664 57 88
ul. Warsztatowa 1A,
15-637 Białystok
Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów (szczegółowe kontakty) Naczelnik
Eugeniusz Korneluk

tel. 85 664 57 22,
fax 85 664 57 33
ul. Warsztatowa 1A,
15-637 Białystok
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku Naczelnik
prok. Janusz Romańczuk

tel. 85 664 57 90,
fax 85 664 57 99
ul. Warsztatowa 1A,
15-637 Białystok
Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Białymstoku Naczelnik
prok. Andrzej Ostapa

tel. 85 664 57 64,
fax 85 664 57 62
ul. Warsztatowa 1A,
15-637 Białystok
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku Dyrektor
prof. dr hab. Mirosław Golon

sekretariat:
tel. 58 660 67 00,
fax 58 660 67 01
al. Grunwaldzka 216
80-266 Gdańsk
oddzial.gdansk@ipn.gov.pl
Asystent prasowy:
Marcin Węgliński
marcin.weglinski@ipn.gov.pl 
tel. (0-58) 668-49-09, kom. 882-080-940
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej (szczegółowe kontakty) Naczelnik
dr Karol Nawrocki

tel. 58 669 40 24,
fax 58 669 40 23
al. Grunwaldzka 216
80-266 Gdańsk
Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów (szczegółowe kontakty) Naczelnik
Marzena Kruk

tel. 58 511 92 11,
fax 58 511 92 12
al. Grunwaldzka 216
80-266 Gdańsk
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku Naczelnik
prok. Maciej Schulz

sekretariat:
tel. 58 660 67 30,
tel. 58 660 67 32,
fax 58 660 67 31
naczelnik:
tel. 58 660 67 45
al. Grunwaldzka 216
80-266 Gdańsk
Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Gdańsku p.o. Naczelnika
prok. Krzysztof Grodziewicz

tel. 58 511 92 80
fax 58 555 05 77
al. Grunwaldzka 216
80-266 Gdańsk
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach
 oddzial.katowice@ipn.gov.pl
Dyrektor
dr Andrzej Sznajder

sekretariat:
tel. 32 207 01 00,
fax 32 207 01 80,
ul. Józefowska 102,
40-145 Katowice
Asystent prasowy:
Monika Kobylańska,
monika.kobylanska@ipn.gov.pl
tel. (032) 207-01-03
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej (szczegółowe kontakty) Naczelnik
dr hab. Adam Dziurok

tel. 32 207 03 00,
fax 32 207 03 80,
ul. Józefowska 102,
40-145 Katowice
Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów (szczegółowe kontakty) Naczelnik
dr Renata Dziechciarz

tel. 32 207 05 00,
fax 32 207 05 80,
ul. Józefowska 102,
40-145 Katowice
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach
 komisja.katowice@ipn.gov.pl
Naczelnik
prok. Ewa Koj

tel. 32 207 02 00,
fax 32 207 02 80,
ul. Józefowska 102,
40-145 Katowice
Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Katowicach Naczelnik
prok. Andrzej Majcher

tel. 32 207 04 00,
tel. 32 207 04 01,
fax 32 207 04 80,
ul. Józefowska 102,
40-145 Katowice
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie Dyrektor
dr Marek Lasota

sekretariat:
tel. 12 421 19 61,
tel. 12 426 21 35,
fax 12 421 11 00,
ul. Reformacka 3,
31-012 Kraków oddzial.krakow@ipn.gov.pl
Asystent prasowy:
Dorota Korohoda 
dorota.korohoda@ipn.gov.pl
tel. (0-12) 421-19-61, kom. 606-334-736
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej (szczegółowe kontakty) Naczelnik dr Maciej Korkuć
tel. 12 289 20 70,
ul. Dunajewskiego 8,
31-133 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Reformacka 3
31-012 Kraków
Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów (szczegółowe kontakty) Naczelnik
Rafał Dyrcz

tel. 12 289 14 00,
tel. 12 289 14 07,
fax 12 289 14 01,
Plac Mieczysława Skulimowskiego 1,
32-020 Wieliczka
Adres do korespondencji:
ul. Reformacka 3,
31-012 Kraków
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie Naczelnik
prok. Waldemar Szwiec

tel. 12 429 62 35,
fax 12 429 62 35 wew. 115,
ul. Reformacka 3,
31-012 Kraków
Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Krakowie Naczelnik
Piotr Stawowy

tel. 12 289 20 40,
tel. 12 289 20 41,
fax 12 289 20 42
ul. Dunajewskiego 8,
31-133 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Reformacka 3,
31-012 Kraków
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie Dyrektor Jacek Welter
sekretariat:
tel. 81 536 34 01,
fax 81 536 34 02,
ul. Szewska 2,
20-086 Lublin
Asystent prasowy:
Agata Fijuth
agata.fijuth@ipn.gov.pl
tel. 81 536 34 24, kom. kom. 600 443 047
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej (szczegółowe kontakty) Naczelnik
dr Sławomir Poleszak

tel. 81 536 34 60,
fax 81 536 34 62,
ul. Szewska 2,
20-086 Lublin
Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów (szczegółowe kontakty) Naczelnik
Marcin Krzysztofik

tel. 81 536 34 11,
fax 81 536 34 12,
ul. Szewska 2,
20-086 Lublin
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie Naczelnik
prok. Jacek Nowakowski

tel. 81 534 59 11,
fax 81 532 16 43, wew. 38
ul. Stefczyka 3
20-151 Lublin
Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Lublinie Naczelnik
prok. Daniel Załuski

tel. 81 710 56 20,
fax 81 710 56 24,
ul. Garbarska 20,
20-340 Lublin
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi Dyrektor
Marek Drużka

sekretariat:
tel. 42 616 27 45,
fax 42 616 27 48,
ul. E. Orzeszkowej 31/35,
91-479 Łódź oddzial.lodz@ipn.gov.pl
Asystent prasowy:  
Marzena Kumosińska
media.lodz@ipn.gov.pl  
tel. (0-42) 616 27 47, kom. 662 125 951
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej (szczegółowe kontakty) Naczelnik
dr Joanna Żelazko

tel. 42 616 27 00,
fax 42 616 27 59,
tel. 42 616 27 04,
ul. E. Orzeszkowej 31/35,
91-479 Łódź obep.lodz@ipn.gov.pl
Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów (szczegółowe kontakty) Naczelnik
dr Paweł Perzyna

tel. 42 616 27 10,
fax 42 616 27 20
ul. E. Orzeszkowej 31/35,
91-479 Łódź
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi Naczelnik
prok. Anna Gałkiewicz

tel. 42 637 70 79,
fax 42 637 78 47 wew. 32,
fax 42 637 70 79 wew. 32,
ul. Piotrkowska 149,
90-440 Łódź
Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Łodzi Naczelnik
prok. Jacek Czarnecki

tel. 42 616 27 41,
fax 42 616 27 27,
ul. E. Orzeszkowej 31/35,
91-479 Łódź
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu

Dyrektor
dr Rafał Reczek

rafal.reczek@ipn.gov.pl
sekretariat:
tel. 61 835 69 00,
fax 61 835 69 03,
ul. Rolna 45a,
61-487 Poznań
Asystent prasowy:
dr Natalia Cichocka
natalia.cichocka@ipn.gov.pl 
tel. (0-61) 835-69-00 

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej
(szczegółowe kontakty)
Naczelnik
dr Agnieszka Łuczak

agnieszka.luczak@ipn.gov.pl
sekretariat:
tel. 61 835 69 69,
fax 61 835 69 65,
ul. Rolna 45a,
61-487 Poznań
Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów (szczegółowe kontakty) Naczelnik
Rafał Kościański

rafal.koscianski@ipn.gov.pl
sekretariat:
tel. 61 835 69 08,
fax 61 835 69 10,
naczelnik:
tel. 61 835 69 09,
ul. Rolna 45a,
61-487 Poznań
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu Naczelnik
prok. Sylwester Napieralski

sekretariat:
tel. 61 835 69 06,
fax 61 835 69 07,
ul. Rolna 45a,
61-487 Poznań
Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Poznaniu
obl.poznan@ipn.gov.pl 
Naczelnik
prok. Anna Kraśnicka-Wilczyńska

anna.krasnicka-wilczynska@ipn.gov.pl
sekretariat:
tel. 61 835 69 74,
fax 61 835 69 61,
naczelnik:
tel. 61 835 69 76
ul. Rolna 45a,
61-487 Poznań
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie Dyrektor
dr Dariusz Iwaneczko

sekretariat:
tel. 17 860 60 18,
fax 17 860 60 39,
ul. Słowackiego 18,
35-060 Rzeszów
p.o. asystenta prasowego
Katarzyna Gajda-Bator
katarzyna.gajda-bator@ipn.gov.pl 
tel. (0-17) 860-60-10
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej (szczegółowe kontakty) Naczelnik
dr hab. Krzysztof Kaczmarski

tel. 17 860 60 25,
fax 17 860 60 44,
ul. Słowackiego 18,
35-060 Rzeszów
Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów (szczegółowe kontakty) Naczelnik
Dariusz Byszuk

sekretariat:
tel. 17 860 60 03,
fax 17 860 60 43
ul. Słowackiego 18,
35-060 Rzeszów
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie Naczelnik
Grzegorz Malisiewicz

sekretariat:
tel. 17 867 30 01,
fax 17 867 30 02,
ul. Słowackiego 18,
35-060 Rzeszów
Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Rzeszowie Naczelnik
prok. Tomasz Gawlik

sekretariat:
tel. 17 867 30 15,
fax 17 867 30 16,
ul. Słowackiego 18,
35-060 Rzeszów
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie

Dyrektor
dr hab. Krzysztof Kowalczyk

sekretariat:
tel. 91 48 49 800,
fax 91 48 49 801
ul. K. Janickiego 30,
71-270 Szczecin  
Asystent prasowy:
Michał Siedziako 
michal.siedziako@ipn.gov.pl 
tel. (91) 48 49 822 

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej (szczegółowe kontakty) p.o. Naczelnika
dr Paweł Szulc

tel. 31 29 416,
tel. kom. 784 070 673
fax 91 312 94 02,
ul. Piotra Skargi 14,
71-422 Szczecin
Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów (szczegółowe kontakty) Naczelnik dr Zbigniew Stanuch
sekretariat:
tel. 91 48 49 830,
fax 91 48 49 831,
ul. K. Janickiego 30,
71-270 Szczecin
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie Naczelnik
prok. Dariusz Wituszko

sekretariat:
tel. 91 312 94 03,
tel. 91 312 94 06,
fax 91 312 94 05,
ul. Piotra Skargi 14,
71-422 Szczecin
Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Szczecinie Naczelnik
sekretariat:
tel. 91 48 49 810,
fax 91 48 49 811,
ul. K. Janickiego 30,
71-270 Szczecin
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie Dyrektor
prof. dr hab. Jerzy Eisler

sekretariat:
tel. 22 860 70 10,
tel. 22 860 70 11,
fax 22 860 70 13 
 
Asystent prasowy:
Iwona Spałek, iwona.spalek@ipn.gov.pl 
tel. 22 860 70 28, kom. 602-188-376  
ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, 
 
Adres do korespondencji:
Plac Krasińskich 2/4/6,
00-207 Warszawa o.warszawa@ipn.gov.pl
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej (szczegółowe kontakty) Naczelnik
dr Tomasz Łabuszewski

tel. 22 860 70 33,
fax 22 860 70 34,
ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa
Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów (szczegółowe kontakty)


Naczelnik
Katarzyna Zimowska-Grabarczyk

sekretariat:
tel. 22 530 86 40,
tel. 22 530 86 41,
fax 22 530 90 34,
Plac Krasińskich 2/4/6,
00-207 Warszawa, archiwum.warszawa@ipn.gov.pl

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie Naczelnik
prok. Marcin Gołębiewicz

sekretariat:
tel. 22 530 86 26,
tel. 22 530 86 49,
fax 22 530 90 84,
Plac Krasińskich 2/4/6,
00-207 Warszawa
Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Warszawie Naczelnik
prok. Piotr Dąbrowski

sekretariat:
tel. 22 530 86 46,
fax 22 530 90 92,
Plac Krasińskich 2/4/6,
00-207 Warszawa
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu

Dyrektor
dr Robert Żurek

sekretariat:
tel. 71 326 97 20,
fax 71 326 97 22,
pl. Strzelecki 25
50-224 Wrocław

oddzial.wroclaw@ipn.gov.pl 

Asystent prasowy:
Katarzyna Maziej-Choińska,
katarzyna.maziej@ipn.gov.pl 
tel. (0-71) 326 97 33, kom. 664-826-436 

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej (szczegółowe kontakty) Naczelnik
dr Bartosz Kuświk

tel. 71 326 97 39,
fax 71 326 97 40,
mail: bartosz.kuswik@ipn.gov.pl 
pl. Strzelecki 25
50-224 Wrocław
Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów (szczegółowe kontakty)

Naczelnik
Witold Leśniak

sekretariat:
tel. 71 326 76 17,
fax 71 326 76 18,
ul. Sołtysowicka 21a,
51-168 Wrocław
adres korespondencyjny:
pl. Strzelecki 25
50-224 Wrocław 

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu p. o. Naczelnika
prok. Konrad Bieroń

sekretariat:
tel. 71 335 86 80,
tel. 71 335 86 82,
fax 71 335 86 89,
ul. Paprotna 14,
51-117 Wrocław
Oddziałowe Biuro Lustracyjne we Wrocławiu Naczelnik
prok. Elżbieta Kozłowska-Włodarek

sekretariat:
tel. 71 326 76 53,
fax 71 326 76 32,
ul. Sołtysowicka 21a,
51-168 Wrocław
adres korespondencyjny:
pl. Strzelecki 25
50-224 Wrocław
Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Oddział w Gdańsku
Delegatura w Bydgoszczy
Naczelnik Delegatury
Edyta Cisewska

tel. 52 325 95 00,
fax 52 325 95 01,
ul. Grudziądzka 9-15,
85-130 Bydgoszcz
Pion śledczy tel. 52 325 95 04,
fax 52 325 95 05,
ul. Grudziądzka 9-15,
85-130 Bydgoszcz
Pion edukacyjny tel. 52 321 95 00,
tel. 52 321 95 01,
fax 52 345 48 15,
ul. Słowackiego 1
85-008 Bydgoszcz
Adres do korespondencji:
ul. Grudziądzka 9-15
85-130 Bydgoszcz
Pion archiwalny tel. 52 325 95 03,
fax 52 325 95 01,
ul. Grudziądzka 9-15,
85-130 Bydgoszcz
Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Oddział w Szczecinie
Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Chopina 52
66-400 Gorzów Wlkp.
Pion śledczy95 73 58 190 (fax) – sekretariat
95 73 58 191 – prokurator Janusz Jagielłowicz
Pion edukacyjny95 73 58 192 – Jarosław Palicki
Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Krakowie Delegatura w KielcachNaczelnik Delegatury dr Dorota Koczwańska-Kalita
tel. 41 340 50 50,
fax 41 340 50 96,
Al. Na Stadion 1,
25-127 Kielce
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie Delegatura w Kielcachtel. 41 340 50 50,
Al. Na Stadion 1,
25-127 Kielce
Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Oddział w Szczecinie
Delegatura w Koszalinie
ul. Andersa 34,
75-950 Koszalin
Pion śledczyprok. Krzysztof Bukowski
tel. 94 342 85 02,
fax 94 342 85 02,
ul. Andersa 34,
75-950 Koszalin
Pion edukacyjny

Magdalena Wujda
tel. 91 312 94 32,
e-mail: magdalena.wujda@ipn.gov.pl

Udostępnianie akt, składanie wniosków, informacjesekretariat OBUiAD w Szczecinie
tel. 91 48 49 830
Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Oddział w Białymstoku
Delegatura w Olsztynie
Naczelnik Delegatury
dr Waldemar Brenda

10-273 Olsztyn ul. Jagiellońska 46
tel. 89 521 48 00,
fax 89 521 48 01

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Oddział we Wrocławiu
Delegatura w Opolu

 

Naczelnik
prof. Krzysztof Kawalec

tel. 77 453 84 78, 77 406 83 20
fax 77 406 83 22
ul. Piastowska 17, IV p.
45-081 Opole

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej we Wrocławiu Delegatura w Opolu tel. 77 406 83 24, 77 406 83 25
fax 77 406 83 22,
ul. Piastowska 17, IV p.
45-081 Opole
Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów we Wrocławiu Delegatura w Opolu tel. 77 453 84 74,
fax 77 453 84 76,
ul. Piastowska 17, IV p.
45-081 Opole
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu Delegatura w Opolu prok. Aneta Piechota
tel. 77 406 83 23, 77 406 83 23
fax 77 406 83 26,
ul. Piastowska 17, IV p.
45-081 Opole
Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Oddział w Lublinie Delegatura w Radomiu
Naczelnik Delegatury
Danuta Pawlik

tel. 48 368 24 02,
fax 48 368 24 01
ul. Żeromskiego 53,
26-600 Radom
Pion śledczyprok. Andrzej Martyniuk
prok. Dorota Nowak

tel. 48 368 24 03,
fax 48 368 24 05,
ul. Żeromskiego 53,
26-600 Radom
Pion edukacyjnyprof. dr hab. Marek Wierzbicki
dr Sebastian Piątkowski
Bogusław Bek
dr Arkadiusz Kutkowski

tel. 48 368 24 19,
48 368 24 21
fax 48 368 24 18,
ul. Żeromskiego 53,
26-600 Radom
Pion archiwalnytel. 48 368 24 00,
fax 48 368 24 01,
ul. Żeromskiego 53,
26-600 Radom
Sprzedaż publikacji IPN w Warszawie:
Centrum Edukacyjne IPN,
ul. Marszałkowska 21/25
poniedziałki i środy 9.00–17.00; wtorki, czwartki i piątki 10.00–18.00
tel. 22 576 30 05

Stronę redagują:
Anna Piekarska
Andrzej Arseniuk
Barbara Niedzielko

Uwagi merytoryczne: sekretariat.ipn@ipn.gov.pl

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną za pomocą poczty elektronicznej, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące: Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie: przedmiotu sprawy, której dotyczy, osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzą, adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby.

Uwagi techniczne: webmaster@ipn.gov.pl

Skargi i wnioski