Co? Gdzie? Kiedy?


Twoje skróty

Dodaj link

13 grudnia 1981 – wprowadzenie stanu wojennego

Data publikacji: 2006-12-07 14:00:00 Data rozpoczęcia: Data zakończenia:

Wprowadzony 13 grudnia 1981 r., stan wojenny był ukoronowaniem kilkunastomiesięcznych przygotowań. Jego wprowadzenie rozważano już w sierpniu 1980 r., lecz zrezygnowano wówczas z tego pomysłu, nie widząc możliwości jego realizacji. Porozumienia sierpniowe i powstanie niezależnych związków zawodowych przywódcy PZPR od początku uznawali za przejściowe ustępstwo.
Niezależna „Solidarność” na dłuższą metę była bowiem nie do pogodzenia z logiką ustrojową PRL. Przywódcy partii zakładali, iż związek musi zostać „rozbrojony” i poddany kontroli PZPR. Miały temu służyć środki polityczne, a gdyby te zawiodły, pozostawało jeszcze rozwiązanie siłowe. Główny ciężar przygotowań spoczął na Ministerstwie Obrony Narodowej i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.... (więcej)


GRZEGORZ MAJCHRZAK

„Idą pancry na Wujek”

Informacja o śledztwach dotyczących stanu wojennego