Co? Gdzie? Kiedy?


Twoje skróty

Dodaj link

Z archiwum IPN: Fotografie Jana Pawła II

Data publikacji: 2006-04-26 00:00:00 Data rozpoczęcia: Data zakończenia:

Oryginalne opisy zdjęć:

 1. Święta Lipka. Młodzież z arcybp. K. Wojtyłłą, wokół uczestnicy uroczystości. 11.08.68
 2. Święta Lipka. Arcybp. K. Wojtyłła wśród księży przy ołtarzu polowym. 11.08.68
 3. Święta Lipka. Arcybp. K. Wojtyłła (wśród księży) z opłatkiem w rękach. 11.08.68
 4. Święta Lipka. Arcybp. K. Wojtyłła i nn. ksiądz w szatach liturgicznych. 11.08.68
 5. Święta Lipka. Arcybp. K. Wojtyłła siedzący na drewnianym fotelu wśród księży. 11.08.68
 6. Millenium w Krakowie. Procesja z Wawelu do kość. na Skałce. W szatach liturgicznych arcybp-i Wojtyłła i Kominek. 8.05.66
 7. Millenium w Lublinie. Arcybp. K. Wojtyłła słuchający mszy - dziedziniec KUL. (uwaga!!!! Z tyłu na fotografii jest napisane Kraków ωω) 4-6.06.66
 8. Millenium w Lublinie. Ks. arcybp. Wojtyłła wśród duchownych podczas uroczystej sumy. 4-6.06.66
 9. Papież Jan Paweł II po przylocie na lotnisko - Okęcie klęka całując płytę. 16.06.83
 10. Lotnisko Okęcie w W-wie - na płycie przed samolotem papież Jan Paweł II, Przewodniczący Rady Państwa H. Jabłoński i prymas J. Glemp stojący przed mikrofonami. H. Jabłoński odczytuje tekst z trzymanych w rękach kartek. 16.06.83
 11. Przejazd papieża Jana Pawła II al. Żwirki i Wigury w W-wie, sznur samochodów z ochroną, papież jadący w oszklonym samochodzie, po obu stronach ulicy szpalery widzów. 16.06.83
 12. Powitanie Papieża Jana Pawła II w rezydencji prymasa w W-wie, przy ul. Miodowej. Papież wita się z zakonnicami zatrudnionymi w pałacu, za nim stoi Prymas i ks. prof. Kotowski. 16.06.83
 13. Papież Jan Paweł II w towarzystwie Prymasa J. Glempa i innych duchownych na Warszawskiej Starówce w drodze do Katedry. 16.06.83
 14. Katedra w W-wie - Papież Jan Paweł II w otoczeniu grupy duchownych odprawia mszę. Z lewej strony Prymas J. Glemp. 16.06.83
 15. Papież Jan Paweł II modlący się przy grobowcu Prymasa S. Wyszyńskiego, za nim prymas J. Glemp, kard. F. Macharski i inni księża. 16.06.83
 16. W-wa, błonia Stadionu X-lecia wypełnione ludźmi. Między tłumem jadące 2 czarne samochody ochrony i wóz wiozący Jana Pawła II. 17.06.83
 17. Papież Jan Paweł II w otoczeniu duchownych w szatach liturgicznych, w drodze do ołtarza ustawionego na szczycie Stadionu X-lecia w W-wie. Z lewej strony papieża - prymas J. Glemp. 17.06.83
 18. Klasztor w Niepokalanowie. Papież Jan Paweł II modlący się w celi Oo. M. Kolbe. Za nim klęczą Kard. F. Macharski, prymas J. Glemp i przełożony zakonu. 18.06.83
 19. Papież Jan Paweł II błogosławiący z podwyższenia zgromadzony na Jasnej Górze w Częstochowie tłum wiernych. 18.06.83
 20. Częstochowa, klasztor na Jasnej Górze - papież Jan Paweł II przemawiający do trzymanego przez młodego księdza mikrofonu. Z boku grupa wyższego duchowieństwa w szatach liturgicznych. Najbliżej papieża stoi Prymas J. Glemp. 18.06.83
 21. Papież Jan Paweł II z modlitewnikiem w rękach, przy klęczniku, obok jeden z księży paulinów z klasztoru jasnogórskiego. 18.06.83
 22. Uczestnicy mszy odprawianej przez Papieża na błoniach Parku Kultury w Poznaniu. 20.06.83
 23. Uczestnicy mszy odprawianej przez Papieża na błoniach Parku Kultury w Poznaniu. Uczestnicy mają podniesione do góry ręce i palce ułożone w kształcie litery "V" 20.06.83
 24. Papież udzielający komunii górnikowi w stroju galowym podczas mszy na hipodromie we Wrocławiu. W tle herb diecezji. 21.06.83
 25. Wizyta papieża we Wrocławiu na hipodromie. Papież siedzący na tronie, przyjmuje podarek od górnika w stroju galowym. 2 nn. mężczyzn prezentuje gobelin z wizerunkiem Oo. M. Kolbe. 21.06.83
 26. Papież rozmawia z grupą młodych księży, przed nim stoi 3 dzieci w strojach ludowych z kwiatami. W tle tłum ludzi zgromadzony na hipodromie we Wrocławiu. 21.06.83
 27. Papież Jan Paweł II jadący ulicami Krakowa w oszklonym samochodzie. 21.06.83
 28. Papież Jan Paweł II w szatach liturgicznych z podniesioną w górę ręką stoi przodem do zgromadzonego tłumu wiernych na krakowskich błoniach. 22.06.83
 29. Papież Jan Paweł II pochylony nad figurką Matki Boskiej, wokół niego 3 księży i kobieta ubrana w krakowski strój ludowy. 22.06.83
 30. Pożegnanie Papieża Jana Pawła II z Przewodniczącym Rady Państwa H. Jabłońskim na krakowskim lotnisku Babice. Za nimi grupa fotoreporterów i dziewczynka w stroju ludowym. 23.06.83