Co? Gdzie? Kiedy?


Twoje skróty

Dodaj link

Delegatura IPN w Olsztynie

Data publikacji: 2008-10-27 15:00:00 Data rozpoczęcia: Data zakończenia:

Delegatura IPN w Olsztynie


Procesem gromadzenia zasobu w Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie kierowało Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Białymstoku.

Z OBUiAD w Białymstoku do zasobu Delegatury zostały przekazane akta Wojskowego Sądu Rejonowego w Olsztynie, akta z Zakładów Karnych byłego województwa olsztyńskiego oraz akta Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (wcześniej przesłane z BUiAD w Warszawie – 4,12 mb). Delegatura IPN w Olsztynie przejęła również akta z Sądu Okręgowego, tj. akta Wojewódzkiego Sądu w Olsztynie, Prokuratury Okręgowej w Olsztynie oraz akta Wojewódzkiej Prokuratury w Olsztynie. Stan zasobu na 31 grudnia 2010 r. wynosi 246,3 mb.

Obecnie w Delegaturze IPN w Olsztynie prowadzi się prace związane z przejęciem akt z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz Komend Powiatowych Policji woj. warmińsko-mazurskiego, a także Wojskowych Komend Uzupełnień w Olsztynie, Giżycku i Lidzbarku Warmińskim.

Naczelnik dr Waldemar Brenda 

10-273 Olsztyn ul. Jagiellońska 46
tel. 0 89 521 48 00,
fax 0 89 521 48 01

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW


centrala