Co? Gdzie? Kiedy?


Twoje skróty

Dodaj link

Breslau-1945-Wrocław

Data publikacji: 2006-04-06 00:00:00 Data rozpoczęcia: Data zakończenia:

Wystawa "Breslau-1945-Wrocław" ma na celu upowszechnienie wiedzy o faktach, procesach historycznych (zakończenie wojny, organizacja nowych władz, krystalizowanie się życia społecznego), zapoznanie z dziedzictwem kulturowym współczesnego Wrocławia i uwrażliwienie, w szczególności młodego pokolenia, na piękno zabytków kultury materialnej otaczającego ich środowiska.
Wystawa jest podzielona na kilka bloków tematycznych w układzie chronologicznym, w ramach których można wyszczególnić najciekawsze dokumenty i zdjęcia.

"Festung Breslau"

 • tekst postanowień jałtańskich w sprawie zachodnich granic Polski;

 • mapy obrazujące oblężenie;

 • obwieszczenia dowództwa twierdzy;

 • zdjęcia z walk w mieście; z kapitulacji; jeńców, zniszczony sprzęt wojskowy, ofiary;

 • zdjęcia, plakaty, dokumenty związane z wysiedleniem ludności niemieckiej;

 • sekwencja zdjęć ukazujących zniszczone miasto;

 • mapa przedstawiająca stopień zniszczeń w poszczególnych dzielnicach;

 • mapa dla wojsk radzieckich stworzona na bazie mapy niemieckiej;

"Administracja"

 • dokumenty związane z przybyciem Grupy Operacyjnej

 • zdjęcia i dokumenty obrazujące pierwsze dni administrowania - legitymacje, opaski Zarządu Miasta, wiersze okolicznościowe

 • odradzanie się życia akademickiego - opaska Straży Akademickiej, zdjęcia zniszczonego Uniwersytetu, dokumenty o przejęciu majątku uczelni; insygnia uczelniane (niemieckie i polskie);

 • powstanie Uniwersytetu-Politechniki Wrocławskiej - zaświadczenia o pracy na uczelni, zdjęcia z inauguracji roku akademickiego i zajęć na innych wyższych uczelniach, legitymacje, kopia spisu wykładów, dyplomów;

 • dokumenty dotyczące powstania Biblioteki Uniwersyteckiej - świadectwa, pełnomocnictwa, plakaty i odezwy dotyczące zabezpieczenia mienia kulturalnego

 • odradzanie się oświaty - plakaty informujące o rozpoczęciu roku szkolnego 1945/46; materiały związane ze szkoleniem nauczycieli;

 • plakaty i afisze związane z odradzaniem się życia kulturalnego,

 • treść umowy o wywożeniu mienia niemieckiego;

 • pełnomocnictwa na przejmowanie zakładów, spisy fabryk przejmowanych (w języku polskim, niemieckim i rosyjskim

 • zdjęcia zakładów produkcyjnych, obrazujące zniszczenia i rozpoczęcie działalności; zdjęcia i legitymacje członków Straży Ochrony Przemysłowej;

 • powstanie WUBP - zdjęcia, notki biograficzne funkcjonariuszy;

 • sądownictwo: powszechne - dokumenty związane z organizowaniem sądownictwa;

 • powstanie Sądów Doraźnych;

 • zdjęcia i dokumenty związane z działalnością Zakładu Karnego na ul. Kleczkowskiej - m.in. pierwsza księga rozkazów dziennych; zdjęcia i notki biograficzne naczelników;

 • plakaty i obwieszczenia do ludności - nt. szabru, godziny milicyjnej, etc.

 • zdjęcia zniszczonych świątyń; informacje o pierwszych nabożeństwach;

 • zdjęcia hierarchów kościelnych i notki biograficzne;

 • plakaty o pielgrzymkach i obchodach rocznicowych;

"Osadnictwo"

 • plakaty propagandowe nawołujące do osiedlania się na Ziemiach Odzyskanych;

 • zdjęcia przybywających osadników; zdjęcia Polaków we Wrocławiu; dane liczbowe;

 • zaświadczenia przesiedleńcze;

 • dokumenty związane z zasiedlaniem: przydziału mieszkania, formularze spisowe, plakaty dotyczące obowiązku meldunkowego etc.; struktura instytucji osiedleńczych;

 • służba zdrowia: zdjęcia pierwszego szpitala, informacje o warunkach sanitarnych;

 • handel: zdjęcia z placów targowych, plakaty i ogłoszenia dotyczące handlu;

 • transport: zdjęcia zniszczonych zajezdni, uruchomienie linii tramwajowych; informacje dotyczące rozwoju transportu miejskiego;

 • gaz i elektryczność: dokumenty o zatrudnieniu, plakaty i ogłoszenia; informacje o odbudowie infrastruktury;

 • zmiany nazw ulic - spis; pierwsze polskie plany miasta i przewodniki;

 • zdjęcia pokazujące mieszkańców Wrocławia przy odbudowie;

 • schematy wyburzeń przygotowane przez konserwatorów zabytków;

 • informacje dotyczące trwania odbudowy i renowacji najważniejszych budynków i miejsc;

 • wystawie towarzyszą - zdjęcia lotnicze Wrocławia z 1947 roku, ukazujące rozmiar zniszczeń; plany i schematy; rekwizyty (np. broń);

Wystawa była dotychczas prezentowana we Wrocławiu w Muzeum Miejskim (Arsenał). Będzie prezentowana w siedzibie Fundacji dla Porozumienia Europejskiego „Krzyżowa”.

Wojciech Trębacz