Co? Gdzie? Kiedy?


Twoje skróty

Dodaj link

Rozstrzygnięcie konkursu Instytutu Pamięci Narodowej na dziennik, pamiętnik lub wspomnienia z lat II wojny światowej (1939–1945)

Data publikacji: 2013-02-28 10:01:53 Data rozpoczęcia: 2013-02-14 14:18:00 Data zakończenia: 2013-02-14 14:18:00
Miniaturka

14 lutego 2013 r., w 71. rocznicę utworzenia Armii Krajowej, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński ogłosił konkurs na dziennik, pamiętnik lub wspomnienia z lat drugiej wojny światowej (1939–1945). Celem konkursu było utrwalenie pamięci o losach Polski i Polaków w okresie wojny i okupacji oraz zebranie nowych, niepublikowanych dotąd relacji i wspomnień.

Prace konkursowe mogły mieć formę dziennika, pamiętnika lub wspomnień. Ich tematyka dotyczyć miała lat 1939–1945. Przesłane prace musiały być dziełami indywidualnymi, nigdy niepublikowanymi w całości. Nadsyłać można było również materiały znajdujące się w zbiorach prywatnych, których autorzy nie mieli szansy na opublikowanie ich za swojego życia.

Ogłoszenia o konkursie pojawiły się w mediach polskich (w tym w mediach regionalnych) i zagranicznych (polonijnych): na łamach gazet i na falach rozgłośni radiowych, co przełożyło się na liczbę nadesłanych prac. Informacje o konkursie zostały rozesłane do organizacji kombatanckich, działających na terenie Polski i poza granicami kraju.

Konkurs trwał przez cały rok, zakończył się 14 lutego bieżącego roku. W marcu br.  prace zostały finalnie uporządkowane i zarejestrowane w porządku alfabetycznym. Prace organizacyjne koordynował Tomasz Sudoł, pracownik Wydziału Badań Naukowych BEP IPN.

Łącznie na konkurs wpłynęło 217 prac. Wśród nich znalazły się również prace nadesłane z zagranicy: Argentyna (1), Australia (3), Białoruś (1), Czechy (1), Kanada (7), Litwa (1), Niemcy (3), Stany Zjednoczone (5), Wielka Brytania (4). Zdecydowana większość nadesłanych prac pozwala spojrzeć na znane i mniej znane epizody z lat 1939–1945 w nowym świetle.

Oceną prac zajmowała się komisja konkursowa, w której skład weszli pracownicy Biura Edukacji Publicznej IPN: dr Władysław Bułhak (przewodniczący), dr Marek Gałęzowski, Marek Hańderek, Tomasz Sudoł (sekretarz) i Maciej Żuczkowski.

Komisja konkursowa postanowiła przyznać pierwszą nagrodę wspomnieniom Bolesława Wójcika (nadesłane przez Zbigniewa Węgrzynka), który przedstawił w nich placówkę ZWZ-AK w Pilawie, działania konspiracji w rejonie Pilawy oraz okres internowania w Rosji w latach 1944–1947. Postanowiono również przyznać dwie równorzędne drugie nagrody: pracy Zygmunta Maguzy, który opisał swoje wspomnienia wołyńskie i służbę w 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, oraz  pracy Bolesława Stolarza (praca nadesłana przez Adama Stolarza), który opisał działalność konspiracyjną AK i warunki okupacyjne w rejonie Kraśnika na Lubelszczyźnie w 1944 r.

Na konkurs wpłynęło wiele wartościowych prac. Mając to na uwadze komisja konkursowa postanowiła wyróżnić grono autorów szczególnie interesujących wspomnień, dzienników i pamiętników. Wyróżnienia otrzymali: Michał Bodnar (praca nadesłana przez Bogumiłę Bodnar), Piotr Eugeniusz Niedojadło (praca nadesłana przez Wandę Niedojadło), Maciej Matthew Szymański, Franciszek Ślusarz, Karol Ślusarz (praca nadesłana przez Bogusławę Ślusarz-Płużańską), Józef Wójcik oraz Jan Żok (praca nadesłana przez dr. Przemysława Marcina Żukowskiego).

Z autorami nagrodzonych prac pracownicy Instytutu skontaktują się korespondencyjnie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Organizatorzy składają podziękowania wszystkim osobom, które opracowywały i nadesłały prace konkursowe, jak również dziękują wszystkim osobom, które włożyły wiele wysiłku w promocję idei konkursu w kraju i za granicą.